Skip to Content

Oslavy 40. výročia Materskej školy Nábrežie Rimavy

Dátum akcie: 
11.04.2017 - 15:00

Materská škola,
to je škola o múdrosti slov a bohatstve myšlienok ukrytých
v rozprávkach,
to je škola o kráse a sile ľudského života vyjadreného
v detskej piesni a básni,
to je škola o symbióze dieťaťa a jeho učiteľky. Je to živý organizmus.
Naša Materská škola Nábrežie Rimavy dňa 7. apríla 2017 oslávila slávnostným programom v MsKS svoje 40. narodeniny. 1. marca 1977 sa otvorila pestrá kniha života tejto školy. Tých niekoľko generácií našich detí, ktoré prešli bránami našej školy, to je história, ktorá je napísaná v kronike života, v kronike materskej školy. V školských kronikách sú zaznamenané príbehy zo života detí, učiteliek, ale i ostatných pracovníčok. Sú to príbehy, ktoré sú nezmazateľné a poznačili život každého z nás. To je naša história a bez histórie niet budúcnosti.
Našej škole jubilantke prajeme, aby sa naďalej úspešne rozvíjala, aby mala dostatok detí, spolupracujúcich rodičov, učiteľov so zmyslom pre zodpovednosť, flexibilitu, tímovú prácu a naďalej dobrú spoluprácu so zriaďovateľom.
Oslavy 40. výročia pokračovali aj v pondelok 10.4.2017 v materskej škole spolu s deťmi, ktoré sa potešili sladkým dobošovým tortičkám a divadelnému predstaveniu v šk. záhrade.
Na záver, by som chcela prejaviť poďakovanie Vám všetkým. Bez pomoci Vás všetkých, Vašej podpory, by sme sa nezaobišli. Vám všetkým patrí moja vďaka:
- Ďakujeme všetkým rodičom za výborné sladké aj slané koláče: rod. Ovčiariková, Sabacká, Vachová, Dobošová, Zemančíková, Vrbinská, Murinčeková, Kiapešová, Balážová, Cibuľová, Hrušková, Fábryová, Mixtajová, p. Chudicová z Klenovca, T. Berčíková
- Ďakujeme rodičom za dodanie údených aj čerstvých syrových pochúťok: rod. Ňuňuková, Kizeková a pani Husárovej za čerstvé vajíčka
- Ďakujeme všetkým rodičom za finančný príspevok: rod. Richtáriková, Hrivnáková, Čuvajová, Mareková, Nemcová, Hajdúková, Ebergéniová, Boľfová, Hroncová M., Horváthová, Brijaková, Stieranková, Kiapešová, Murínčeková,
- Ďakujeme za finančný príspevok MUDr. Muránskej, MUDr. Knapovej, Retro Baru, Pizzérii Kaštieľ, Ing. Patrikovi Brndiarovi, Mgr. Róbertovi Minachinovi, Ing. Petrovi Longovičovi, p. Noskovi za klobásy, firme ATC - JR Zvolen, INMEDIA Košice, Koliba Hriňová, Jánošíková - SEVERKA Hnúšťa, firma Ryba Košice,p. Pláštikovej a Mestu Hnúšťa za darčekový poukaz
- Ďakujeme p. Dobošovej za zakúpenie detských blúzok pre tanečníčky a L.Chudicovej za sukničky
- Ďakujeme p. učiteľkám Ľ. Hroncovej a G. Balážovej za upečenie dobošových tortičiek do každej triedy pre deti, a za sladké a slané koláče p. uč. Hruškovej, Hulmanovej, Bodollóovej, Hrivnákovej, Guzmovej, p. Noskovej,
- Ďakujeme kvetinárstvu Tulipán v Hnúšti za poskytnutie krásnej výzdoby, ako aj ozdobenie stolov na recepciu a tiež za krásne kytice pre ocenených zamestnancov
- Ďakujeme obchodu Libra a kvetinárstvu Lavender Klenovec za materiál na výzdobu sály, drogérii Teta Hnúšťa, p. Juhásovi za pečivo, p. Bindasovi za zeleninu a ovocie
- Ďakujeme p. Aničke Černákovej za maľované kulisy v MsKS
- Ďakujeme p. Sabackému za spracovanie fotiek a spúšťanie diaprojekcie
- Ďakujem p. Paľkovi Danimu za ozvučenie sály, náročnú prípravu a spracovanie hudby ako aj hudobných efektov
- Ďakujeme všetkým rodičom – folkloristom za ich čas, prípravu a vystúpenie v našom programe spolu s ich deťmi ( p.Vrbinský, Pláštik, Cavar, Kožiak, p. Kizeková, Hroncová M., Stejskalová)
- Ďakujem za pomoc v kuchyni p. Cavarovej, Vrbinskej a Marcišiakovej a za prepravu materiálu p. Kožiakovi J. a Kožiakovi M.
- Ďakujeme p. Garlátymu a p. Borisovi za fotografie
Vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave oslavy zo srdca ďakujeme!!!
Ďalšie fotky si môžete pozrieť na našej stránke školy: www.msnrrimavienka.sk.
Mgr. Tokárová Beata

dsc_0035_zmensena.jpg
17862671_10210627390633690_5124815164600738543_n_zmensena.jpg
dscf7444_filtered_zmensena.jpg
dscf7441_filtered_zmensena.jpg
dscf7444_filtered_zmensena.jpg
dscf7452_filtered_zmensena.jpg
dscf7510_filtered_zmensena.jpg
dscf7479_filtered_zmensena.jpg
dscf7440_edited-1_filtered_zmensena.jpg
17523713_10210627390153678_4197032154905095190_n_zmensena.jpg
dsc00756_zmensena.jpg
c.5.jpg
dscf7415_filtered_zmensena.jpg
dscf7421_filtered_zmensena.jpg
dscf7438_filtered_zmensena.jpg
dscf7435_filtered_zmensena.jpg
dscf7430_edited-1_filtered_zmensena.jpg
dscf7512_filtered_zmensena.jpg
dscf7523_edited-1_filtered_zmensena.jpg
dsc_3842_a_1_zmensena.jpg
dsc_3830_a_zmensena.jpg
dsc_3844_n_zmensena.jpg
dsc_3869_ae_klon_zmensena.jpg
p4100994_zmensena.jpg
dsc_3880_ap_zmensena.jpg
dsc_0273_zmensena.jpg
dsc_0063_zmensena.jpg
dscf7541_filtered_zmensena.jpg
dscf7530_filtered_zmensena.jpg
dscf7556_filtered_zmensena.jpg
dscn0934_zmensena.jpg
dscn1149_zmensena.jpg
dscn0965.jpg
dscn0962.jpg


X