Priemyselný park

Priemyselný park v Hnúšti - základné informácie:

- investičné zámery
- podmienky
- dostupnosť

Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o. sa zameriava na rozšírenie výroby využitím vybudovaných stavebných a strojných kapacít v Priemyselnej zóne Hnúšťa

- stavebné povolenie pre adaptáciu hál môže byť vydané do 30 dní od podania žiadosti

- mesto Hnúšťa je výlučným vlastníkom a projektovým manažérom Priemyselnej zóny Hnúšťa

- mesto Hnúšťa ponúka služby súvisiace s vývojom priemyselných oblastí a možností zabezpečovať celú škálu relevantných služieb – identifikácia, analýza, zaobstaranie, riadenie a príprava projektu, nájdenie konečného používateľa, vyjednávanie a ukončenie transakcie

- primátor mesta deklaroval silnú podporu a spoluprácu mesta so strategickým investorom

Viac informácii na http://www.investhnusta.sk/

Určite prioritu investičných akcií v meste Hnúšťa

Rozhodujte o prioritách investičných akcií mesta Hnúšťa!
Z 10 investičných akcií vyberte 5, ktoré by ste Vy navrhovali zrealizovať a zoraďte ich podľa toho, akú dôležitosť im prikladáte. Návrhom prideľujete čísla od 1 - najvyššia priorita, po 10. - najnižšia priorita. Viac ako 5 možností Vám systém nepovolí vybrať. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek počas trvania ankety zmeniť a nastaviť investičným akciám nové priority. K dôležitým rozhodnutiam sa nedá vyjadriť anonymne, preto hlasy anonymov do ankety nezapočítame.

Čo nového u našich podnikateľov ...

Pán Peter Kováč prevádzkuje tri obchody s elektrospotrebičmi. V Klenovci, Tisovci i u nás v Hnúšti. Ako nový obchodný produkt ponúkajú so svojím synom Petrom Kováčom ml. kuchynské štúdio. V ponuke majú už teraz 4 kuchynské linky. Každá má rôzne možnosti inštalovania v priestore, využitia rôznych spotrebičov, nehovoriac o farbe a materiáli. V linkách sú použité vysoko kvalitné komponenty, takže sa nemôže prihodiť, aby ovísali dvierka alebo nesedeli pánty. Každý zákazník si môže svoju predstavu vizualizovať v 3D formáte na počítači, na základe čoho mu Kováčovci objednávku zrealizujú.

Obom Petrom prajeme, aby im nový podnikateľský zámer vyšiel a kuchynské štúdio malo nielen obdivovateľov, ale aj spokojných zákazníkov.

Jaroslav Piliarik, Ing. Pavel Košarník.

kuchynske-studio-kovac_0225
kuchynske-studio-kovac_0224
kuchynske-studio-kovac_0223
kuchynske-studio-kovac_0222
kuchynske-studio-kovac_0221
kuchynske-studio-kovac_0220.jpg
kuchynske-studio-kovac_0219
kuchynske-studio-kovac_0217