Skip to Content

Blog používateľa kontrolorka

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za komunálny odpad

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za KO

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa z kontroly č. 17/2016 - kontrola auto prevádzky v podmienkach MsÚ Hnúšťa

Správa z kontroly č. 17/2016 - kontrola auto prevádzky v podmienkach MsÚ Hnúšťa

Správa o kontrole č. 16/2016 vykonanej v Základnej umeleckej škole Hnúšťa

Správa o kontrole č. 16/2016 vykonanej v Základnej umeleckej škole Hnúšťa

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Hnúšťa na roky 2017 - 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Hnúšťa na roky 2017- 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2017

Syndikovať obsah


X