Skip to Content

Blog používateľa kontrolorka

Správa č. 6/2017 o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení prijatých MsZ Hnúšťa

Správa č. 6/2017 o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení prijatých MsZ Hnúšťa

Správa o výsledku kontroly pokladne na MsÚ Hnúšťa č. 5/2017

Správa o výsledku kontroly pokladne na MsÚ Hnúšťa č. 5/2017

Správa o výsledku kontroly č. 4/2017 - hospodárenie príspevkovej organizácie MsKS Hnúšťa

Správa o výsledku kontroly č. 4/2017 - hospodárenie príspevkovej organizácie MsKS Hnúšťa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na 2. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na 2. polrok 2017

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za komunálny odpad

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za KO

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Syndikovať obsah


X