Skip to Content

Večerné pozorovanie pre verejnosť (10/2015)

astrosk
Dátum akcie: 
31.10.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť – každý pracovný piatok po zotmení (na začiatku mesiaca od 19.00 hod., v druhej polovici mesiaca od 18.30 hod.) do 22.00 hod. (v noci z 25. na 26. 10. sa prechádza na zimný čas).
Pozorovanie sa uskutočňuje iba v prípade jasnej oblohy!
9. 10. za súmraku pozorovanie  Saturna; po zotmení Neptúna, Uránu a objektov v súhvezdiach letnej a jesennej oblohy;  
16. 10. za súmraku pozorovanie Saturna (necelé dve hodiny po západe Slnka) a Mesiaca (iba 2 hodiny po západe Slnka, vo fáze vhodnej na pozorovanie povrchových útvarov!); po zotmení Neptúna, Uránu a objektov v súhvezdiach letnej a jesennej oblohy;  
23. 10. za súmraku pozorovanie Saturna (iba 1,5 hod. po západe Slnka) a Mesiaca (vo fáze vhodnej na pozorovanie povrchových útvarov!); po zotmení Neptúna, Uránu a objektov v súhvezdiach letnej a jesennej oblohy;  
30. 10. za súmraku pozorovanie Saturna (iba 1 hod. po západe Slnka); po zotmení Neptúna, Uránu a objektov v súhvezdiach letnej a jesennej oblohy; Mesiaca (po 19.00 hod., vo fáze vhodnej na pozorovanie povrchových útvarov!)X