Skip to Content

Blog používateľa mesto

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015

Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 23. 3. 2015 zasadala komisia, ktorá schválila prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. Požiadavky jednotlivých žiadateľov boli prehodnotené a výška dotácií bola schválená tak, aby negatívne neovplyvnila hospodárenie mesta a zároveň prispela k rozvoju činnosti jednotlivých organizácií.

Rozpočet mesta HNÚŠŤA na roky 2015 - 2017

Rozpočet na roky 2015 – 2017 bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hnúšti č. 4/24/2015 dňa 23. 2. 2015

POĎAKOVANIE

7. januára uplynulo 8 rokov, ako sme začali v DEDESE poskytovať sociálne služby pre deti so zdravotným postihnutím. Nie je to ani veľké výročie, ani okrúhle jubileum, ale je to pre nás významný deň.

11. ročník stolnotenisového turnaja o Majstra Hnúšte

V sobotu 3.1.2015 sa konal už 11. ročník turnaja o majstra Hnúšte v stolnom tenise. Do bojov na turnaji zasiahlo celkovo 60 hráčov. Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách. Turnaj prišiel otvoriť primátor mesta Hnúšťa Mgr. Michal Bagačka, ktorý okrem tradičného novoročného blahoželania poprial športovcom aj veľa športových úspechov.

Adventný koncert v Hnúšti

Slovko, ktoré tak jednoducho vyslovíme Advent pritom si mnohí ani len neuvedomíme aký má skutočne význam. Advent je latinského pôvodu v skutočnosti znamená príchod, príchod Krista.

Tu je cukor, tu je múka

Tu je cukor, tu je múka,
miešaj, miešaj pravá ruka.
Vajíčko a med, zákusok bude hneď.
Syndikovať obsah


X