Skip to Content

Odborná

Vedecko technická, odborná akcia

Večerné pozorovanie pre verejnosť (5/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.05.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (4/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
30.04.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Čiastočné zatmenie Slnka 20. 3. 2015

Zatmenie slnka
Dátum akcie: 
20.03.2015 - 09:42

Zatmenie bude viditeľné z Európy, severozápadnej časti Ázie, severozápadnej časti Afriky, v Grónsku, západnej časti Severného ľadového oceánu a severozápadnej časti Atlantického oceánu .
Typom ide o úplné zatmenie, u nás viditeľné ako čiastočné.
Počas zatmenia zakryje Mesiac, ktorý bude vtedy v nove (k Zemi je otočená jeho neosvetlená strana), časť slnečného kotúča - v najväčšej fáze 59 % (pre polohu Rimavskej Soboty).

Deň hvezdární a planetárií (nedeľa 15.3.)

astrors.sk
Dátum akcie: 
15.03.2015 - 15:00

Pozývame Vás na Deň hvezdární a planetárií (nedeľa 15.3.) vo Hvezdárni
v Rimavskej Sobote.

Program začína od 15:00 pozorovaním Slnka ďalekohľadmi, pokračuje prednáškami o exoplanétach a možnom živote vo vesmíre, návštevník sa dozvie o činnosti CERN-u, zatmení slnka a ďalších významných astronomických udalostiach v roku 2015 a končí večerným pozorovaním objektov nočnej oblohy.

Večerné pozorovanie pre verejnosť (3/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.03.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum akcie: 
23.02.2015 - 07:30 - 27.02.2015 - 16:30

Oznamujeme Vám, že od 23.02.2015 do 27.02.2015 v čase od 7:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovania prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta na uliciach Pokroku od s.č. 665 po 717, Š.M.Daxnera od s.č. 655 po 659 a Vansovej od s.č. 624 po 753, 1560 a 3109.

Syndikovať obsah


X