Skip to Content

Stavanie Mája - ľudové hry na lúke

Dátum akcie: 
03.05.2017 - 10:00

Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený...“

„STAVANIE MÁJOV“ - symbolom týchto zvykov bol strom – niekde breza, niekde smrek, ale všade bol označovaný slovom „MÁJ“. Mesiac máj je symbolom nielen jari, ale aj lásky, preto vyzdobený „Máj“ stavajú chlapci dievčatám. A keďže my v našej MŠ máme dievčat dosť a dosť, preto aj naši chlapci sa rozhodli, že im všetkým postavia krásne vyzdobený „Máj“.
„Vstávaj dievča hore, staviame ti máje...“ ...spievali deti zo súboru „Púpavienka“. Aj keď nám to počasie nechcelo dovoliť, skryli sme sa pred dažďom do jednej triedy, kde nás už čakali deti z celej škôlky a ukázali sme im ďalší ľudový zvyk „Stavanie Májov“. Spolu s ostatnými deťmi sme odriekali riekanky, spievali a tancovali.
„Prišiel máj, krásny máj, zelená sa lúka, háj.
Jarou vonia celý kraj, ty muzika pekne hraj!“

Celou škôlkou zneli piesne „Príď šuhajko do nás...“, „Do tej našej záhradky...“.
Keď na chvíľočku prestal dážď pršať, ujovia nám ho pomohli postaviť v našej školskej záhrade. Tešili sme sa, že sa nám to podarilo, tlieskali sme a spievali „PRIVÍTAJME MÁJ, PRIVÍTAJME MÁJ...“
Deti z MŠ - NR

dscn1195_zmensena.jpg
dscn1228_zmensena.jpg
dscn1217_zmensena.jpg
dscn1202_zmensena.jpg
dscn1228_zmensena.jpg
dscn1235_zmensena.jpg
dscn1264_zmensena.jpg
dscn1260_zmensena.jpg
dscn1257_zmensena.jpg
dscn1244_zmensena.jpg


X