Skip to Content

Blog používateľa ola

Pozvánka na seminár Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na tému: Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou, najnovšie legislatívne zmeny. Miesto: Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Kálmana Mikszátha č. 6, (zasadačka – kapacita 50 miest). Termín: 26.apríla 2017 (v stredu) o 9.00 h.
Program seminára :

Včasná intervencia - O. z. ATHÉNA

Ide o novú sociálnu službu pre rodiny, ktorým sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, alebo sú signály, že zdravý vývoj novonarodeného dieťaťa môže byť z rôznych dôvodov ohrozený.
OZ ATHÉNA ju poskytuje od septembra 2016 ambulantnou formou, ale najmä terénnou formou priamo v rodinnom prostre­dí dieťatka v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš a Poltár.
V súčasnosti ju poskytujeme 9 rodinám.

VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, O.z.RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 8. apríla 2017 v telocvični ZŠ s MŠ V.Mináča zorganizovali VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Rimavskej Bane, Klenovca, Poltára, Rimavskej Soboty, Revúcej, Železníka, Cinobane a Muránskej Dlhej Lúky. O výborný guľáš sa postarali manželky hráčov z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie.

Tri družstvá, tri kategórie a hlavne tri poháre!

Gymnazistky a gymnazisti vzorne reprezentujú Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti, mesto Hnúšťa a Banskobystrický kraj!
V dňoch 22.-23.marca 2017 sa v Trenčíne odohrali školské Majstrovstvá Slovenskej republiky základných a stredných škôl, kde tí najlepší bojovali o titul Školský majster Slovenska. Hnúšťania dosiahli vynikajúce umiestnenia.

Čarovanie s bylinkami

Dnešná doba je poznačená uponáhľaným spôsobom života. Človek nemá čas vnímať svet okolo seba. Zabúda vnímať krásu prírody, a jej hodnoty. V tomto školskom roku 2016/2017 sa naša škola Gymnázium Mateja Hrebendu zapojila do projektu Environmentálni experti, pod záštitou Živice a podpory Nadačného fondu dm drogérie markt v Nadácii Pontis. Pomocou tohto projektu sa snažíme vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, naučiť ich vnímať jej krásu. Všetky aktivity sa niesli v znamení byliniek, o čom svedčí aj názov nášho projektu, Čarovanie s bylinkami.

Deň hvezdární a planetárií -pozvánka

VÚC BBSK, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, org. súčasť KHaP M. Hella, Žiar nad Hronom Vás pozývajú na Deň hvezdární a planetárií, v nedeľu 19. 3. 2017 so zaujímavým programom :
o 15:00 hod.- RNDr. Ľudovít Gaál, PhD.: Geologické zaujímavosti regiónu, prednáška s prehliadkou geologického chodníka
16:00 – 17:00 hod.- Pozorovanie Slnka, prehliadka astroparku, výstava Vesmír očami detí 2017
17:30 hod. Obloha nad nami, premietanie o súhvezdiach, zaujímavých objektoch,
hviezdach a aktuálnych astronomických udalostiach roka.
18:30 – 21:30 hod.- Pozorovanie, súhvezdia objektov zimnej a jarnej oblohy, Venuša, Mars.

Krajské kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl

Dňa 21.februára 2017 sa žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu zúčastnili krajského kola v bedmintone školských družstiev, usporiadateľom ktorého bol EFFORT klub Zvolen. V kategórii žiakov SŠ si zmeralo sily 6 družstiev Banskobystrického kraja, v kategórii žiačok SŠ nastúpilo 5 družstiev. Družstvá v zložení Monika Hrušková, Vanessa Mináčová, Dárius Bálint a Martin Vrbinský potvrdili formu favorita a obsadili 1.miesto. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 22.-23. marca 2017 v Trenčíne, zabojujú o 1. miesto a titul Školský majster SR. Ako víťazi kraja budú hájiť farby Banskobystrického kraja. O úspešný priebeh krajského kola sa postaral vrchný rozhodca Ing. J.Jurčiak, súťaž otvoril a hráčov privítal Mgr. Julián Krull z CVČ v Banskej Bystrici a medaily a diplomy odovzdala hráčom Mgr. Eva Murková z CVČ v Banskej Bystrici.
Mgr.Pevná

Syndikovať obsah


X