Skip to Content

Pre mládež

Akcia pre mládež

Večerné pozorovanie pre verejnosť (11/2015)

astrosk
Dátum akcie: 
30.11.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (10/2015)

astrosk
Dátum akcie: 
31.10.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (9/2015)

astrosk
Dátum akcie: 
30.09.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (7/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.07.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (5/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
31.05.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Večerné pozorovanie pre verejnosť (4/2015)

astrors.sk
Dátum akcie: 
30.04.2015 - 23:59

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Tomášovská 63, Rimavská Sobota; tel. 047/5624709
astrors@astrors.sk, www.astrors.sk

Čiastočné zatmenie Slnka 20. 3. 2015

Zatmenie slnka
Dátum akcie: 
20.03.2015 - 09:42

Zatmenie bude viditeľné z Európy, severozápadnej časti Ázie, severozápadnej časti Afriky, v Grónsku, západnej časti Severného ľadového oceánu a severozápadnej časti Atlantického oceánu .
Typom ide o úplné zatmenie, u nás viditeľné ako čiastočné.
Počas zatmenia zakryje Mesiac, ktorý bude vtedy v nove (k Zemi je otočená jeho neosvetlená strana), časť slnečného kotúča - v najväčšej fáze 59 % (pre polohu Rimavskej Soboty).

Syndikovať obsah


X