Skip to Content

Blog používateľa org

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petra Tabačiarová, Rebeka Tabačiarová, Andrej Tabačiar, Karin Cibuľová, Štefan Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z.

3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe

V Sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe, v disciplínach PF, LC, KL, za účasti 233 štartujúcich z 20 klubov Slovenska, ktorého s

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti

GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
spojený s "PRIJÍMAČKAMI (BEZ) POCHÝB" dňa 21. marca 2017 od 14.00 – 16.00 hodiny.

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Lenka Cibuľová Šnircová, Matúš Cibuľa, Lenka Cibuľová, Matej Cibuľa, Dušan Lukačovič, Viera Šnircová, Jakub Šnirc, Vanessa Šnircová. Podľa § 7 ods. 1 písm.

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za rok 2016

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, analýza bezpečnostnej situácie v roku 2016, zámery a ciele pre rok 2017.

Syndikovať obsah


X