Skip to Content

Materská škola Nábrežie Rimavy

Dátum akcie: 
05.02.2016 - 11:00

2% - pre Vás je to málo, ale pre nás to znamená veľa!!!Vážení rodičia a priatelia školy, rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti sa aj tento rok uchádza o 2 % z Vašej ročnej dane.Veríme, že aj takýmto spôsobom nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a deťom spríjemniť prostredie tried.
Neplatíte nič navyše - Vaša už zaplatená daň za rok 2015 sa len prerozdelí.
Údaje pre právnické osoby, ktoré majú záujem poukázať 2% z dane našej organizácii:

Názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Nábrežie Rimavy 447, 98101 Hnúšťa
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17319617/196
Údaje pre fyzické osoby :
Vyhlásenie FO Vám poskytnú učiteľky na každej triede

V mene všetkých detí a zamestnancov materskej školy ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporili v roku 2014. Získané finančné prostriedky v sume 1 940,64 € budú použité na rekonštrukciu motýlikovej triedy – č.1( detský nábytok a detské koberce)

Ďakujeme a veríme,
že nás podporíte.

Práce detí z tried 3,4, 5 a 6.

sam_2969.jpg
sam_3213.jpg
sam_3214.jpg
sam_3212.jpg
sam_2974.jpg
sam_2971.jpg
sam_2972.jpg
sam_3215.jpg
sam_3217.jpg
sam_3224.jpg
sam_3225.jpg
sam_3223.jpg
sam_3222.jpg
sam_3218.jpg
sam_3220.jpg
sam_3221.jpg


X