Skip to Content

Blog používateľa ms-klokocova

Jesenní škriatkovia v našej záhrade...

12.10.2017 Slniečko hrialo, vetrík pofukoval a v našej záhrade rozfúkal tak lesné plody, že ich zamiešal dohromady. Jesenní škriatkovia mali veľa práce , lebo pomáhajú o tomto čase „Pani jeseň“ pripraviť prírodu na zimu napr. : farbiť všetky listy, kontrolovať záhrady a polia, či sa zbiera úroda na zásoby, keď príde zima, alebo či je dostatok lesných plodov pre zvieratká v lese. Keďže v našej záhrade sa stretlo veľa pomocníkov – detičiek hravo to spolu zvládli a aby sa im dobre pracovalo najprv si zaspievali pesničky, povedali básničky a zahrali sa na „Jeseň“. Keďže v mesiaci októbri si pripomíname „Úctu k starším“ krátkymi básničkami pozdravili deti i svojich starých rodičov, kde vyjadrili slovami básne ako ich ľúbia a sú im zároveň vďačné za všetko čo pre nich robia. Potom...

Pesnička je liek

Viktor navštívil našu MŠ v stredu 11.10.2017. Deti čakalo veľa veselých pesničiek, pri ktorých si mohli nielen s chuťou zaspievať, ale mohli sa aj aktívne zapojiť hrou, napodobňovaním či hádaním a takto sa nenásilnou formou niečo nové naučili a samozrejme zabavili...

Hudobné nástroje a žartíky klauna Pepina!

Dňa 4.10.2017 prišiel našu MŠ navštíviť veselý klaun Pepíno , ktorý deťom ukázal a zahral na rôzne hudobné nástroje ( husle, heligonku, píšťalku, fujaru, gitaru...), Klaun rozveselil všetky deti svojimi žartíkmi a veselými kúzlami. Počas jeho vystúpenia deti pomáhali ...

Výlet na Salaš Zbojská !

Dňa 28.9.2017 bol pre nás škôlkarov z MŠ Klokočovej ( strednej triedy -Motýliky a veľkej triedy- Včielky) krásny slnečný, jesenný deň plný prekvapení a hlavne očakávaní, ktoré sme zažili na výlete vláčikom na salaš Zbojská. Skoro ráno sme s nadšením nasadli do vlaku a cestovali na Zbojská. Cesta bola zaujímavá, keďže pre niektorých z nás i možno prvá. Najviac sa nám páčilo...

Rozlúčka predškolákov

Ako ten čas letí, veď nedávno sme boli len malé deti. Na tri rôčky škôlka milá, rada si nás prichýlila. Návštivili sme naposledy záhradu i všetky triedy.Lúčime sa hračky známe, už stadiaľto odchádzame. Lebo veľká škola čaká na každého predškoláka...

Deň rodiny 2017

V utorok 20.06. 2017 sme sa v našej školskej záhrade stretli všetky deti aj so svojimi rodinami. Spoločne sme pripomenuli, že rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. Pre našich milovaných sme si pripravili...

Poznávali sme život dravcov...

8. 6. 2017 / ZAYFERUS –Spoločnosť na ochranu dravých vtákov z Čiech navštívila naše mesto Hnúšťa, aby nielen nám škôlkarom z MŠ Klokočovej, ale i školákom, gymnazistom predviedla svoj výukový program, ktorý si pripravili na futbalovom štadióne nášho mesta. Ukážka dravcov bola zameraná na ekológiu, ochranu i poznanie prírody...

Syndikovať obsah


X