Skip to Content

Blog používateľa mesto

Kadetky Iskry hostili súperky z Detvy

M SR OM  kadetky I. trieda
VK Iskra Hnúšťa  - MVK Detva
0:3 (-18,-21,-16)  a 1:1 (23,-20,-17,-18))
Iskra:
T.Štefániková, L.Knechtová, R.Vojteková, G.Balciarová, L.Tokárová, L.Tomengová. libero T.Vetráková(P.Vetráková, M.Krajčiová)
Tréneri: I.Pasiar, P.Polčáni

Návrh plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 1. polrok 2015

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.

Vážení moji spoluobčania, milí Hnúšťania!

Mgr. Michal Bagačka

Mgr. Michal Bagačka


V prvých dňoch od uskutočnenia hlasovania v komunálnych voľbách sa vám chcem prihovoriť, poďakovať za prejavenú dôveru.
Svojimi hlasmi ste mi dali výrazný mandát do ďalšieho obdobia, ktoré je pred nami.
Chcem vám úprimne poďakovať.
Je to pre mňa štvrté volebné obdobie a vnútorne pociťujem veľkú radosť, ale ešte väčšiu zodpovednosť za ďalšie smerovanie nášho mesta.

Senzorická integrácia – učenie sa prostredníctvom zmyslov

Podnety prichádzajúce k mozgu prostredníctvom sluchu, čuchu, zraku, hmatu a chuti sú jeho „potravou“. Sú dôležité pre správny vývoj, učenie sa aj každodenné fungovanie. Spracovanie týchto podnetov je u každého človeka jedinečné, ako otlačky prstov. Schopnosť mozgu organizovať informácie z jednotlivých zmyslov do celku tzv. senzorická integrácia je proces, ktorý sa deje bez nášho vedomia. U detí s postihnutím je tento proces narušený, čo je spojené s rôznymi ťažkosťami. Prejaviť sa môže malou alebo priveľkou citlivosťou dieťaťa na podnety, alebo tým, že dieťa neustále vyhľadáva silné podnety.

Tlačenie kapusty do súdkov

Dnes sme sa stretli v našej strednej – obláčikovej triede, aby sme si ukázali tradičný štýl tlačenia kapusty do súdkov, aby deti videli v skutočnosti, nielen z počutia ako sa robí kyslá kapusta, ktorá

Syndikovať obsah


X