Skip to Content

Odborná

Vedecko technická, odborná akcia

Večerné pozorovanie pre verejnosť (3/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.03.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum akcie: 
23.02.2015 - 07:30 - 27.02.2015 - 16:30

Oznamujeme Vám, že od 23.02.2015 do 27.02.2015 v čase od 7:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovania prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta na uliciach Pokroku od s.č. 665 po 717, Š.M.Daxnera od s.č. 655 po 659 a Vansovej od s.č. 624 po 753, 1560 a 3109.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum akcie: 
20.02.2015 - 07:00 - 28.02.2015 - 18:00

Oznamujeme Vám, že od 23.02.2015 do 27.02.2015 v čase od 7:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovania prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta na uliciach Pokroku od s.č. 665 po 717, Š.M.Daxnera od s.č. 655 po 659 a Vansovej od s.č. 624 po 753, 1560 a 3109.

Večerné pozorovanie pre verejnosť (2/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
28.02.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (1/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.01.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (12/2014)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.12.2014 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Syndikovať obsah


X