Skip to Content

Bezplatná tiesňová linka 159 v prevádzke

Bezplatna tiesnova linka 159 {tiesnova-linka-159.png} Mestská polícia v Hnúšti oznamuje občanom, že v súvislosti s riešením bezpečnostnej situácie v meste bola zriadená bezplatná tiesňová linka s číslom 159.

Občania môžu číslo 159 využívať nepretržite na oznámenie, či nahlásenie porušovania zákonnosti v meste - krádeže, výtržníctvo, rušenie nočného kľudu, podozrenia z páchania rôznych trestných činností ale aj rôzne havarijné situácie, vyžadujúce rýchle konanie.

Volať na uvedené číslo je možné z pevných liniek, ale aj zo všetkých mobilných sietí v Hnúšti a okolí.X