Skip to Content

Blog používateľa zscentrum

Voľné pracovné miesto

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - sociálny pedagóg

Podrobné informácie nájdete tu.

Voľné pracovné miesto

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg

Podrobné informácie nájdete tu.

V novom šate

A je to tu. SEPTEMBER. Dva mesiace prázdnin sú za nami. Pre toho, kto sa pozerá späť a vzdychá, ako to rýchlo ubehlo, máme konštatovanie: Dva roky prázdnin boli len vo verneovkách.

Začiatok školského roka je dobrým dôvodom spoločne začať prácu, ktorá má zmysel.

A aby tá práca prinášala aj radosť, snažili sme sa pripraviť pre našich žiakov prostredie, v ktorom sa budú počas desiatich mesiacov školského roka cítiť čo najlepšie. Čakajú ich pekné vynovené školské priestory. Učitelia posledný týždeň prázdnin maľovali, natierali, pripravovali pre žiakov nové učebne pre ich tvorivú činnosť, čitáreň, kde budú môcť rozvíjať svoje čitateľské schopnosti. Nemôžeme zabudnúť ani na priestory, v ktorých budú žiaci prvého stupňa tráviť popoludňajšie hodiny. Na dvore školského klubu ich už čakajú pripravené hry na skákanie, pieskovisko... Všetko sme to robili s láskou a s presvedčením, že zásoby energie získané z prázdnin vydržia žiakom v takomto prostredí čo najdlhšie.

A teraz už len pohľad dopredu.

Vedenie ZŠ Klokočova 742

Voľné pracovné miesta

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ.

Podrobné informácie sú na stránke školy.

(Pozícia pedagogického asistenta v rámci NP ŠOV je už obsadená.)

Voľné pracovné miesta

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg
- pedagogický asistent

Podrobné informácie sú na stránke školy.

Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Projekt Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa „Pomôžme si navzájom“ postúpil do druhého kola grantového programu. V druhom kole sa o tento grant uchádzali tri organizácie - Občianske združenie Horná Rimava, Gemerské grúne, o.z. a Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa. Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporou verejnosti získala naša základná škola s počtom, hlasov 4 274 a dňa 4. 5. 2017 pani riaditeľka Mgr. Ľubica Henčová prevzala od pána Ing. Jaroslava Zachara, managera Tesca v Hnúšti, symbolický výherný šek v hodnote 1 300 €. Dôvodom nášho zapojenia sa do tohto projektu bolo obnovenie a zveľadenie priestranstva v okolí našej školy za pomoci komunitnej spolupráce a tým vytvorenie trvalej hodnoty, ktorá by ostala aj pre ďalšie generácie. Našou snahou bude vybudovať príjemné prostredie pre trávenie voľného času a zároveň deti a verejnosť vychovávať k ochrane životného prostredia, k pestovaniu verejnej zelene, zdôrazňovaniu dôležitosti separácie odpadu a uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. Ďalšou úlohou je podporiť participáciu verejnosti – rodičov, starých rodičov a pedagógov ako dobrovoľníkov - na zveľaďovaní životného prostredia.

Chceme všetkým poďakovať za podporu a dôveru, ktorú ste nám preukázali. Dúfame, že spoločne zažijeme radosť z možnosti zmeniť niečo v našom okolí. KK

Voľné pracovné miesta

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg,
- pedagogický asistent.

Podrobné informácie sú na stránke školy.

Syndikovať obsah


X