Skip to Content

Odborná

Vedecko technická, odborná akcia

Úplné zatmenie Mesiaca 28.9.2015

Zatmenie
Dátum akcie: 
27.09.2015 - 18:08

Z nášho územia môžeme pozorovať takmer celý priebeh, okrem výstupu z polotieňa. Mesiac u nás vyjde 27. 9. o 18hod. 08min. a zapadne 28. 9., ráno o 06hod. 45min.

Večerné pozorovanie pre verejnosť (9/2015)

astrosk
Dátum akcie: 
30.09.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (7/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.07.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (5/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.05.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (4/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
30.04.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Čiastočné zatmenie Slnka 20. 3. 2015

Zatmenie slnka
Dátum akcie: 
20.03.2015 - 09:42

Zatmenie bude viditeľné z Európy, severozápadnej časti Ázie, severozápadnej časti Afriky, v Grónsku, západnej časti Severného ľadového oceánu a severozápadnej časti Atlantického oceánu .
Typom ide o úplné zatmenie, u nás viditeľné ako čiastočné.
Počas zatmenia zakryje Mesiac, ktorý bude vtedy v nove (k Zemi je otočená jeho neosvetlená strana), časť slnečného kotúča - v najväčšej fáze 59 % (pre polohu Rimavskej Soboty).

Syndikovať obsah


X