Skip to Content

Blog používateľa kontrolorka

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na 2. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na 2. polrok 2017

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za komunálny odpad

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za KO

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa z kontroly č. 17/2016 - kontrola auto prevádzky v podmienkach MsÚ Hnúšťa

Správa z kontroly č. 17/2016 - kontrola auto prevádzky v podmienkach MsÚ Hnúšťa

Správa o kontrole č. 16/2016 vykonanej v Základnej umeleckej škole Hnúšťa

Správa o kontrole č. 16/2016 vykonanej v Základnej umeleckej škole Hnúšťa

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Hnúšťa na roky 2017 - 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Hnúšťa na roky 2017- 2019

Syndikovať obsah


X