Skip to Content

„Priaďme že len priaďme“.

Dátum akcie: 
16.03.2016 - 10:10

Ľudové zvyky a tradície si pripomíname preto, aby sa nezabúdalo na časy, keď sa ľuďom žilo síce ťažko, ale vedeli si svoj život spríjemniť zábavou, spevom a tancom. Nosili krásne vyšívané kroje, iné na robotu a iné na zábavu. My sme v našej škôlke ukázali deťom gemerský kroj, skromne zariadenú izbietku a ako sa priadlo na kolovrátkoch – „PRIADKY“.
Gazdiná a dievčatá priadli na kolovrátkoch a spievali krásnu pieseň „Priaďme že len priaďme...“. Dievky chceli čo najskôr odísť na tancovačku, ale prísna gazdiná im to nechcela dovoliť, že prvoradá je robota, až potom zábava. A tak dievky museli najskôr pozametať izbietku pospevujúc si pieseň „Hore dedinou...“, ale aj oprať plátno, pričom šantili a spievali „Prala som ja na potôčku...“.
Až potom sa dievky dostali na tancovačku, kde ich chlapci vytancovali na pieseň „Hopsa kúdeľ...“.
A tak sme deti obohatili o nové poznatky ďalších ľudových zvykov a tradícií.
Deti obláčikovej triedy a p. učiteľky Želka a Julka

p2263064.jpg
p2263077.jpg
p2263073.jpg
p2263071.jpg
p2263069.jpg
p2263070.jpg
p2263080.jpg
p2263084.jpg
p2263095.jpg
p2263096.jpg
p2263093.jpg
p2263090.jpg
p2263088.jpg
p2263089.jpg


X