Materská škola, Nábrežie Rimavy 447

Situovaná je v budove pavilónového typu. Disponuje priestrannými, svetlými triedami, veľkým dvorom na hranie, s pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami a dostatkom zelene. Vybavenie spĺňa hygienické a bezpečnostné normy a je uspôsobené potrebám detí predškolského veku.

Materská škola má 6 tried a poskytuje celkodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na individuálny prístup k deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti vychovávajú a vzdelávajú kvalifikované predagogické pracovníčky:

Riaditeľka školy: Mgr. Beata Tokárová
Učiteľky: Mgr. Elena Hulmanová – zástupkyňa riaditeľky
Hrušková Želmíra, Gabriela Balážová, Mgr. Júlia Bodollóová, Edita Grláková, Mgr. Elena Hulmanová, Zlata Huľuková, Soňa Juhaniaková, Mgr. Timea Bencová, Jela Kyseľová, Mgr. Viera Lengová, Zlatica Miková, Ľubomíra Hroncová

Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri materskej škole:
Vedúca školskej jedálne: Eva Šuleková
Kuchárky : Janetta Guzmová – hlavná kuchárka, Adriana Kožiaková, Ivana Kobyliaková
Prevádzkové pracovníčky: Oľga Sliacka, Alena Juríková, Mariana Pauková.

2% - pre Vás je to málo, ale pre nás to znamená veľa

Vážení rodičia a priatelia školy,
Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti sa aj tento rok uchádza o 2 % z Vašej ročnej dane.
Veríme, že aj takýmto spôsobom nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a deťom spríjemniť prostredie tried.

Neplatíte nič navyše - Vaša už zaplatená daň za rok 2014 sa len prerozdelí.
Údaje pre právnické osoby, ktoré majú záujem poukázať 2% z dane našej organizácii

názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole
sídlo: Nábrežie Rimavy 447, 98101 Hnúšťa
právna forma: občianske združenie
IČO: 17319617/196

Údaje pre fyzické osoby :
Vyhlásenie FO Vám poskytnú učiteľky na každej triede, prípadne postup krokov na poukázanie 2% nájdete na stránke :
www.rozhodni.sk alebo si vyhlásenie môžete stiahnuť v prílohe pod prezentáciou.

V mene všetkých detí a zamestnancov materskej školy ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporili v roku 2013. Získané finančné prostriedky boli použité na zakúpenie detských kobercov, písacích stolov, kontajnery na hračky v triedach, dekoratívne poličky, lehátka, matrace a na učebné pomôcky.

Ďakujeme a veríme, že nás podporíte aj nabudúce.

Vyhlásenie 2% 2014 FO

A je to

Jedného pekného rána v pondelok 27. 10. 2014 si Pat a Mat zmysleli, že si kúpia stromčeky. Počuli, že bol medzinárodný deň stromov a tak sa rozhodli, že ho aj oni oslávia zasadením stromčekov. Ale kde? O pomoc poprosili šikovné deti z MŠ NR, ktoré im poradili aby stromčeky zasadili do ich školskej záhrady.

Vykopali veľké jamy a stromčeky spoločne zasadili. Porozprávali sa o jeseni , o listnatých a ihličnatých stromoch a za odmenu im Pat a Mat zaspievali pesničku:

Sadíme stromčeky do našej záhrady,
Budú tu rásť pekne do krásy.
Hej budú veľké ako my.
Hej rup, hej rup,
Rásť budete tu.

Zahrali sa s nimi hru: „Nájdi svoj strom“, poďakovali za pomoc a rozlúčili sa svojím tradičným „A JE TO“. Sľúbili, že sa prídu pozrieť ako sa deti o stromčeky starajú.

2014-msnr-pat-a-mat-323
2014-msnr-pat-a-mat-318
2014-msnr-pat-a-mat-315
2014-msnr-pat-a-mat-310
2014-msnr-pat-a-mat-308
2014-msnr-pat-a-mat-303
2014-msnr-pat-a-mat-301
2014-msnr-pat-a-mat-296
2014-msnr-pat-a-mat-292
2014-msnr-pat-a-mat-282
2014-msnr-pat-a-mat-278

Materská škola v roku 2007 a v rokoch predchádzajúcich

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v roku 2007 a rokoch predchádzajúcich.

30. výročie otvorenia Materskej školy

"Spievajú to vtáci, šumí o tom les,
že tá naša škôlka má vraj sviatok dnes.
Trošku sme sa natrápili, kým sme pre vás pripravili
tanec, pieseň, básničku - prekvapenie v balíčku."

30 rokov materskej skoly
Tak takto sme začínali našu velkolepú oslavu 30. výročia otvorenia našej MŠ, na ktorej sme srdečne privítali nielen bývalú p.riaditeľku Karabínošovú a jej zástupkyňu p. Kilikovú, ktoré stáli pri zrode tejto MŠ, ale aj všetkých zamestnancov, ktorí tu počas 30.rokov pracovali. Potešila nás aj prítomnosť všetkých milých hostí, sponzorov, rodičov a starých rodičov. Všetkých sme chceli presvedčiť, že pri svojej práci nezabúdame na odkaz J.A.Komenského:

"Toto dieťa ti zverili rodičia vo viere,
že z neho vychováš dobrého človeka.
Hľadaj preto cestu k jeho duši deň za dňom...
Na dne každej z nich niečo tíško cinká...
Postaraj sa aby zvonili naplno !"

A tiež sme chceli ukázať akí sme šikovní a čo všetko dokážeme.

Program mal 2 časti. Prvá časť nášho slávnostného programu
mala názov: "Rozprávkový sen", kde nechýbali kvietky, lienky, ale ani kráľ, princ a princezná. Na veľkom bále v zámku boli kúzelníci, škriatkovia a samozrejme veselí šaškovia.
2.časť - veľký galaprogram otvorili mažoretky našej MŠ.
V tejto časti sa vám predstavili deti, ktoré rozvíjajú svoje talenty v rôznych krúžkoch. Okrem spevu a recitácií sme videli ľudové zvyky, ako pokročili deti v anglickom jazyku, ale aj spoločenský a moderný tanec.
Na záver nášho programu, ktorý sme pripravili pre všetkých prítomných zo srdca a z lásky sme oslovili všetkých ľudí dobrej vôle, rodičov i starých rodičov :

"Darujme našim deťom svet, ktorý si vysnívali.
Svet plný kvetov, slnka, veselého smiechu.
Svet plný láskavých mám a trpezlivých otcov !"


Oslavy 30. rokov
Štart prezentácie

 

Ahoj škôlka, škola volá!

"Na tri rôčky škôlka milá,
rada si nás pritúlila.
Navštívime naposledy
záhradu a všetky triedy..."

Ahoj skolka, skola vola!
Posledný júnový týždeň patril nám predškolákom. Rozlúčili sme sa s obľúbenými hračkami, s mladšími kamarátmi, so všetkými tetami v materskej škole, aj s pani učiteľkami.
Tri rôčky rýchlo prešli a nastal čas, keď do škôlky prídeme poslednýkrát. Už je v našej škôlke tradíciou, že spomienkou nám ostane krásne tablo, ktoré sme ukázali aj na zasadnutí rodičovského združenia. Krásnou piesňou a básňou pre pani riaditeľku sme sa rozlúčili. Chvíle strávené v materskej škole nám bude pripomínať pamätný list a krásne farebné hrnčeky, ktoré sme dostali.


„Rozlúčky sú smutné pre nás detičky,
lebo sme rady chodili do našej školičky.
Tety kuchárky nám dobre navarili,
tety upratovačky pekne poriadili,
pani učiteľky všeličo naučili,
ale moji milí, všetko skončí raz,
dovidenia milá škôlka, už je čas.“

Darujte 2% deťom

Združenie rodičov Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti

sa uchádza o 2% z ročnej dane

Ak ich chcete venovať tejto škole v prospech našich detí, príslušné tlačivá nájdete u triednych učiteliek. Na daňový úrad ich následne po vyplnení môžete odniesť sami, alebo ich opäť priniesť do materskej školy a my sa o ich správne doručenie postaráme.

Stanislava Vetráková
štatutár ZRŠ

Pozn.: Potrebné dokumenty v prílohe.

PrílohaVeľkosť
VyhlasenieOPoukazani2percDaneZPríjmov.odt15.12 KB
VyhlasenieOPoukazani2percDaneZPríjmov.pdf110.37 KB

Deň Zeme

./InfoImg/MS-Nabrezie-Den-Zeme.jpg Deň Zeme

Dna 21.04.200 sme si s detmi nasej MS pripomenuli Den Zeme vychadzkou do lesa, na ktoru deti pozval ich kamarat Adamko. Symbolickym klucom spolu s detmi odomkol studnicku, ktora sluzi pre vsetkych obyvatelov lesa i jeho navstevnikov.

Roznymi hadankami a otazkami, ktore Adamko daval detom, si overil ich vedomosti o lese, zvieratkach, jeho ochrane a spravani sa v nom.

Fašiangový karneval

Fasiangovy karneval
„Poobede veľkí, malí,
pekne sme sa zabávali.
Veď sa konal veľký bál,
fašiangový karneval.“

To bolo radosti! Mamičky nám prichystali krásne masky, ktoré sa v kultúrnom dome za zvukov piesní, ktoré spievala pani učiteľka Zlatka, predstavili všetkým rodičom. Zahrali sme sa rôzne hudobno-pohybové hry a kto mal šťastie, vyhral pekné hračky aj v tombole. Ani ostatné deti neboli smutné, lebo pani učiteľky rozdali všetkým malé darčeky. O naše hladné brušká sa postarali tety kuchárky, ktoré nám upražili chutné pampúšiky. Zábava nemala konca kraja a keby nás už neboleli nôžky, tancovali by sme aj do rána. Pri odchode z karnevalu sme neboli smutní, lebo vieme, že čas rýchlo ubehne a o rok sa stretneme zas.

deti z MŠ Nábrežie Riamavy v Hnúšti

HURÁ!!! MÁME TELOCVIČŇU!

MSNR telocvicna
Tak takto sa potešili novozriadenej – vysnívanej telocvični nielen všetky deti, ale aj pani učiteľky.

„Ockovia, mamy, malí škôlkári,
máte chvíľu čas ?
Skôr, než sa zotmí,
rodičia s deťmi,
u nás majú zraz ...“

Tak znelo pozvanie a zároveň úvodná pieseň, ktorou sa 26.10.2006 začalo spoločné cvičenie rodičov, detí a učiteliek MŠ v našej novej telocvični, ktorú sme práve týmto cvičením slávnostne otvorili. Zariadili sme si ju svojpomocne telovýchovným náradím, ktoré už škola vlastnila, ale aj novým moderným rehabilitačným náradím. Tieto nám spolu s novým kobercom zakúpilo rodičovské združenie zo získaných finančných prostriedkov - 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme.

Rozžiarené očká a šťastný úsmev detí boli dôkazom toho, že mali z cvičenia veľkú radosť a že sa im nová telocvičňa páči.

A nás potešilo to, že si mamičky našli čas a urobili dobrú vec nielen pre svoje zdravie, ale hlavne pre zdravie, radosť a potešenie svojich detí.

 

Hurá na výlet !!!

V stredu ráno 27.06.2007 sme do materskej školy vykračovali
s radosťou v očkách a s ruksačikmi na našich malých chrbátikoch. Prečo ? Dnes všetci škôlkári so všetkými tetami a pani učiteľkami ideme na celodenný výlet.
Keď sme uvideli veľký autobus, bola naša radosť ešte väčšia. Krásna príroda a prostredie Rimavického Hámra nám hneď učarovali. Celý deň sme šantili na veľkom ihrisku, kde sme hrali futbal, hojdali sme sa na hojdačkách, aké v škôlke nemáme, liezli sme po preliezkach, hrali sme sa vo veľkom vojenskom stane, lupami sme pozorovali chrobáčiky....A ako nám na čerstvom vzduchu chutilo všetko, čo nám tety kuchárky uvarili !
No bolo nám super!!! Povedal nám to aj náš kamarát Adamko, ktorý bol s nami tiež na výlete.
Všetci veríme, že sa o rok do tohto krásneho rekreačného strediska vrátime.

deti z MŠ NR

Karneval

./InfoImg/karneval-materska-skola.jpg Karneval

Aké by boli Fašiangy bez karnevalu ? Aj my škôlkári sme sa naň už dlho tešili. Už niekoľko dní predtým vládla u nás veselá nálada – zhotovovali sme si rôzne škrabošky, masky, maľovali obrázky všelijakých karnevalových postavičiek.

Pani učiteľky krásne vyzdobili prístavbu kultúrneho domu a v deň karnevalu 22.2.2006 to začalo ! My najmenší sme sa vďaka našich šikovných mamičiek premenili na princezné, princov, šaškov, lienky, nechýbali ani baletka, robot, čarodejník, žabka i vodník.Všetci rodičia, starí rodičia i známi, ktorí sa prišli na nás pozrieť mali čo obdivovať. Do tanca nám hrala ozajstná kapela a potešili nás aj pekné hračky v tombole, za ktoré ďakujeme všetkým sponzorom. A samozrejme mali sme aj hostinu. Po tanci sme si výborne pochutili na rozvoniavajúcich pampúšikoch, ktoré nám pripravili naše šikovné tety kuchárky.

Karneval bol poriadne veselý, zostali nám naň krásne spomienky a fotografie.

MŠ Nábrežie Rimavy - Adamko

./InfoImg/materska-skola-adamko.jpg MŠ Nábrežie Rimavy - Adamko

„Milé deti, volám sa Adamko a budem aj váš kamarát. Veľmi si prajem,aby sme všetci boli zdraví. Kedysi som bol často chorý, ale teraz som už celkom v poriadku. Viete prečo? Snažím sa žiť zdravo. Dodržiavam 12 zásad zdravého života: Adamkocky zdravia. Podporujú a posilňujú naše zdravie.

Týmito slovami, piesňami a básňami sa v našej MŠ predstavil Adamko a jeho štyria bratia.

Do projektu Adamko-Zdravo hravo sme sa zapojili v rámci Zdravej školy, tak ako i mnohé MŠ.

 

Nafukovací hrad

Nafukovaci hrad
11.06.2007 nás v záhrade našej škôlky čakalo prekvapenie –„ vyrástol tu“ nafukovací hrad. Bola to jedna z odmien, za krásne vystúpenie v kultúrnom dome. To bolo radosti ! Mohli sme sa v ňom dosýtosti vyskákať a vyšantiť nielen dopoludnia, ale aj po dobrom spánku – popoludní. A to aj vďaka finančnej pomoci sponzorov k 30. výročiu našej škôlky. Ujovia a tety, ďakujeme Vám.

Deti z MŠ NR

Noc odvahy

Dňa 25.5.2006 o 18.30h. nastal v školskej záhrade MŠ na Nábreží Rimavy čulý ruch.

Čarovná noc odvahy

Čo sa to deje?
Bola vyhlásená "Noc odvahy".

Zúčastnilo sa jej 25 detí, niektoré si možno prvý-krát chceli vyskúšať, či vydržia spať bez rodičov, len s pani učiteľkami. Najprv v školskej záhrade plnili rôzne športové súťaže a aktivity, za ktoré dostali sladkú odmenu. Po zotmení sa prešli "nočnou Hnúšťou". Vychádzka sa deťom veľmi páčila. Trochu ešte pošantili a šup na lehátka. P.učiteľka prečítala rozprávku na dobrú noc, dala každému pusu na čelo a už ich čakal sladký spánok.

Deti dokázali, že sú odvážne a smelé. A ráno ich čakal nový zaujímavý deň.

Návšteva macka Brumíka

Macko Brumik
Dnes sme v materskej škôlke netrpezlivo čakali na návštevu. Na akú?
No predsa na nášho kamaráta Brumíka, ktorého už dobre poznáme od vlaňajšej návštevy.
Dočkali sme sa. Macko Brumík nám predstavil svoju novú sladkú dobrotu BE BE Brumík Lodička, ktorá nám v-e-e-e-ľmi chutila.
A pretože sme velmi šikovní, Brumíkovi sme pekne zaspievali, zacvičili sme si s ním, aj sme sa zahrali pohybovú hru Kolo, kolo mlynské, ktorú si vybral Brumík. Aby sme naňho nezabudli, dostali sme aj omaľovánky, pohľadnice a hudobné CD.

Macko Brumík, príď aj nabudúce, už sa na Teba tešíme !!!
deti z MŠ Nábrežie Rimavy

Opäť nové divadielko

O pysnej kosielke
Dočkali sme sa ďalšieho divadielka „ O pyšnej košielke“, ktoré nám 13.06.2007 znova zahrali pani učiteľky . Túto peknú rozprávku porozprávala mačička svojmu kamarátovi psíčkovi.

Krásna, vyšívaná košieľka bola pyšná a preto nemala žiadne kamarátky. Keď jej bolo smutno si to uvedomila a zmenila sa. Prestala byť pyšná a hneď si našla nových kamarátov – chudobnú košieľku a lienku. Všetci sa nakoniec spolu hrali a to sa páčilo aj nám. Veď aj my deti máme rady veľa dobrých kamarátov.

Pečieme na Vianoce

"Tu je cukor, tu je múka,
miešaj, miešaj pravá ruka.
Vajíčko i med,
cesto bude hneď"

Takúto básničku sme si hovorili, kým pani učiteľka Gabika miesila cesto na koláčiky. My sme jej potom pomáhali cesto vyvaľkať a vykrajovať rôzne tvary. Pomáhali nám aj naše mamičky, ktoré sme pozvali do škôlky. Nech vidia, akí sme šikovní. Tety kuchárky nám potom koláčiky upiekli do ružova. Už ich len natrieť lekvárikom a ..."mňam, ale sú dobré".

Vidíte mamičky, už vám môžeme pomáhať pri predvianočnom pečení doma aj my.

deti z MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti

Prehliadka v prednese poézie a prózy

Prehliadka v prednese poezie a prozy
Na tohtoročnú školskú prehliadku poézie a prózy sa prišli pozrieť aj naši kamaráti Adamko s marionetou Marienkou. Preto sme sa snažili predniesť naučené básničky čo najlepšie, aby nás pochválili a ostatní kamaráti, ktorí nás počúvali, aby nás odmenili potleskom. Niektorí z nás mali aj trému, ale my z toho vyrastieme. Adamko s Marienkou nám tiež zarecitovali a ešte nás aj odmenili sladkými balíčkami. Bolo nám spolu príjemne a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s kamarátmi.

Priaďme že len priaďme

MS Nabrezie Rimavy a Priadky
Ľudové zvyky a tradície sa pripomínajú preto, aby sa nezabúdalo na časy keď sa ľuďom žilo síce ťažko, ale vedeli si svoj život spríjemniť zábavou, spevom a tancom. Nosili krásne vyšívané kroje, iné na robotu, iné na zábavu. My sme dnes v našej škôlke ukázali deťom gemerský kroj, skromne zariadenú izbietku a pradenie na kolovrátkoch – „Priadky“
Pani učiteľky – „priadky“ priadli na kolovrátkoch a spievali krásnu pesničku „Priaďme že len praďme...“ Jedna z nich – prísna gazdiná, nechcela pustiť dievky na tancovačku a vysvetľovala im, že prvoradá je robota, až potom zábava. A tak dievky, ktoré sa chceli zabávať museli najskôr pozametať izbietku pospevujúc si pieseň „Hore dedinou...“, oprať plátno, pričom šantili a spievali pieseň „Prala som ja na potôčku ...“

Na záver sa dievky roztancovali na pieseň „Hopsa kúdeľ...“ a roztancovali nielen gazdinú, ale aj všetky deti.
A tak sme deti obohatili o nové poznatky ďalších ľudových zvykov a tradícií.

Prišla Marienka s kamarátom Písmenkom

./InfoImg/MS-A-Pismenko.jpg Prišla Marienka s kamarátom Písmenkom

Dna 27.3.2006 sme  sa my - deti  mladsich tried tesili do MŠ o nieco viac ako inokedy. Prečo? Cakali  sme navstevu - tetu knihovnicku Marienku.Ta prisla aj so svojim kamaratom! Pismenkom". Ten nam porozpraval o tom, ako sa mu byva v kniznici, ako rad sa stara o knihy, ako sa z nich vselico zaujimave dozvie. My sme  mu porozpravali o nasich oblubenych knihach, o tom, ktore rozpravky radi pocuvame, zarecitovali sme mu basnicky, zaspievali pesnicky. Bolo nam spolu veselo, prijemne, ani sa nam nechcelo spolu rozlucit. Ale teta Marienka a Pismenko nas pozvali do ozajstnej kniznice ! Uz teraz sa velmi tesime.

Rozlúčka s predškolákmi

MSNR akcie
Deň, keď naši predškoláci navštívia našu materskú školu naposledy sa blíži a nám bude smutno. Preto sme sa s nimi chceli rozlúčiť tak, aby ich spomienky na našu MŠ ostali v ich pamäti po celý život.
S finančným príspevkom od pani Danky Janíkovej – Štítnickej, spolu s rodičmi detí, učiteľkami z predškolských tried a pani riaditeľkou sme zorganizovali celodenný výlet spojený s kúpaním a obedom v rekreačnom stredisku „ Drienok“ na Teplom Vrchu.
Radosť z vody a z krásneho prostredia a šťastie v detských očiach nám všetkým zostane krásnou spomienkou.

S COOKIEM po anglicky

Cookie v Materskej skole
Viete, že my predškoláci z MŠ na Nábreží Rimavy v Hnúšti sa učíme po anglicky? Dvakrát týždenne k nám chodí pani učiteľka Janka Paučová aj so svojim kamarátom COOKIEM, s ktorým spievame, hráme sa, cvičíme, kreslíme, určujeme farby, hračky ...
Niektorých chlapcov veľká telocvičňa, kde sa schádzame zvádza na šantenie, na čo sa Cookie niekedy hnevá. Určili sme si však pravidlá, ktoré sa snažíme dodržiavať. Veríme, že sa toho počas celého školského roka ešte veľa naučíme.

Can you count to six?
One, two, three, four, five, six.

Hello everyone!

Barborka, Miška, Kvetka, Terezka, Andrejko, Lukáško, Oliverko, Viktorko

COOKIE, WAKE UP!

Cookie, wake up!Pesničkou HELLO, EVERYONE a pokrikom COOKIE, WAKE UP (Cookie, zobuď sa)! začíname každú našu spoločnú hodinu angličtiny. Prešlo päť mesiacov odkedy sme sa po prvýkrát stretli. Čo už dnes vieme? Pozdraviť sa pri stretnutí a pri lúčení, počítať do šesť, poznáme farby, niektoré hračky, časti ľudského tela no a naposledy sme sa učili oblečenie. Pri učení nám pomáhajú anglické pesničky a Cookie, ktorý nás stále skúša, pripravuje pre nás súťaže a hry, aby sme nové slovíčka nezabudli. Asistujú mu pritom jeho kamaráti: kengura Lulu a káčer Densel. Raz sa hráme na učiteľov, inokedy na robotov, vždy nás čaká niečo nové. Dnes sme si obliekali, čo nám Cookie priniesol vo svojej taške. Asi sa vo veľkostiach ešte nevyzná, pretože vo všetkom sme sa „topili“ (ale radšej väčšie ako menšie). Spoločne sme si po anglicky radili kam si čo obliecť, pretože na Cookieho sa nedá vždy spoľahnúť. On si už obliekol aj nohavice na ruky alebo čiapku na nohu. Vyzeral naozaj „funny“.

V každej lekcii trojica našich kamarátov zažije nejakú úsmevnú príhodu, ktorú si vypočujeme z CD-čka a pritom si ju pozeráme na obrázkoch. Na čo sa vždy tešíme, je práca s pracovnými listami. Buď si ich vymaľúvame alebo hľadáme chyby, dokresľujeme čo chýba a pritom si pospevujeme spolu s CD-čkom anglické pesničky.
To je na dnes všetko. BYE-BYE, EVERYONE.

Tekvicová párty

Tekvicova partyV jedno krásne októbrové popoludnie – 25.10.2006 sme sa my predškoláci vybrali na návštevu k našim kamarátom do ZŠ – NR na tekvicovú párty.

Štedrá pani jeseň nás obdarovala krásnymi plodmi – tekvicami, ktoré sa v našich rukách spolu s pani učiteľkami a rodičmi premenili na rôzne rozprávkové bytosti a prečarovali celý školský dvor na rozprávku.
Slniečko nás hrialo, veselá hudba nás roztancovala a ohník nám poopekal špekačky.
Naši kamaráti zo ZŠ nás obdarovali aj sladkou odmenou.

Dobre sme sa zabavili, zatancovali a strávili príjemné popoludnie.

Teta Marienka z knižnice opäť v škôlke

Teta Marienka v skolke
Naši starší kamaráti z materskej školy chodia do mestskej knižnice pravidelne, ale nás najmenších škôlkárov navštevuje teta Marienka v škôlke. Predtým chodila s Písmenkom, ale teraz priniesla na návštevu nielen jeho, ale aj jeho kamarátov Krtka a Ježka, ktorí sa nám veľmi páčili a s ktorými sme sa mohli aj pohrať. Teta Marienka nám porozprávala o knihách, ako sa máme o ne starať, ako s nimi správne zaobchádzať, ako správne listovať stránky, aby sme si knihy nepoškodili. Najviac sa nám páčila rozprávka „O krtkovi“, ktorú nám teta prečítala. My sme jej sľúbili, že o rok, keď vyrastieme, prídeme do knižnice už aj my.

Učiteľky hrajú deťom

Príbeh psíčka a mačičky

Deti majú rady rozprávky. Či už čítané, hrané maňuškami, alebo marionetami v bábkovej sále v DOME KULTÚRY v HNÚŠTI.
Medzi obľúbené postavy rozprávok patria i verní kamaráti psíček a mačička. O nich sú krásne rozprávkové príbehy. Jeden z nich deťom zahrali s marionetami v bábkovej sále p.učiteľky našej MŠ: Emingrová, Huľuková a Juhaniaková, ktoré sa už pár rokov venujú nácvikom a hraniu divadielok. Príbeh sa volal: "Ako psíček a mačička našli bábiku,ktorá tenko plakala." Túto rozprávku si pozreli i deti MŠ Klokočova a deti zo školskej družiny ZŠ Centrum.
Učiteľky hrajú deťom
Deti mali z divadielka radosť, páčilo sa im a tešia sa na ďalšie príbehy. Nechýbal ani výchovný moment, ktorý deti pochopili.
T. Emingrová
Niekoľko fotografii z predstavenia nájdete aj v našej fotogalérii.

Venované starým rodičom

Venovane starym rodicom
V slnku,v mraze, v čase i nečase.
lebo tak srdce káže.
Človek každé ráno mení svoje dlane na teplo.
Hľadá slová,slovíčka,
aby opäť niekoho potešil.
Také jednoduché,také samozrejmé
ako slnko,voda,vzduch.
Človek, človeku.
Také jednoduché a predsa vzácne !

Tieto úvodné teplé slová spustili kolotoč vystúpení detí pre
starých rodičov, ktoré sa uskutočnili v každej triede.
Hneď na úvod deti priznali koľko lásky a nehy skrývajú starí
rodičia.A naozaj, veď im to bolo vidno aj na očiach.
Neverili by ste, ale niektoré deti prirovnali lásku a nehu
starých mám k jemnému kvietku - ku nezábudke.
Zrazu :"Čáry-máry-fuk" a už mali tie nezábudky v očiach.

V pesničkách deti priznávali, že keď starká navarí obed -
"to je hostina !" Alebo spievali o veselých príhodách, ako
starká,starký hľadajú občas okuliare a majú ich na nose.
Nechýbali ani krásne tance detí a záverečné pohostenie.

Na záver bolo vidieť aj dojatie, slzy a sem tam aj chvenie rúk.
Že neviete prečo sa občas zachvejú ruky starých rodičov ???
To sú ale smiešne otázky!
Tie ruky sa chvejú od lásky !!!

Videli sme nové divadielko

Videli sme divadielko
Dňa 28.03.2007 nám pani učiteľky Tánička, Zlatka a Sonička zahrali ďalšie divadielko „O vodníkovi a krásnej Zuzanke“. Veľmi sa nám páčilo. My, najmenší, sme sa trochu báli draka. Ale len trochu. Najviac sa nám páčil Janko, ktorý vyslobodil krásnu Zuzanku z vodníkových a drakových pazúrov. Už teraz sa tešíme na ďalšie divadielko.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti - šk.r.2007/2008

Riaditeľka MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti vyhlasuje

ZÁPIS DETÍ DO MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti - šk.r.2007/2008
od 1.3.2007 do 30.3.2007.

1. Prihlášku si rodič prevezme osobne v MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti, alebo si ju môžete stiahnuť na tejto stránke.
2.Prihlášku rodič doručí do MŠ Nábrežie Rimavy 447, v Hnúšti.
3.Rozhodnutie si rodič prevezme u riaditeľky školy 30.3.2007.
Bližšie informácie: tel.č. 542 33 07,

Viac sa dozviete na DNI OTVORENÝCH DVERÍ dňa 14.3.2007 a 21.3.2007 :
Program: dopoludnia: možnosť zapojiť sa do aktivít v triedach, návštevy tried
popoludní: možnosť návštevy tried, konzultácií s triednymi učiteľkami do 16.30 hod.
30.3.2007- od 9.00 do 16.30 riaditeľka školy vydáva rozhodnutia /odpoveď na prihlášku do materskej školy/

Terézia Berčíková
riaditeľka MŠ

PrílohaVeľkosť
Prihlaska_do_MS.pdf63.79 KB
Prihlaska_do_MS.odt9.4 KB

Ľudové zvyky - " Na Ondreja"

Zvyky na Ondreja
Aké prekvapenie nám to dnes pripravili pani riaditeľka Terka a pani učiteľky Želka a Tánička? Prečo sa dnes obliekli do krojov? "Dozviete sa to", znela odpoveď na naše zvedavé otázky.
Všetci sme sa zišli v našej novej telocvični a tam sme sa to dozvedeli - že v kalendári bude meno "Ondrej". Tak nám pani učiteľky ukázali ľudové zvyky na Ondreja: trasenie plotov, čerešne, čarovanie, liatie olova - aby sa dievky dozvedeli za koho sa vydajú. Krásne nám zaspievali ľudovú pieseň "Ondreju, Ondreju, tebe olovo lejú ..." a spolu sme si aj zatancovali ľudový tanček.
Páčilo sa nám to, kamarátka Hannah povedala : "Terka, ty si ako princezná". Dadkovi sa najviac páčilo, ako pani učiteľky tancovali a krútili sa im pri tom sukne.
Tešíme sa na ďalšie pekné spoločné akcie.
Veď prekvapenia máme všetky deti rady.

deti z MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti

Materská škola v školskom roku 2007/2008

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v roku 2008.

Prišla jeseň...

Prisla jesen"Prišla jeseň do záhrady,
priniesla nám sladké plody..."

...veru prišla aj do našej školskej záhrady a my škôlkári sme ju privítali pesničkami, básničkami a pohybovými hrami.
Naši šikovní rodičia priniesli do škôlky strašidielka z tekvíc, prezreli si zaujímavú výstavku "ovocia a zeleniny", ktorú vytvorili naše pani učiteľky a ochutnali zdravé zeleninové nátierky, ktoré pripravili tety kuchárky.Príjemná pohoda nechýbala ani ani pri ohníku, na ktorom sme si opekali špekačky, cibuľku, niektorí aj slaninku.
Ďakujeme vám mamičky a ockovia, že ste úrodou z našej záhrady obohatili výstavku, našli si čas na zhotovenie krásnych strašidielok a že ste spolu s nami strávili krásne jesenné popoludnie.

deti z MŠ NR

Skákali sme ako žabky...

cvicenie
"Denne by to chcelo,
pretiahnuť si telo,
cvičíme tančíme,
zdraví byť sa snažíme"

V našej novej telocvični, ktorá už má 1 rok sa nám cvičí veľmi
dobre. Každý deň ožije džavotom a výskotom detí z inej triedy.A aby jej
nebolo smutno ani poobede, pozvali sme našich rodičov, ale aj starkých,
aby si prišli s nami zacvičiť. Kto mal chuť, ten naše pozvanie prijal.
My by sme chceli cvičiť všetci, len keby si našli čas aj naše mamičky a
ockovia. Veru, niektorí sme boli aj smutní, pretože sme nemali s kým
cvičiť. Ale my, čo sme do telocvične prišli, sme si teda zacvičili !
Najskôr sme sa spločne rozcvičili, potom sme cvičili s našimi mamičkami,
starkou, ba i veľkou sestričkou. Preskakovali sme ich nohy, skákali sme
ako žabky, hojdali nás ako na koníku..., no najviac sa nám páčila
"hojdacia stolička" a "kolísanie čertíkov".Potom sme vyskúšali našu
šikovnosť na náradí, tí odvážnejší sa nebáli preliezť ani strachovým
vrecom. No a nakoniec sme sa zahrali pekné hudobno-pohybové hry.
Cvičenie sa nám páčilo a prídeme aj nabudúce. Však mamička?

deti z MŠ NR

Našim starým rodičom.

Starym rodicom {sr2007.jpg} Blížil sa deň, kedy sme s veľkým očakávaním mali privítať našich milých starých rodičov, ktorých sme si pozvali do našej MŠ nielen preto, aby videli kde sa každý deň hrávame, ale aby sme im vzdali úctu, zarecitovali, zaspievali a aj zatancovali.

Najskôr sme sa pochválili koľko veľa básničiek,pesničiek a aj hier sme sa naučili o jeseni. Potom sme na riekankách dokázali aké máme šikovné jazýčky, aj keď nás sem-tam ešte neposlúchajú.
Ale najviac sme sa tešili ako starej mame aj starému otcovi povieme koľko lásky a nehy skrývajú ich teplé dlane a ako im pošepkáme, ako ich máme veľmi,veľmi radi.

Aby sme starkú so starkým trošku rozosmiali, zaspievali sme im a zatancovali: "Tancovala starká s dedkom, rosypala cukor s vreckom..."
Niektoré deti zas starej mame povedali :
"Naša stará mama neužíva lieky,
nemá okuliare,
nič,nič okrem mena
nie je na nej staré..."
Veru aj moja starká je stále pekná,milá,dobrá a stále usmievavá a starký,ten mi zas vždy rád poradí. A preto sme im na záver s láskou a vďakou zarecitovali:
"Milá starká, milý starký,
vždy sme veľmi radi,
keď ste s nami,
vedľa otca,vedľa mamy.

Najlepšie chvíle sú,
keď ma starká hladí,
najvzácnejšie,
keď mi starký radí..."

Keď sme sa hrali hru:"O reťaz, o reťaz..." a zaspievali sme: "Málo nás, málo nás, poď ty starká/starký/medzi nás a oni naozaj prišli a hrali sa s nami, to bola pre nás najväčšia radosť.
A záver?
Na pieseň: "TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ..." nás staré mamy tak povykrúcali!!!
To ste mali vidieť!
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie so starými rodičmi.

Deti z MŠ na Nábreží Rimavy.

Prišiel k nám Mikuláš

 {vlcsnap-3742-1.png} „Počúvajte všetci,
veľkí, maličkí...,
už prišiel ten deň
kedy príde medzi nás,
túžobne očakávaný
ujo Mikuláš...“

A ten deň prišiel. Všetci sme sa naň pripravovali a tešili. Naše očká sa nám rozžiarili pri pohľade na trblietavý vianočný stromček. Vyobliekaní v krásnych farebných kostýmoch sme túžobne čakali na príchod uja Mikuláša. Vtom zazvonil zvonček – ani sme nedýchali. A keď sme ho v diaľke zbadali, hneď sme sa roztlieskali. O chvíľu sme sa všetci ocitli vo farebných rozprávkach z tisíc a jednej noci, ktoré sme krásne zatancovali nielen ujovi Mikulášovi, ale aj mamičkám, oteckom, starým rodičom a všetkým, ktorí sa prišli do kultúrneho domu na nás pozrieť. Naši malí koledníci na záver zavinšovali všetkým prítomným všetko dobré do nového roku 2008.
Tešilo nás, že nám ujo Mikuláš stále tlieskal, iste sa mu náš program páčil. Veď nás aj za naše vystúpenie obdaril sladkým balíčkom.

„On je dobrý dedko,
čo má bielu bradu,
keď sme boli dobrí,
dá nám čokoládu...“

deti z MŠ NR

A opäť sme sa zišli...

 {VianocnePosedenie-001.jpg} Prešiel rok a my sme sa opäť stretli s našimi bývalými spolupracovníčkami na predvianočnom posedení, v čase, ktorý obyčajne umocňuje a znásobuje naše pocity a vnímanie. Sme veľmi radi, že pozvanie prijali skoro všetky, veď náš úmysel je úprimný - potešiť, rozosmiať, ale aj pospomínať na staré časy. Potešiť prišli aj naše deti, ktoré predviedli milé tanečné vystúpenie. Veď práve deti boli ich celoživotným krédom!!! Nezabudli sme ani na teplé - milé slová, malé pohostenie a záverečné : " O rok sa tu stretneme znova!!!"

Kolektív MŠ Nábrežie Rimavy

VESELÝ KARNEVAL

 {Vesely-karneval-2008.jpg} „Sú Fašiangy, budú plesy!
Deti, masky urobme si!
Dobre sa je takto hrať,
nespozná si brata brat.
Nespozná si sestra sestru,
keď má každý masku pestrú.
Nespoznáme sa tu dnes,
hovorí sa tomu ples.“

V jedno januárové popoludnie bola sála kultúrneho domu vyzdobená na nepoznanie. Po stenách fašiangové masky a postavičky z rozprávok, ktoré o chvíľu akoby zišli zo steny a zaplnili celú miestnosť. To vďaka našim šikovným mamičkám, ktoré nám na náš karneval ušili prekrásne masky, v ktorých sme sa cítili ako v rozprávke. Náš karneval sa začal prehliadkou masiek, potom sme sa zahrali hudobno-pohybové hry, ktoré sa hráme aj v škôlke. Do tanca nás nebolo treba nútiť, za spevu našej pani učiteľky Zlatky sme sa vyzvŕtali až-až. Prestávky medzi tancovaním sme si vyplnili žrebovaním tomboly. Niektorí z nás povyhrávali pekné hračky a pre nás ostatných pripravili pani učiteľky milé prekvapenie v podobe darčeka. O naše brušká sa postarali naše tety kuchárky, ktoré nám upražili chutné šišky. Ani sme sa nenazdali a museli sme sa rozlúčiť. Ale neboli sme smutní, lebo vieme, že o rok sa na karnevale stretneme zas.

 {Veselý karneval 004.jpg}

 {Veselý karneval 005.jpg}

 

deti z MŠ NR

Darujte 2 % zo svojich daní

 {2-percenta.png} Darujte 2 % zo svojich daní Rodičovskému združeniu pri MŠ Nábrežie Rimavy 447, a aj takýmto spôsobom pomôžte skvalitniť prostredie a aktivity detí našej školy.

Vyhlásenie o poukázaní sumy (s už vpísanými údajmi prijímateľa) si môžete stiahnuť tu:
Tlačivo potvrdenia o zaplatení dane si stiahnite tu:

PrílohaVeľkosť
42-78-242-Potvrdenie_o_zaplateni_dane.rtf29.71 KB
2perc.doc41.5 KB

ZÁPIS DETÍ do MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti – školský rok.2008/2009

 {msnr-dni-otvorenych-dveri.jpg} Riaditeľka MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ

do MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti – na školský rok 2008/2009 bude prebiehať
od 1.3.2008 do 30.3.2008

 1. Prihlášku si rodič prevezme osobne v MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti, alebo si ju môžete stiahnuť na tejto stránke.
 2. Prihlášku rodič doručí do materskej školy.

Bližšie informácie: tel.č. 542 33 07
e-mail: msnr @ hnusta.sk

 {msnr-dni-otvorenych-dveri.jpg}
Viac sa dozviete dňa 5.3.2008 a 12.3.2008, kedy Vás pozývame do MŠ na

Dni otvorených dverí

Program:

 • dopoludnia: možnosť zapojiť sa do aktivít v triedach, návštevy tried
 • popoludní: možnosť návštevy tried, konzultácie s triednymi učiteľkami

Terézia Berčíková
riaditeľka MŠ

Pozn. Prihláška do MŠ.

Dnes naším mestom „prechádzal“ Eko – vláčik

 {vlacik-1.jpg} „Ide, ide vláčik, ide Eko- vlak,
papier, plasty aj sklo, poďte nasadať.
Cestujeme celým mestom,
vyzbierame odpad cestou.
Ide, ide vláčik, ide Eko- vlak...“

Dnes naším mestom Hnúšťa „prechádzal“ Eko – vláčik, ktorý si urobil zastávku aj v našej MŠ. Bol pekný, farebný. Náš kamarát Adamko nás oboznámil, že farebné vagóny vezú odpad, ktorý je roztriedený. Modrý vagón viezol sklo, zelený papier a žltý plasty. Adamko chcel vidieť, čo treba urobiť s plastovou fľašou predtým, kým ju zahodíme do kontajnera. Všetci sme mu to ukázali. To bolo radosti!!! Keď sme po nich stúpali, fľašky len tak praskali. Potom sme ich nahádzali do žltého plastového vreca a žltý vagón bol rád, že má čo viesť. Podobne sme naplnili aj modré plastové vrece papierom a do zeleného vagónika naložili pani učiteľky sklenené predmety. Keď bol Eko-vláčik plný, zahúkal a my sme ho nasledovali tým, že sme urobili ďalšie vláčiky a zahrali sme sa hru „Ide, ide vláčik...“ Na záver sme Adamkovi sľúbili,že už budeme vedieť, že smeti patria do koša a triedený odpad do kontajnerov. Keď tak budeme robiť všetci, budeme mať krásne čisté mesto.

Deti z MŠ NR

Radosť z úspechu našich detí

V našej MŠ sa okrem výchovno-vzdelávacej práci venujeme aj nadaným deťom, ktorých zapájame do rôznych súťaží, najmä výtvarných: „Vesmír očami detí, Divadlo očami detí, Dúhový kolotoč...“

Veľkú radosť nám v okresnej súťaži „Vesmír očami detí“ urobil Adrianko Holub, ktorý získal 1.miesto, Tomáško Vývlek 2. miesto a Matúško Hollý 4. postupujúce miesto. Ich práce postúpia do celoslovenského kola v Hurbanove.
Srdečne im blahoželáme a pani učiteľkám ďakujeme, že rozvíjajú ich talenty.

 {diplom2.jpg} {diplom2.jpg}

Terézia Berčíková
riaditeľka školy

VESELÁ VEĽKÁ NOC

 {msnr-velka-noc-mini.jpg} „Slnko, slnko, poď na naše líčko,
dáme ti vajíčko...“

Tak takto, ale aj ináč sme dnes v našej škôlke privolávali jar, lebo už nechceme zimu, ale teplúčko, aby sme sa mohli vonku hrávať všelijaké jarné hry.

 {msnr-velka-noc-1.jpg} {msnr-velka-noc-1.jpg}

 

V tom sme počuli kotkodákať sliepku, čo sa volá vraj kvôčka – cha,cha. Sedí si v koši a o vajíčko prosí. No, počuli ste to už? Z tých vajec, čo jej gazdiná prichystala sme si zobrali aj my a vymaľovali sme si ich, lebo ak neviete už je najvyšší čas! Že na čo??? Veď je tu už Veľká noc!!! No a tie maľované vajíčka sa vraj volajú kraslice, to nám povedala Tánička. Ale my sme si aj tak spievali po svojom : „Veľkonočné pestré vajíčka...“

 {msnr-velka-noc.jpg}

Len čo sme si vyzdobili a skrášlili izbičku, už tu boli chlapci ! A hneď na nás s korbáčmi :

„Šiby, ryby, mastné ryby,
aby teba blšky, mušky neštípali!...“

To bolo radosti ! Ale aj výskania ! A najviac vtedy, keď Terka vyprovokovala chlapcov, že: „Oblej ma šuhajko, veď je voda na to!...“

To ste mali vidieť!
Zobrali na nás vedrá a šuch na nás ! Už nebolo len juj, ale júúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúj !!!

Za šibačku a oblievačku sme chlapcom dali farebné vajíčka a čokoládové dukátiky. A teraz sa už budeme tešiť na ozajstnú Veľkú noc doma.

deti z MŠ NR

Deň zeme - navštívila nás čarovná víla

 {den-zeme.jpg} V pondelok – 21.4.2008 nás opäť navštívila naša čarovná víla, ktorá sa premieňa 4x do roka, podľa ročných období. Spolu s ňou sme si pripomenuli Deň zeme a našou usilovnosťou sme si skrášlili našu školskú záhradu. Vyzbierali sme popadané konáriky zo stromov, šišky a smeti. Páčili sme sa aj našej kamarátke veveričke Ryške, ktorá žije v našej záhrade a pri práci nás sledovala zo stromu. Pretože kvety sú v záhradke najkrajšou ozdobou, vysadili sme si semienka pestrých kvetín do našej skalky a fialky z lesa do tôni pod stromy a sľúbili sme si, že sa o ne budeme starať.

V priebehu týždňa sme sa s pani učiteľkami vybrali na vychádzky do blízkej prírody – na Kríž a Ždiar, vnímali sme krásu prebúdzajúcej prírody, počúvali trilkovanie vtáčkov, zurčiaci potôčik.

V lese je krásne, ale bolo by ešte krajšie bez odpadkov, ktoré sme tam videli a ktoré do lesa nepatria.

Deti z MŠ NR

Z rozprávky do rozprávky

 {z-rozpravky-do-rozpravky.jpg} Kto si smelý, poď že s nami,
budeš sa tam dobre mať,
kráľa, šaša, ba aj čerta
uvidíš tam tancovať.

Nevieš kam sa vyberieme?
Len sa pridaj a drž krok,
o chvíľu sa dostaneme
do krajiny rozprávok.

Počuli ste o škôlke, ktorá sa v jeden aprílový deň (18.4.) dostala do rozprávky?

Tak to bola tá naša – na Nábreží Rimavy v Hnúšti.

Nevedeli sme sa dočkať, kedy sa otvorí opona v bábkovom divadle v Kultúrnom dome. Privítal nás Gašparko a zaviedo do rozprávky: „Čertov most “.

Keď sme zbadali čerta, veru sme sa aj preľakli jeho hrmotu a buchotu. Ale ako každá rozprávka aj táto sa skončila dobre. A na koniec sme si pozreli ozajstné bábkové postavičky a tešili sme sa spolu z peknej rozprávky.

Máj, máj, zelený.

 {maj-maj-zeleny.jpg} „Dievčatá, čo to vyrástlo cez noc v tej našej záhrade? Pozrite, uprostred záhrady stojí krásne vyzdobený strom.“ Čudujú sa dievčatá. „Veď včera tu ešte nebol!“

Vtom pribehli chlapci: „Aký strom, veď je to „Máj“, ktorý sme postavili pre vás, dievčatá!“

„Júúúúúúúúúúúúúúúúúj“, tešili sa dievčatá.

A už bolo počuť len dievčenský spev a smiech.

 {postaveny-maj.jpg}
„Poďte si s nami zaspievať a zatancovať“, volali chlapcov.

Celou našou záhradou sa ozýval spev:
„Máj, máj, máj, zelený,
pod oblôčkom sadený...“

Netrvalo dlho a pridali sa všetky deti, naši kamaráti. Obkolesili sme náš krásny „Máj“ a šantili sme okolo neho: „Tancuj, tancuj, vykrúcaj...“

Deti z MŠ - NR

"What is your name?" "How are you?"

 {hrame-sa-anglicky.jpg} ---- tak takéto "zvláštne otázky" a "čudné slová"

si my deti maličké hovoríme u nás v materskej škole na NR v Hnúšti.

Ale verte či neverte,pre nás to čudné slová nie sú!
My im predsa rozumieme!

To sa len rozprávame medzi sebou v anglickom jazyku. A už sa vieme predstaviť, opýtať sa niekoho na meno, vek, ako sa má, počítame do 20, poznáme názvy farieb, predmetov, zvierat i činností, ktoré vykonávame - a to všetko po anglicky. Stretávame sa 2 x do týždňa v našej telocvični, kde je vždy veľká zábava - hrou, piesňami a zaujímavými pohybovými aktivitami získavame ( a niektoré deti už od 4 rokov) schopnosť rozvíjať si jazykové zručnosti v anglickom jazyku. Osvojujeme si základnú slovnú zásobu, ktorá nám umožní ľahšie zvládnuť výučbu v 1. roč. ZŠ.

Takže: Bye!!! and See you tomorow!

Chcel by som byť hasičom

 {hasici-180.jpg} „Trúbi auto po ulici.
Aké? Červené.
To sú predsa hasiči !
Ponáhľa sa „ozlomkrky“,
ku Rimave – do škôlky.

Všetci sa len obzeráme,
už za škôlku utekáme,
požiaru sa obávame.“

Áno, dnes k nám zavítali hasiči na hasičskom aute, ale nie preto, aby hasili oheň, ktorý vie byť tak veľmi nebezpečný, ale preto, aby nám ukázali svoje parádne auto, čo všetko sa v ňom skrýva, čím hasia oheň a ako zachraňujú ľudí. Ujovia hasiči sa nám obliekli aj do ohňovzdorného odevu v ktorom hasia, aby im oheň neublížil. Ale najviac sme výskali, keď hasiči striekali bielu penu z takej veľkej hadice a naša lúka ostala ako zasnežená.

Tak, už si vieme aspoň trochu predstaviť ako sa hasí oheň. Ale radšej by sme boli keby vôbec nemuseli hasiť, lebo my sa ohňa bojíme.

Ale naši chlapci aj tak opakujú : „Keď narastiem, chcel by som byť hasičom!“

„Vytrubujú hasiči,
nastal poplach na ulici.

Lamentuje plameň,
už je so mnou amen“

Deti z MŠ - NR

VITAJTE MAMIČKY

 {vitajte-mamicky.jpg} „Vitajte nám, vitajte nám
mamy, mamky, mamičky,
iste dobre viete, že vás
ľúbia vaše detičky !!!“

Slávnostne sme privítali v MŠ naše milé mamičky.
„Mama – to slovo krásne,
až pri tom človek žasne !“

Veľmi sme sa na mamičky tešili a s radosťou sme sa učili básničky a pesničky v ktorých sme chceli vyjadriť našu veľkú lásku k nim. Chceli sme im povedať tie najkrajšie slová – jemné a nežné ako hudba a prekrásne ako kvietky. Tie krásne slová sme im povedali všetky. Možno sa sem tam jazýček aj zamotal, ale myslíme že sme to napravili milým úsmevom. Čo poviete mamičky ???

Zo srdca a z lásky sme darovali mamičkám srdiečko, ktoré sme samé nakreslili, ba aj vystrihli.

No a na záver nám pani učiteľky s tetami kuchárkami pripravili skvelú hostinu. Bol to pre nás krásny deň!

A splnilo sa nám to čo sme najradšej spievali :

„Práve dnes, ja chcem, ti priniesť všetky dary,
lebo šťastná/ý/ som, že teba mama mám !!!“

Deti z malých tried MŠ - NR

MAMIČKY V MŠ

 {msnr-den-matiek.jpg} „Znovu prišla krásna chvíľa,
ako chodí každý rok.
Zmenila sa na motýľa,
priletela cez oblok...“

Aj my deti z veľkých tried sme prežívali spolu so svojimi mamičkami krásne chvíle na ich oslave „Dňa matiek“. Netrpezlivo sme čakali, aby sme im svojim krásnym programom mohli povedať ako ich ľúbime, poďakovať za starostlivosť, lásku a nehu, ktorú nám každý deň dávajú.

 

Prežili sme spolu krásne popoludnie, na ktoré máme pekné, hrejivé spomienky.

Deti z veľkých tried MŠ - NR

MDD sme oslávili výletom

 {mdd-2008.jpg} "Šli deti na výlet,
smiali sa, výskali,
na lúke pod lesom
veselo sa hrali..."

Náš sviatok MDD sme my deti z MŠ NR oslávili v prekrásnej prírode pri chate Hámor. Prostredie je nám už známe, učarovalo nám ešte vlani.
V pondelok ráno sme s ruksačikmi na chrbte túžobne očakávali autobus- "Kedy nás už na ten výlet odvezie ?" Prišiel. Odviezol nielen nás, ale aj všetky tety zo škôlky. Hneď po príchode nás očarila krásna príroda a zaujímavé detské ihriská. Počasie nám prialo, slniečko sa na nás celý deň usmievalo a tak sme sa všetci vyšantili na hojdačkách, preliezkach a pri loptových hrách. Veru sme aj vyhladli a s chuťou sme zjedli všetky dobroty, ktoré nám pripravili tety kuchárky .

 {rohac.jpg}
Pani učiteľky objavili pri chate aj krásneho a vzácneho roháča, ktorému sme hneď zaspievali :

" Na cestičke roháč, chrobáčisko rúči,
ani by ste neverili aký na svet súci..."

Takýto darček k MDD , aj keď nebol zabalený v balíčku, sa nám veľmi páčil a hoci aj trošku unavení, ale šťastní sme sa vracali domov.

deti z MŠ NR

 {deti-z-msnr.jpg}

Hnúšťanské dievčatá čím sa umývate, že vy svoje líčka vždy červené máte …

 {milan-katreniak-a-gajdy-180.jpg} Takéto veselé a spevom prichádzali medzi nás pani učiteľky Terka, Želka a naše dievčatá – všetky v krásnych krojoch, ktoré sa nám tak páčia, aby nám pripravili opäť milé prekvapenie. Nie len, že nám pekne zaspievali, ale pozvali na návštevu do našej MŠ uja Milana. Kto je to? Je to náš rodák z Hnúšte, ktorý vie krásne hrať na ľudové nástroje, sám si ich vyrába a pri tom si ešte aj spieva.

„Píšťalôčka moja

o deviatich dierkach,

nechcela mi pískať

pri bohatých dievkach…“

Ani sme nedýchali, keď ujo vošiel do telocvične a pri tom hral na gajdy, ktoré nám hneď učarovali. Ale zaujala nás aj veľká a malá fujara.

„Fujara, fujara, bodaj si spukala,

keď si mi tej noci dobre nepískala.

Veď som ťa napojil pod skalou v doline,

žeby si pískala v noci po dedine…“

Páčila sa nám aj hra na píšťaľke, dvojpíšťaľke a drumbli . Všetky tieto ľudové nástroje,ktoré sme dnes videli a počuli sú také, s ktorými sme sa my maličkí ešte nestretli. Na záver nám ujo Milan zahral našu obľúbenú pieseň, ktorú všetci poznáme – Kukulienka kde si bola…

Prejde pár rôčkov a kto vie, možno aj z nás vyrastú nástupcovia, ktorým folklór a ľudové dedičstvo prirastie k srdcu tak, ako ujovi Milanovi Katreniakovi.

Ďakujeme ti ujo Milan, že si prišiel medzi nás.

deti z MŠ NR

Čarovná noc v škôlke

 {carovny-vecer.jpg} I napriek tomu, že nám počasie neprialo a z oblohy pršal drobný dážď, my najodvážnejší sme sa rozhodli, že prežijeme tajomný večer a čarovnú noc v našej škôlke. Hneď po príchode do škôlky sme sa rozlúčili s rodičmi a cítili sme sa ako veľkí a samostatní.

Pani učiteľka Evka a Gabika nám pripravili farebné cestičky, po ktorých sme sa dostali do tried, kde sme našli veľkú obálku, ktorá skrývala rôzne úlohy, ktoré sme potom s radosťou plnili, pretože sme chceli dokázať, že sme nielen odvážni, ale aj šikovní. Vyznačené farebné cestičky nás priviedli nakoniec do telocvične, kde sme zdolávali rôzne prekážky a cvičili na náradí. Trošku unavení sme sa posilnili ľahkou večerou a keďže prestalo pršať, vybrali sme sa na večernú prechádzku. Po návrate do škôlky sme hľadali ukrytý poklad, ktorý ako prvý našiel Maroško. Hneď sme k nemu pribehli všetci a kým ho pani učteľka Evka otvárala, ani sme nedýchali. Poklad bol tiež farebný a sladučký, lebo v ňom boli samé lentilky a lízatká – morské príšerky. Ale najväčšiu radosť sme mali zo svetelnej diskotéky. Prečo svetelnej? Lebo bola tma a my sme si baterkami robili krásnu svetelnú show. To ste mali vidieť tú našu radosť! Poriadne sme sa vyšantili a vytancovali. Ani sme sa nenazdali a bol tu čas na spánok. Po prečítaní rozprávky nás pani učiteľky pohladili, pobozkali miesto mamičiek a zaželali nám dobrú noc a sladké sníčky.

Spalo sa nám ako „ vo vatičke“, snívali sa nám sladké sníčky o „čarovnej noci“ a vôbec sme sa nebáli.

deti z MŠ NR

Rozlúčka s materskou školou

 {rozlucka-materska-skola-180.jpg} Všetci veľkí aj tí malí sa v stredu 25.6. poobede zišli v našej školskej záhrade na „guľáš párty“. Naše dve mamičky sa premenili na tety kuchárky a všetkým deťom, ba aj rodičom navarili výborný kotlíkový guľáš. Spoločne sme sa rozlúčili so školským rokom, aj s našimi predškolákmi pekným programom. Tí dostali na pamiatku krásne darčeky – pamätný list, hrnček, sladkosť a od mladších kamarátov bodkovanú lienku.

Na rozlúčku nám predškoláci zaspievali:

„Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí,
preč sú chvíle keď sme všetci poobede spali.
Nesmiete sa na nás hnevať, nás už čaká škola,
utekajme veď nás leto volá!“

Tak ahoj škôlka !

Ahoj deti !

deti z MŠ NR

ĎALŠÍ ROK JE ZA NAMI

 {dalsi-rok-za-nami.jpg}

Keď sme šli do škôlky po prvý raz,
svietilo slniečko, tešilo nás.
vitajte deti, vitajte všetky,
vítal nás milý hlas učiteľky.
Čo sme tu prežili povieme dnes,
čakal nás Gašparko, bábiky tiež.
Boli tam hračky, aj povinnosti,
ku ktorým nás viedli učiteľky.

Veru tak, ďalší rok je za nami. Pani učiteľky nám prezradili, že prázdniny sú už za dverami.
Aj sme nakukli za dvere – a nič!

Potom nám však vysvetlili, že prídeme už len jeden deň do škôlky a už budeme prázdninovať doma. Pani učiteľky nás pozvali na zmrzlinové poháre, ktoré nielen dobre vyzerali, ale bola v nich výborná zmrzlina, aj keksíky. Ešte sme sa pohrali v krásnych farebných domčekoch, šmýkali na šmýkačke, ručkovali na lane, hojdali na hojdačke ... a vrátili sme sa do škôlky, kde nás už tety kuchárky čakali s dobrým obedom.

Pre krajšie sníčky nám pani učiteľka prečítala rozprávku – dnes „O PAMPÚŠIKOVI“

Spolu s nami oddychujú aj naše hračky, ktoré budú o nás snívať celé prázdniny.

Ale už psssssssssssssst, už na nás prichádzajú sníčky.

„Lúčime sa hračky známe
už na prázdniny odchádzame...“

 

Je tu záver školského roka 2007/2008

 {msnr-2007-2008.jpg} Okrem toho, že sa lúčime v MŠ – pani učiteľky, tety kuchárky, tety upratovačky s deťmi, s ktorými sme trávili takmer každý deň v roku, tak sa lúčia aj deti so svojimi kamarátmi, ale aj s hračkami, ktoré si obľúbili. No a čo si prajeme všetci navzájom? Krásne prázdniny!

Naším každodenným spoločníkom bol aj internet – hnúšťanská stránka, na ktorej sme sa nielen dočítali veľa zaujímavostí, ale radi sme sa aj my pochválili, čo máme nové v našej MŠ.
 {msnr-2007-2008-1.jpg} {msnr-2007-2008-1.jpg}

Za včasné uverejňovanie našich článkov sa chceme poďakovať pánovi Košarníkovi, ktorý bol vždy ochotný, takže sa tešíme aj na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku. Aj jemu prajeme príjemnú dovolenku!

Materská škola v školskom roku 2008/2009

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v roku 2009.

Oslavovali sme narodeniny mlieka

 {oslavy-mlieka.jpg} Vo štvrtok dopoludnia nás naše pani učiteľky pozvali do telocvične, že nás tam čaká prekvapenie. A naozaj čakalo. Prišli medzi nás dvaja kamaráti : Janko a Jožko – bábky, marionety. Jožko bol lenivý a tučný, mal rád samé sladkosti a Janko bol veselý, štíhly mal rád ovocie, zeleninu, ale aj zdravé mliečko, syry a jogurty. Taký bol veselý, že sa až rozospieval :


„Ja som Janko Hopsarasa,

s vitamínmi priatelím sa.

Mliečko, syry, jogurtík,

potom zvládnem každý cvik.

Ja som Janko Hopsarasa,

s vitamínmi priatelím sa.

ak chceš aj ty zdravý byť,

poď si s nami zacvičiť.“

Janko volal k nám svojho kamaráta Jožka, ale ten ešte dojedal svoje sladkosti a nechcelo sa mu ani vstať. Ale nakoniec prišiel, lebo Janko ho prilákal svojou veselosťou. Potom spoločne pripravili mliečno – banánový kokteil, lebo vraj mlieko má dnes „narodeniny“ a my sme ho s veľkou chuťou popíjali. Jožko najskôr nechcel, ale keď videl ako nám všetkým chutí, ochutnal a bol prekvapený aké je to dobré.

Ešte sa spolu s nami zahrali a zacvičili a potom sa s nami rozlúčili. Celý deň sme na nich spomínali. Dúfame, že nás ešte niekedy navštívia.

Deti z MŠ - NR

Jeseň – „Pani bohatá“

 {tekviciak.jpg} „Jeseň už prelieta po chotári,
pýšia sa jabĺčka na konári,
že leto teplučké hasne, hasne,
a ony predsa sú také krásne.“

Nielen jabĺčka sa môžu pýšiť z tohtoročnej úrody. „Pani jeseň“ bola tento rok bohatá a štedrá hlavne na ovocie, ale aj na zeleninu. Aj naši rodičia nám priniesli ukázať zo svojich záhrad pekné plody, alebo také, ktoré sú niečím zaujímavé. Pani učiteľky ich oživili a urobili z nich zaujímavú výstavku. A tak sa na nás každý deň usmieva slniečko z cibule a petržlenu aj keď vonku prší, ale nájdete tam aj húsenicu, ježka a zemiakové srdce.

Všetku zeleninu aj ovocie potom tety kuchárky spracujú a deti budú mať obohatenú stravu o hodnotné vitamíny.

uč. MŠ NR

Návštevníci našej záhrady

 {sarkan-180.jpg}

Šarkan lieta sem a tam,
čuduje sa detičkám:
„Kam sa všetci ponáhľate,
poďte sa dnes so mnou hrať.“

Dnes nás prišiel navštíviť do záhrady krásny šarkan. Mal však jednu chybu, že bol smutný. Prečo? Kým sem priletel, zničil sa mu chvost.

Ale my vieme byť dobrí kamaráti, a tak sme mu rýchlo vyrobili nový chvost – uviazali sme mu veľa farebných stužiek a šarkan bol hneď veselý, lebo bol už krásny – pestrofarebný.

 {msnr-sarkan} {msnr-sarkan}

Chceli sme, aby sa usmieval ďalej, a preto sme mu zaspievali:

„Leť môj šarkan, fúkaj vietor fijú, fijú ,
každý s nami hľadí do neba,
len na jeseň šarkany tu žijú, žijú,
pozerajú z výšky na teba...“

Niektoré deti spievali, recitovali, ale aj hrali scénku: “O veľkej repe“.

 {msnr-sarkan} {msnr-sarkan} {msnr-sarkan}

Ďalšími návštevníkmi našej záhrady boli jašidlá – vyrezávané, vyzdobené, svietiace tekvice, ktoré nám priniesli naši rodičia a skrášlili nimi našu záhradu. Kým sme spievali a tancovali, aj sme vyhladli, ale nevadí, lebo naše šikovné tety kuchárky pripravili pre nás, aj pre našich rodičov ochutnávku výborných nátierok, aby všetci vedeli na akých dobrotách si my v našej MŠ pochutnávame. A ešte nám rodičia opekali špekačky na ohníku. „Páni!“, to bolo zážitkov!

Deti z MŠ - NR

VITAJTE V NAŠEJ MŠ

 {msnr-20081105-180.jpg} „Vítame Vás staré mamy,
ba aj starí otcovia,
vítame Vás medzi nami,
vítame Vás zo srdca...“

Tak takýmito milými, teplými slovami sme privítali našich starkých v každej triede našej materskej školy. Milým programom, ktorý sme im uvili z básničiek, pesničiek a tančekov sme im chceli vyjadriť našu lásku a vďaku za ich teplé dlane, ktoré vedia tak nežne pohladiť, za trpezlivosť a čas, ktorý nám venujú..., za všetko krásne a dobré, čo pre nás naši starkí robia. Mnohí z nich boli dojatí a nešetrili úsmevom a potleskom.

Nechýbal ani spoločný tanček a malé pohostenie. Ale to nie je nič proti tomu, čo oni ponúkajú stále nám – šálku voňavého čaju, chutný obed, sladké koláče, ale hlavne vľúdnu tvár, ruku, ktorá vie tak nežne pohladkať... a VEĽKÉ SRDCE PLNÉ LÁSKY !

„Stará mama, starý otec,
to všetko u Vás vždy nájdeme
a preto Vás máme tak radi.“

Malí cukrári

 {mali-cukrari.jpg} „Tu je cukor, tu je múka
miešaj, miešaj pravá ruka.
Vajíčko i med, cesto bude hneď:“

Dnes sme sa v našej škôlke zahrali na cukrárov. Pani učiteľka Gabika nám vymiesila medovníkove cesto, z ktorého sme potom my malí cukrári vyváľkali cesto a vykrajovali vianočné tvary – zvončeky, rybky, snehuliakov, stromčeky...

Boli nám pomôcť aj naše mamičky a starké, ktoré nás usmerňovali a pomáhali nám. Tety kuchárky nám medovníky upiekli a mamičky zas krásne vyzdobili. Boli nielen pekné na pohľad, ale aj výborne chutili – boli mäkkučké a sladučké.

Vyskúšajte recept : Medovníky

60 dkg hladkej múky špeciál

20 dkg prášk.cukru

3 vajíčka

1 káv.lyž. sódy bic.

2 káv. lyž. škorice /anýz/

12,5 dkg tuku Hera

12,5 dkg medu

1 vajíčko na potieranie

1 bielko s práškovým cukrom na zdobenie

Dobrú chuť, nech sa vám vydaria – ako nám!

O BUDULINČEKOVI

 {o-budulincekovi-120.jpg} Keď nám pani učiteľky povedali, že ideme do divadielka, veľmi sme sa potešili a boli sme zvedavé o čom bude. Ale bolo to prekvapenie. Že je to rozprávka o malom chlapčekovi menom Budulínček sme sa dozvedeli až v divadielku. Pozorne sme rozprávku sledovali a zobrali si ponaučenie, že sľuby, ktoré dáme, musíme aj dodržať. Predsa nechceme dopadnúť tak, ako Budulínček. Ten nedodržal sľub ktorý dal rodičom a tak ho prefíkaná líška uniesla na chvoste do svojej diery. Pretože rozprávky sa končia zvyčajne dobre, bolo to tak aj v tejto o Budulínčekovi. Ocko ho od líšky vyslobodil a on sľúbil, že už určite nikomu neotvorí a cudzieho do domčeka nepustí.

Už teraz sa tešíme na ďalšie divadielko.

Deti z MŠ - NR

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA

Vždy keď sa ku koncu starý rok chýli, príde k nám deťom bielovlasý starček s dlhou bradou a kožuchom. Aj tento rok sme Mikuláša túžobne očakávali v krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu.

Naša malá hviezdička - speváčka Ivonka naňho zavolala : „Počkaj, počkaj Mikuláš, chcem ísť s tebou, zaniesť radosť všetkým...“

Zlatovlasý anjelik rozprestrel svoje čarovné krídla nad všetkými – malými Mikulášikmi, Popoluškou a princom, čertíkmi, aj nad čarovnými saňami, ktoré priviezli nám deťom darčeky.

Tá krásna hudba učarila nám všetkým - deťom, maminkám, ockom, starkým.

Hviezdička – Ivonnka poslala pozdrav všetkým na oblohe, a tak zlaté hviezdy – teda my všetky deti sme mohli zažiariť.

Za krásne pesničky a tančeky sme dostali od Mikuláša, ktorému sa to veľmi páčilo, sladkú odmenu.

„Ujo Mikuláš, nezabudni prísť o rok zas !“

Prajeme všetkým : „ŠŤASTNÉ a VESELÉ VIANOCE !“

Deti z MŠ - NR

Čas poďakovania a prianí

 {Vianoce-2008-017-180.jpg} Je tu. Nový rok 2009. Čas, keď treba začať s novým elánom, optimizmom a entuziazmom. Práve toto všetko by som chcela zaželať kolektívu MŠ – NR, kde som donedávna pracovala. Vychovávať deti , to nie je práca, ale poslanie, na ktoré je potrebné nadšenie, veľa-veľa trpezlivosti a studnicu plnú tvorivých nápadov.

Popri tom všetkom nezabúdajú ani na nás – bývalé spolupracovníčky. Každoročne nás pozývajú na predvianočné posedenie, ktoré je preteplené ľudským citom, pekným slovom, prejavenou pozornosťou, ale aj milým vystúpením detí. Toto posedenie je aj čas spomínania a otvárania ľudských sŕdc. Je pre nás o to vzácnejšie, že v tejto uponáhľanej dobe je to už len ojedinelý zjav. Preto vám za pozvanie ďakujeme a tešíme sa o rok zas.

Oľga Gálová

2% pre deti MŠ Nábrežie Rimavy 447

 {ms-2-perc-180.jpg} Vašim príspevkom, ktorý pre Vás neznamená žiadny výdavok navyše, môžete skvalitniť prostredie a aktivity detí našej školy.

Darujte 2% zo svojich daní Rodičovskému združeniu pri MŠ Nábrežie Rimavy 447.
 {ms-2-perc.jpg}

PrílohaVeľkosť
vyhlasenie-o-poukazani-sumy.pdf210.73 KB
Poucenie-na-vyplnenie-vyhlasenia.pdf32.13 KB
42-78-242-Potvrdenie_o_zaplateni_dane.rtf26.23 KB

Snehulienka a 7 trpaslíkov ožili na našom škôlkarskom karnevale

 {maska-na-karneval.jpg} Ako? Pani učiteľka Evka otvorila rozprávkovú knihu, z ktorej vyskočili najskôr trpaslíci a potom aj Snehulienka – tak sa premenili naše pani učiteľky. Veď aj nás naše šikovné mamičky premenili na šaškov, princezné, pirátov, lienky, spidermanov, gitaristov a rôzne zvieratká Všetci sme boli krásni, ale najviac sa nám páčila Snehulienka, ktorá nám do tanca aj krásne spievala. Nechýbali ani chutnééé fašiangové koláčiky, krásne hračky z tomboly a malý darček pre každého z nás. A tak náš rozprávkový karneval bol taký, aký má byť-
plný farieb, veselosti, hudby a tanca.

Deti z MŠ NR Hnúšťa

Fašiangy sa krátia, viac sa už nevrátia

 {fasiangy.jpg} Dnes sme pozvali do našej telocvične všetky deti aj pani učiteľky z celej MŠ. Že na čo ? No predsa dnes je posledný fašiangový deň a my sme to chceli ešte využiť. Pani učiteľky nám pomohli poobliekať sa do ľudových krojov a od rána sme sa tešili na fašiangovú veselicu. Chodili sme od jedného „domu“ do druhého vinšovať, aby sme dostali čo najviac podarúnkov – klobásky, slaninku, vajíčka, ba aj plný demižónik sme dostali.

„Od Fašiang do Veľkej noci,
vinšujem vám kratšej noci,
cez deň slnka teplyho
a zdravička pevnyho!“

Za takéto a podobné vinše nás aj pohostili – pampúšikmi, klobáskou...

A v tej kapse čo sme priniesli – jesť a piť toľko, že už veselica naozaj mohla začať. Tancovali sme, vykrúcali sa a výskali až kým nás gazdiná nezastavila, že už bolo zábavy dosť. A tak sme si smutní povedali :

„Fašiangy sa krátia, viac sa už nevrátia !“

Deti z MŠ – NR

Škôlkári na kopec!

 {skolkari-na-kopec.jpg} Keď pani zima stiahne bielu roletu a von štípe silný mráz, kopec v našej záhrade nás všetkých láka von. Nie je až taký veľký, je to skôr kopček, ale máme ho radi hlavne v zime.

To si zoberieme lopáre a šantenie dolu brehom môže začať.

„Hore brehom, dolu brehom...“ – necítime ani unavené nôžky, ani vyštípané líčka. Všade počuť smiech a krik, lebo celá naša záhrada je plná šťastných detí.

deti z MŠ NR

Prváci z Nábrežia Rimavy na návšteve v škôlke

 {prvaci-v-msnr.JPG} Aj keď sa prváci už tešia na jarné prázdniny, predsa len neodolali a štvrtkové dopoludnie strávili u svojich kamarátov škôlkarov z Nábrežia Rimavy. Keď zbadali záhradu plnú snehu, hneď sa pustili do stavania snehuliakov. Samozrejme že im pomáhali aj šikovní škôlkari. To bolo radosti!

Obratné rúčky vytvorili naozaj krásnych snehuliačikov, ktorí budú určite dobre strážiť záhradu.

Prváci si pri hre so snehom aspoň oddýchli od učenia a škôlkari sa opäť stretli so svojimi kamarátmi.

Takže ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie. A už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Vaši kamaráti zo ZŠ NR

Zápis detí do Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti

 {msnr-02.jpg}

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že
zápis detí do materskej školy na školský rok 2009/2010
sa uskutoční v termíne od 2.marca 2009 do 31.marca 2009 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môže rodič ( zákonný zástupca dieťaťa ) vyzdvihnúť v materskej škole denne, alebo stiahnuť v prílohe.
Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ odovzdá zákonný zástupca najneskôr do 31.marca 2009. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijímania detí do MŠ:

Do materskej školy možno zapísať dieťa:

 1. vo veku od troch do šiestich rokov
 2. ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 3. výnimočne vo veku od dvoch rokov

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydáva riaditeľka materskej školy do 30 dní odo dňa podania prihlášky.   

Terézia Berčíková, riaditeľka MŠ

 

 

PrílohaVeľkosť
Ziadost_o_prijatie.pdf385.7 KB

JAR V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

 {kutik-180.jpg} "Zima ešte neprestáva
a jar sladko podriemkáva..."

Ale nie v našej triede, kde sme si z čarovných semienok vykúzlili jarnú záhradku. Vzorne sa o ňu staráme a z jej krásy sa všetci tešíme.Už sa nevieme dočkať, kedy sa takto pekne zazelenie aj trávička v našej školskej záhrade, v ktorej sa tak radi hrávame.

Deti z MŠ NR

Opäť úspech vo výtvarnej súťaži

 {Erikin-180.jpg} Veľmi nás potešilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2009, pretože náš žiačik Paťko Zemanovič získal v okresnej súťaži v kategórii MŠ 1. miesto a Erika Lázoková ďalšie postupujúce miesto.Do okresnej súťaže sme zaslali 11 výtvarných prác detí.
Paťkovi a Erike, ako aj ich pedagógom srdečne blahoželám a prajem im úspech aj v celoslovenskom kole v Hurbanove.

 {vesmir-ocami-deti-01.jpg} {Patkov-320.jpg}
 {vesmir-ocami-deti-02.jpg} {Erikin-320.jpg}

Terézia Berčíková, riad. MŠ

Vynášanie Moreny a vítanie jari

 {morena-180.jpg} V zime celá príroda spí. Ako dieťa, keď sníva v postieľke svoje ružové sníčky. A na jar sa zobúdza tiež ako dieťa, keď ho mamička pohladí po vláskoch. Príroda tiež otvorí najskôr jedno očko – to poroztápa snehy, ľady a potom druhé očko – to keď na nás zažmurká prvými jarnými kvietkami.

Táto zima bola dlhá, už jej bolo dosť a na svedomí to má zlá Morena od ktorej pochádza všetko zlo a choroba. A preto sme sa rozhodli ju vyhnať. Už je najvyšší čas! Vyprevadili sme ju spevom až ku Rimave, zapálili a hodili do vody dúfajúc, že s ňou odpláva všetko zlé. Prúd vody odnáša Morenu stále ďalej a ďalej, ale slnku sa akosi nechcelo ukázať svoje lúče. A preto sme ho začali vyvolávať riekankami a pesničkami, aby sa jar mohla ukázať v plnej paráde – mladá a krásna. K tomu jej môže pomôcť len mocné slnko, aby uvoľnilo cestu zázračnému tajomstvu života.

„Jar, jar , jar, daj nám slnka , daj.
Daj vetríčka i daždíčka,
chvíle, chvíle na tri míle,
jar, jar, jar, daj nám slnka daj!“

Spokojní sme sa vracali do MŠ s pocitom, že nás čaká naša krásna záhrada, kde sa opäť budeme môcť hrávať rôzne jarné hry.

Uč. a deti MŠ - NR

MÁJ, MÁJ, ZELENÝ, pod oblôčkom sadený...

 {maj-180.jpg} Ešte len nedávno doznelo výskanie vyoblievaných a vyšibaných dievčeniec na VEĽKÚ NOC a už je tu máj. Máj – mesiac lásky.

V našej škôlke bol od rána veľký zhon, Pripravovali sme sa na ukážku ďalších ľudových zvykov : „Stavanie Mája“. Aj sme ho postavili – krásne vyzdobený – síce s pomocou mocných ujov, lebo my sme ešte malí a ešte tak nevládzeme, ale za to sme sa vyobliekali do pekných krojov. Aj sme si zaspievali, aj sme sa zahrali pekné, ľudové, jarné hry.

 

„Jarná brána zelená sa,
jarná brána otvára sa ...“

Aj slniečku sa to asi páčilo, lebo sa prekrásne na nás usmievalo a pestrofarebné stuhy na „Máji“ žiarili od radosti.

„Máj, máj, máj, stužky zapletaj ...“

Krásny „Máj“ nám bude zdobiť záhradu celý mesiac a my sa budeme s radosťou pod ním na lúke hrávať jarné hry.

Deti z MŠ - NR

Aj ja budem hasičom!

 {hasici-v-msnr-180.jpg} Okolo našej materskej školy sa dnes ozývala siréna hasičského auta -

„ ho-rí, ho-rí, ho-rí“...“

Ale nie preto, že by bol niekde požiar. To prišli ujovia hasiči k nám na návštevu. Priviezli sa na krásnom červenom hasičskom aute a ukázali nám nielen ako hasia vodou, ale aj všetkých dôležitých pomocníkov, ktorých majú v aute.

My odvážnejší sme si mohli vyskúšať aký silný je prúd vody z hadice, ako sa otvárajú hydraulické nožnice, aký ťažký je kyslíkový prístroj, alebo ako nám pristane hasičská prilba. Ale najviac sa nám páčilo prezrieť si hasičské auto zvnútra a vyskúšať si, ako sa sedí za volantom.

Bol to pre nás, ale i našich kamarátov z materskej školy Klokočova, veľký zážitok, práca hasičov sa nám zapáčila a tak si mnohí z nás dnes povedali :

„Aj ja budem hasičom!“

DÁM TI VŠETKO, ČO MÁM

 {den-matiek-msnr-3.jpg}

Buď mi mama slniečko

K sviatku našich mamičiek sme uvili kytičku z piesní, básní, tančeka aj my – deti z mesiačikovej triedy. Chceli sme im urobiť radosť a vyjadriť im, ako ich veľmi ľúbime.

 

Veď :

„...naša mama to je anjel,

úsmevov má plný tanier...“

Povedali sme im aj čo nám hovorí naše srdiečko - prečo ich ľúbime, darovali sme im kvietok, o ktorý sme sa s láskou starali a čo najkrajšie sme im vyzdobili srdiečko, ktoré sme im dali so slovami:

„...buď mi mama slniečko,

dám ti z lásky srdiečko.“

deti z MŠ NR – tr.č.3

 


 

 {den-matiek.gif}

DÁM TI VŠETKO, ČO MÁM

„Ver mi, že najmenej týždeň už
dívam sa na kalendár...“ – tak takto sme začali spievať našim mamičkám v pondelok, keď sme si ich pozvali do našej MŠ na návštevu k ich krásnemu sviatku – ku „Dňu matiek“. A verte, že naozaj sme sa celý týždeň tešili, aj pripravovali, aby sme mamičky prekvapili a potešili. Dúfame, že sa nám to podarilo.

A dali sme im aj takúto hádanku:

„Na trikrát mamička hádať smieš,
aký dar chcem ti dnes dať?“

Odpovedali sme im spevom, pričom sme aj hrali na rytmických nástrojoch:

„Dám ti vánok, s ktorým sa hrám,

dám ti jar, čo zvoní bim-bam,

k tomu snežienky spod kríčka

za lásku mamička,

dám ti všetko, čo mám !“

Mamičkám sme nielen spievali a recitovali, ale sme im vyrobili krásne náhrdelníky a srdiečka. A aj keď nemám rokov ešte veľa viem, že sme mamičky potešili najmä tým, keď sme im povedali ako ich ľúbime a zaspievali : „KAŽDÝ DEŇ SA TEŠÍM, ŽE JU MÁM“

Deti z MŠ – NR, trieda č.4

 

VITAJTE NOVÍ KAMARÁTI !

 {Den-otvorenych-dveri-0180.jpg} „Ťap, ťap, ťapušky,
ja som šaško maličký,
v tejto škôlke bývam
a všetkých vás vítam.“

Tak takouto riekankou privítala pani riaditeľka Terka s naším šaškom novoprijaté deti – našich nových kamarátov, ktorí budú chodiť do našej MŠ len od septembra.

Pani učiteľka Tánička a Zlatka deťom zahrali scénku s bábkami Marienkou a Jankom o tom, čo naše deti v škôlke robia a ako sa tu majú.

Keď sa v telocvični zahrali, prezreli si triedu, do ktorej budú chodiť, poprezerali si tam ich hračky, zahrali sa s nimi a niečo si aj nakreslili. Nezabudli sme im ukázať aj našu pýchu – našu školskú záhradu, kde sa deti mohli dosýta pohojdať a pohrať.

„Tak vidíte, kamaráti, ako nám je tu dobre!
Ahojte v septembri !“

SMOTANOVÝ TANEC V MŠ na Nábreží...

Bobík z DVD nám spieval o tom, že nás roztancuje – a naozaj. Svojou podmanivou piesňou si nás hneď získal a roztancoval nielen nás deti, ale aj pani učiteľky.

„Mňam, mňam BOBÍK,
roztančí ťa s kamarátmi,
mňam, mňam BOBÍK,
tri, dva, jeden, štart !“

A tak sme si zatancovali celá naša MŠ v našej školskej záhrade, kde nás z veľkej výšky kameroval ujo Imro. Pani učiteľky sľúbili, že náš tanec pošľú do súťaže, a tak sa tešíme, že možno niečo vyhráme.

Bobíkov hit -„Smotanový tanec“ sme si ešte raz zatancovali na námestí pred poliklinikou na „Dni mesta“.

Tak, ako spojil Bobíkov tanec nás všetkých z MŠ, tak vystúpenie všetkých detí z rôznych škôl spojilo naše mesto. A bolo by krásne, keby sa na MDD mohli spojiť všetky deti sveta. Veď aj Bobík spieva :

„Mňam, mňam Bobík,
všetci, čo ťa majú radi,
mňam, mňam Bobík,
budú jeden svet !“

Deti z MŠ – Nábrežie Rimavy

KEBY SOM VEDELA KEDY BUDE JÁNA

 {jan-180.jpg} ...ver by som nakládla na tri strany ohňa ...

A veruže sme ho v našej MŠ „na Jána“ nakládli, hoci nie tak, ako sme chceli v našej školskej záhrade. Bohužiaľ nám to počasie nedovolilo, a tak sme si ho symbolicky pripravili v telocvični, kde sme my dievčatá nad ohňom čarovali a privolávali „Jána“. Nezabudli sme tiež symbolicky zapichnúť prútik do ľanu, aby rýchlo rástol a bol uchránený pred búrkami :

„Ľanček, ľan, pozdravuje ťa svätý Ján,

aby si sa dobre mal a od zeme hore bral!“

Ale najvzácnejšie pre nás bolo preskakovanie ohňa, kde sme si poriadne zavýskali a potom s chlapcami zaspievali a zatancovali.

Tak takto sme si pripomenuli starodávne ľudové zvyky – „Jánske ohne“, o ktorých nám nielen rozpráva, ale s nami aj spieva, tancuje, či čaruje Želka, a preto o nich toľko vieme a je to pre nás nové a zaujímavé.

Deti z MŠ - NR

OCKO, SOM RADA – RÁD, ŽE ŤA MÁM!

 {msnr-den-otcov.jpg} Viete, že aj ockovia majú svoj sviatok ? Áno, majú – „Deň otcov“. Preto sme si jedno popoludnie pozvali ockov do našej MŠ, aby sme im povedali, že sme šťastní, keď sme spolu – keď sa hráme, prechádzame, alebo len tak rozprávame. Povedali sme im básničku, zaspievali pesničku.

„Náš otecko – to je zlato,
mať ho doma – stojí za to.
Ľúbi mamku, detičky,
vie opraviť vecičky.“

Najviac sa nám však páčilo ako ockovia súťažili nielen medzi sebou, ale aj s nami. Na záver sme sa spolu zahrali „Kolo, kolo mlynské“. Bolo to veľmi zábavné, škoda, že to nebýva častejšie!

Deti z MŠ - NR

ČAROVNÁ NOC – noc odvážnych detí v MŠ

 {msnr-carovna-noc.jpg} Záver roka patril nám odvážnym deťom, pretože sme sa rozhodli dokázať rodičom, že sme smelí a prespíme v MŠ aj bez nich – samozrejme s pani učiteľkami. Tie pripravili pre nás rôzne súťaže :

* kto zje prvý krupicovú kašu
* kto vypije prvý čaj
* kto nafúka balón
* ktorá dvojica zatancuje s pomarančom na čele ...a veľa iných, veselých súťaží

No a potom – diskotéka – ale aká!? Svetelná! Viete prečo svetelná???

Preto, lebo pani učiteľky zhasli svetlo a my sme mávali s baterkami – no vážne, ako ozajstná svetelná show!!! Možno to vidíte aj na fotkách, veď nás pani učiteľky fotili – super! Nie?

Keď sme sa dosýta vyšantili, čakali nás naše ležadlá. Bolo to však iné ako za obedom, pretože už bola tma, ale my sme sa s našimi pani učiteľkami vôbec nebáli. Naopak, tešili sme sa na rozprávku, po ktorej nám zapriali sladké sníčky, postískali sme sa a nechýbal ani úsmev, ešte jedno foto, jedno zamávanie, zívnutie a na viečka sadli sníčky. Ráno bolo veľmi kľudné a príjemné. Na stole nás už čakali raňajky a začal ďalší bežný deň. Že nám tu bolo super značí to, akí sme boli veselí a nikto, ale vôbec nikto neplakal. Tak čo myslíte – sme odvážni ???

Deti z MŠ - NR

NAŠI PREDŠKOLÁCI SA LÚČILI AKO VEĽKÍ

 {rozlucka-predskolakov-180.jpg} Dňa 26.6. 2009 v našej MŠ zazvonil naposledy zvonec pre nás predškolákov. Nastal čas, keď sme sa museli rozlúčiť, pretože od septembra na nás čaká veľká škola. Čas, keď sme sa lúčili s hračkami, kamarátmi, pani učiteľkami, tetami kuchárkami i upratovačkami a s celou škôlkou bol tu!

„Počúvajte sladučký hlas,
my tu chceme zastaviť čas,
všetci spolu a každý zvlášť,
ďakujeme všetkým vám.“

Rozlúčili sme sa ako veľkí – v obradnej sieni Mestského úradu. Prstom do pamätnej knihy sme zanechali pamiatku na časy, keď sa zo škôlkára školák stáva. Pri našom slávnostnom vstupe do obradnej miestnosti sa nejedno oko zalesklo slzičkou a dojatím.

Tak teda dovidenia milá škôlka, ostaneš nám
v našich spomienkach navždy !!!

Predškoláci z MŠ - NR
foto P. Marko

 {tablo-predskolakov.jpg}

Materská škola v školskom roku 2009/2010

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v školskom roku 2009/2010.

2% pre deti z Materskej školy na Nábreží Rimavy

 {pre-2-perc-msnr-nr.jpg} Milí rodičia a priatelia školy

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie Rimavy 447 je aj v roku 2010 zaregistrované ako prijímateľ 2% z daní. Tento spôsob Vás priamo finančne nezaťaží a pre našu materskú školu to bude znamenať významný zdroj peňazí. V prípade, že sa rozhodnete nám pomôct, uvádzame Vám návod ako postupovať.

Daňovník, ktorý sa rozhodne poukázať 2% zaplatenej dane nesmie mať:

 1. nedoplatok na dani,
 2. povolený odklad platenia dane,
 3. povolenie platenia dane v splátkach.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia o zaplatení dane".
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
 4. Vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane", ktoré dostanete v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť.
 5. Obe vyplnené tlačivá odovzdajte v MŠ do 30.3.2010, alebo doručte na príslušný daňový úrad do 30.4.2010

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2010:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% dane z príjmov. Hodnota musí byť minimálne 3,32 EUR.
 2. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania sa nachádzajú na tlačive "Vyhlásenie...", ktoré dostanete v MŠ.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 {pre-2-perc-msnr-2a-320.jpg}

Neplatíte nič navyše - Vaša už zaplatená daň za rok 2009 sa len prerozdelí.

Dúfame, že poukázaním 2% dane pomôžete skvalitniť prostredie a výuku Vašich detí.

Údaje pre právnické osoby, ktoré majú záujem poukázať 2% z dane našej organizácii:
názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole
sídlo: Nábrežie Rimavy 447, 98101 Hnúšťa
právna forma: občianske združenie
IČO: 17319617

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov nájdete na stránke www.rozhodni.sk

PrílohaVeľkosť
_Vyhlasenie_o___poukazani.pdf218.23 KB
_Vyhlasenie_o___poukazani.rtf161.5 KB

DEŇ MLIEKA

 {den-mlieka.jpg} Deň mlieka je pre nás výzvou, aby sme tento skvelý produkt živočíšnej ríše ešte viac priblížili našim deťom. Mlieko je bohatým zdrojom bielkovín, minerálnych látok, vitamínov a iných biologických zložiek, ktoré v celku majú nenahraditeľný vplyv na rast a zdravý vývin detí. Jeho vynikajúca nutričná hodnota stojí za to, aby sme mu venovali zvýšenú pozornosť a ešte viac ho našim deťom predstavili.
Mlieko obsahuje vápnik, nevyhnutný pre rast a pevnosť kostí a zubov, vitamíny, tuky, cukry, ktoré sa spolu podieľajú na celkovej látkovej výmene a podporujú správny rast a vývoj dieťaťa. Preto netreba podceňovať konzumáciu kravského mlieka a výrobkov, ktoré sa z neho vyrábajú. Kyslomliečne výrobky, ako aj jogurt sú potrebné pre obsah bifidov – látok, podporujúcich odolnosť organizmu a zabezpečujúcich rovnováhu v črevnej flóre. Nerovnováha spôsobená najmä užívaním antibiotík vedie najmä k zápche, hnačkám a nadúvaniu. Deti by mali denne vypiť 0,50 l mlieka. Pre správny vývoj by na jedálnom lístku každého dieťaťa denne malo byť mlieko, syr, jogurt, tvaroh.

Naša MŠ je od roku 2006 zapojená do programu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ktorý je podporovaný Európskou úniou. V školskom mliečnom programe je poskytnuté 0,25 l mlieka denne žiaka. Deti, ktoré mlieko nemajú radi motivujeme a ostatné sa naň tešia, snáď to vidíte aj na fotkách.

E.Šuleková – vedúca ŠJ

Divadlo a deti

 {divadlo-180.jpg} “Prostred hory zámoček,
trbliece sa ligoce,
k nebu veže vypína...
Divadlo sa začína...”

Spomeňte si, ako dávno ste videli divadelné predstavenie. Pútavé, poetické, okúzlujúce, veselé i strašidelné. Spomeňte si, nebolo to krásne, neobyčajné, tajomné?
V čase prvých rozprávaní príbehov, hraných rozprávok, divadielok,
si malý človiečik ešte ani zďaleka neuvedomuje,že každý príbeh skrytý v divadielku je jeho sprievodcom na ceste poznania sveta, v ktorom žije. Pre neho sú obrazom reality sveta, ľudských skúseností, ľudskej múdrosti, dobra i zla. A veľký človek veľkého sveta si už len nostalgicky zaspomína... Ale povedzme si pravdu. Nemali by tie chvíle strávené pred divadelnou oponou a s nedočkavosťou v očiach zažívať deti čo najčastejšie? A práve dnešné „moderné deti“, deti elektronickej a audiovizuálnej kultúry? Veď rozprávka, bábka, divadlo, zafarbia a rozžiaria detské srdiečka a ovplyvnia ich „dušu“ .

V našej MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti, sa deti stretávajú s divadlom často. O tom svedčia aj dva príbehy, ktoré sa odohrali nedávno v našej telocvični. Prvé divadlo bolo „Smutná princezná a slon“a zahralo nám ho Mestské divadlo „ACTORES“ z Rožňavy. Cez príbeh smutnej princeznej si deti hravou formou osvojili aj niekoľko slovíčok z angličtiny- farby, mená zvieratiek, pozdravy.
V divadielku „O hruške Hermíne“, ktoré zahralo Občianske združenie „Odtiaľ potiaľ“ z Banskej Bystrice, deti sledovali príbeh hrušky Hermíny, ktorá spadla zo stromu posledná, zostala sama a preto sa vybrala do sveta hľadať priateľov.
Deťom priniesli obidve divadielka veľa smiechu, zábavy i ponaučenia. Nuž, poďte sa s nami pozrieť...

Zdroj:
Mgr. Beata Tokárová

EXKURZIA NA SALAŠI

 {exkurzia-na-salas.jpg} „Ovečka, ovečka,
trojaký úžitok,
žinčička, bryndzička,
v zime kabanička...“

Tak na ovečky sme sa tešili my škôlkári odvtedy, ako sme sa dozvedeli, že pôjdeme na výlet na salaš do Tisovca – Rejkova.

A výlet sa nám teda vydaril! Pozorovali sme stádo ovečiek, ktoré sa pásli i tie, ktoré boli v ovčíne. Prekvapení sme všetci zostali, keď sme medzi barančekmi uvideli krásnu mladú srnku. Tú našli ujovia ešte malú v lese opustenú a tak sa o ňu starajú.

Ujovia, ktorí na salaši pracujú, nám o ovečkách porozprávali veľa zaujímavého a ukázali nám, čo všetko vyrábajú z ovčieho mlieka – syr, parenice, žinčicu. Syry a parenice sme aj ochutnali a boli naozaj dobré! No a čo sa nám najviac páčilo boli krásne koníky, ktoré tety vyvádzali na pašu.

V krásnej prírode sme sa aj vyšantili a spokojní, plní zážitkov sme sa vracali do škôlky, kde nás už čakal chutný obed a naše postieľky.

deti z MŠ NR

KRÁĽOVSTVO DETSKÝCH HIER

 {msnr-rimavienka.jpg}

„Za horami, dolinami, je kráľovstvo detských hier,
RIMAVIENKA volajú ho, na jeho krásu nieto slov.
Majú tam aj zlaté slnko a aj dáždik klopkavý,
mesiačik a malá dúha, s hviezdičkou sa spolu hrali...“

Touto pesničkou začali Zlatka, Želka a Terka kultúrny program venovaný sviatku všetkých mám a tiež ku dňu rodiny. Sálou znela veselá hudba, spev a tanec. A kostýmy priam žiarili pestrosťou. Deti svojimi tancami predstavili svojim rodičom a všetkým prítomným svoje triedy – slniečkovú, mesiačikovú, obláčikovú, hviezdičkovú a dúhovú. Na javisku to vyzeralo tak, ako keby k deťom zostúpilo celé nebo.
Tak čo, mamičky a ockovia – páčili sme sa vám ? Bol to pre vás pekný darček ??? Lebo my sme sa tak veľmi snažili !!!

Deti a učiteľky z MŠ - NR

Malí policajti

 {mali-policajti-320.jpg}

„Každý škôlkár dobre vie,
kde na ceste prechod je.
Nepohne sa na červenú,
Kráča iba na zelenú.

 

Chodec a či cyklista,
v značkách vyznať musí sa.
Na chodníku, ceste vie,
kadiaľ pôjde, kadiaľ nie.“

Dnes sme mali v našej škôlke milú návštevu. Mestskí policajti – ujo Milan a  ujo Jožko, nám priniesli ukázať a vyskúšať všetkých pomocníkov, ktorých pri práci používajú. A tak sa z nás na malú chvíľu stali policajti. Obliekli sme si ich vesty, bundy, čiapky, vyskúšali sme putá, obušok, ďalekohľad, uspávaciu pištoľ pre túlavé zvieratá. Najviac sa nám ale páčili vysielačky a policajné auto. Sedí sa v ňom veľmi dobre, veď sme si to aj vyskúšali. Väčší kamaráti, ktorí sa už vedia bicyklovať bez pomocných koliesok, sa povozili aj na bicykli a nezabudli si dať na hlavu cyklistickú prilbu. Ujo Milan sa nás pýtal na veľa vecí o bezpečnej chôdzi a správaní sa na ulici, ale skoro na všetko sme vedeli správne odpovedať, za čo nás aj pochválil.

Tak vám ujovia policajti ešte raz ďakujeme a tešíme sa na budúce stretnutie.

Deti z MŠ NR

Máme novú triedu!

 {trieda-cislo-sest.jpg} V priebehu mesiaca január sme zrenovovali tr. č.6, ktorú navštevujú 5 -6 r. deti, budúci školáci.

„Jéééj, to je krásne!“-- povedali deti a ich oči žiarili od šťastia a radosti,keď vstúpili po prvý krát do kompletne zrenovovanej triedy. Celá trieda je ladená v teplých tónoch, aby sa deti cítili príjemne a mali pocit domova.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli finančným príspevkom na rekonštrukciu, rodičom, ktorí pomohli pri skladaní nábytku a sponzorom, ktorí prispeli nemalou čiastkou k zariadeniu triedy:

MUDr. E. Farkašovská
MUDr. D. Knapová
PURSTAV – p. Kvasna
Stavebný podnik p. Marčini

Samozrejme ďakujeme nášmu zriaďovateľovi Mestu Hnúsťa, ktorý nám túto rekonštrukciu finančne umožnil. Dúfame, že postupne sa budú rekonštruovať ďalšie triedy našej materskej školy.

Našu triedu navštívili v rámci konzultačných hodín aj naši rodičia a zoznámili sa s novou triedou. Deti im ukázali, ako sa pripravujú do školy, čo všetko už ovládajú – grafomotorické zručnosti, zostavovanie tangramov a elementárne začiatky s prácou na počítači a riešení interaktívnych úloh. Rodičia získali určité informácie a rady v rámci prípravy a rozvoja detí na dosiahnutie školskej zrelosti.

Triedne učiteľky triedy č.6

NAŠIM STARÝM RODIČOM

 {ucta-k-starsim-09.jpg} „Keby mi vtáčik malý krídelká chcel požičať,

letela by k svojim starkým na okienko zaťukať...“

Touto básňou a pestrým programom sa naše najmladšie deti poďakovali svojim starým rodičom za lásku, ktorou svoje vnúčatá obklopujú.

„Milí starí rodičia, do ďalších rokov vám prajeme, aby sme sa v zdraví a šťastí takto stretávali čo najdlhšie!"

Vaše vnúčatá

Deti z MŠ - NR

POPOLUDNIE S MIKULÁŠOM

 {msnr-mikulas-2009.jpg} "Dnes bolo popoludnie plné zázrakov
a splnených želaní.
Sny boli ukryté v balíčkoch,
v očiach sa ligotala radosť
a v tom ktosi zaklopal na dvere ..."

Uhádli ste ? No predsa prišiel medzi nás dlho očakávaný Mikuláš. Bol síce unavený po dlhej ceste, ale možno aj preto, že priniesol
toľko balíčkov plných sladkostí. Za darčeky, ktoré boli v balíčku, spievali sme mu peknú pesničku. A keby ste videli tie krásne tančeky! Tak sme sa snažili, že nás rodičia a hostia
odmenili veľkým potleskom a ujo Mikuláš balíčkom.

Boli sme šťastní až sa nám rozžiarili očká ako vianočný stromček.

TAK ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!

Deti z MŠ - NR

 

"Ukážka" z DVD Vianočná rozprávka 2009 od Imricha Garlátyho

POSLEDNÝ DEŇ V ŠKÔLKE

 {msnr-koniec-roka-2010-200b.jpg} {msnr-koniec-roka-2010-200.jpg} „Na známosť sa všetkým dáva,
mimoriadna, zvláštna správa.
Tak ako vždy v tomto čase,
školský rok sa končí zase.
 
Zmĺkol  džavot, slnko volá,
maj sa dobre škôlka milá.

Hračky, milé dovidenia,
čaká na nás už nová trieda”.

Dnes sme v našej škôlke posledný krát. .Ešte sme boli s pani učiteľkami tak ako každý rok na zmrzlinu a zmrzlinové poháre. Veľkí predškoláci sa rozlúčili nielen s nami, mladšími kamarátmi, ale aj so všetkými pani učiteľkami a tetami. Najväčšie prekvapenie pre nás pripravil Sebastiánkov ocko, ujo Miro. Čo to bolo? No nafukovací šmýkací hrad a trampolína. To bolo radosti a výskotu!!! Aj sme sa pri tom zapotili a poriadne sme vysmädli. Tak sme si vyskúšali pitie z novej fontánky, ktorú nám zakúpili rodičia. Ale to ešte nebolo všetko. Ujo Miro nám objednal aj cukrovú vatu, ktorá bola takáááá chutnááá! Ujo Miro, ďakujeme Ti veľmi pekne a aj všetkým, ktorí prispeli k našej radosti a pestrej rozlúčke so škôlkou plnej zážitkov a dojmov.
Od zajtra už budeme prázdninovať doma, oddychovať a užívať krásne slnečné dni.

A Ty škôlka nesmúť za nami, v septembri sa stretneme zas!

Deti z MŠ NR

PRESKAKOVANIE JÁNSKEHO OHŇA

 {janske-ohne-200.jpg} „JÁNE NÁŠ, JÁNE NÁŠ, HYBAJ TY DO NÁS ...“

Po roku opäť prišiel pre nás tak zaujímavý deň a noc, kedy kúzla a čary majú svoju moc. Je to svätojánska noc. My deti zo súboru „Púpavienka“ sme ukázali všetkým deťom aj rodičom ako vieme nad ohňom čarovať, privolávali sme „Jána“, ale hlavne sme dokázali svoju odvahu a tento „Jánsky oheň“ sme bez obáv s úsmevom preskakovali.

Chlapci sa zas s radosťou zahrali na koníkov – „Hej, šibaj, šibaj, pošibávaj...“, a dievčatá peknými pesničkami a veselým tancom priniesli dobrú náladu a spríjemnili taký pekný, slnečný deň.

„Oliva, oliva, zelená oliva...“
„Tam dole, tam dole, v tej panskej stodole...“

Ak sme vás potešili a trochu rozveselili, tak nás to teší !!!

Deti z MŠ NR

Predvianočné posedenie bývalých pracovníčok v MŠNR

 {posedenie-180.jpg} Predvianočný čas je pre nás ženy plný zhonu, ale my dôchodkyne, bývalé pracovníčky MŠ, sme prežili krásne spoločné popoludnie. Vedenie MŠ na nás, bývalé pracovníčky nezabudlo ani tento rok. Pani riaditeľka nás privítala poetickým príhovorom, pani zástupkyňa nás potešila krásnym slovom básnika a spolu s vedúcou školskej jedálne sa postarali o príjemné posedenie. Samozrejme nechýbalo ani milé vystúpenie detí, ktoré nás nadovšetko potešilo.
Celé popoludnie bolo umocnené predvianočnou atmosférou a radosťou zo vzájomného stretnutia.
Pripomenuli sme si aj okrúhle výročie narodenín kolegyni Marty Dinajovej. Úprimne sme jej popriali veľa zdravia, elánu a optimizmu.
Za všetky zúčastnené dôchodkyne sa chcem z celého srdca poďakovať vedeniu MŠ NR, že nám umožnilo spoločne prežiť toto úžasné predvianočné popoludnie. Ešte raz ďakujem za príjemné chvíle na bývalom pracovisku.
Oľga Gálová

 {posedenie-01.jpg}
 {posedenie}
 {posedenie}

Rozlúčka s materskou školou

 {Rozlucka-predskolakov-2010-200.jpg}

“Materská škola, milý dom,
podaj mi rúčku na rozlúčku,
lebo ja rastiem ako strom
a po prázdninách prvák som.”

Touto básňou sme sa my predškoláci rozlúčili s našou materskou školou, pretože od septembra už budeme veľkí školáci.
Do obradnej siene MsÚ sme vchádzali hrdo, s vážnymi tváričkami tak, ako sa na takýto slávnostný okamih patrí. Básničkami a pesničkami sme sa poďakovali pani učiteľkám a všetkým tetám z našej škôlky za starostlivosť a lásku, s ktorou sa o nás starali. Za našu snahu a šikovnosť v škôlke sme dostali od pani riaditeľky a pána primátora „Osvedčenie o ukončení škôlky“ a darček.
Na túto chvíľu nám ostane aj pamiatka, lebo sme sa všetci „podpísali“ do pamätnej knihy nášho mesta, ale nie naozaj, len odtlačkom nášho prsta.
Pri našej rozlúčke nechýbali ani naši milí rodičia, ktorí nás krásne vyobliekali a tešili sa spolu s nami. Mamička, ocko, páčili sme sa vám, boli ste na nás pyšní?

Tak ahoj milá škôlka,
budeme na teba spomínať veľmi dlho !!!

Deti z MŠ NR

Rozprávanie uja poľovníka

 {Beseda-017-120.jpg} Prišla zima, prišiel mráz,
kam sa zvieratko v lese
kam schováš …. ?

Dnes k nám prišla veľmi zaujímavá návšteva. Bol to ujo v zelenej uniforme – poľovník Jarko Zemančík. Odpovedal nám na naše zvedavé otázky. Porozprával, že v zime majú viacej práce, pretože starostlivosť o zvieratká je náročnejšia ako v inom ročnom období.

Svoje rozprávanie obohatil o zaujímavé i nebezpečné príbehy, ktoré zažil. Ale i my sme sa nedali zahanbiť svojimi vedomosťami, pesničkami.
Urobil nám veľkú radosť, že prišiel k nám.

Deti z MŠ NR

Rozprávková čarovná noc

 {carovna-noc-120.jpg} Čarovná noc v našej škôlke bola naozaj rozprávková. Prišla medzi nás princezná, ktorej sme pomohli postaviť zámok a tiež záhradu, v ktorej jej rozkvitli krásne ruže. Zaspievala nám aj pesničku, ale dlho sme sa s ňou netešili, lebo nám ju uniesol čarodejník. Na pomoc nám prišla dobrá ježibabka, ktorá nám pomohla nájsť cestu k čarodejníkovi. Predtým nás ale vyskúšala, či sme dosť šikovní na to, aby sme zvládli takú ťažkú cestu. Silu nám dodala „strašidelná večera“ - vajíčkové myšky so zeleninou a tak plní sily sme mohli plniť úlohy, ktoré nám čarodejník dal. Hľadali sme podľa mapky skrytý poklad, jedli myšky a jašteričky, ale nie ozajstné, ale cukríkové, a hádali hádanku. Všetky úlohy sme splnili, čarodejníkovi praskli jeho tri obruče a stratil silu. Princeznú sme vyslobodili. To bolo radosti! Pohrali sme sa v našej záhrade a vytancovali sa na baterkovej diskotéke. No a čarovný večer sa skončil. Nás už čakali naše postieľky a sladké sníčky.
Prežili sme krásne chvíle a už sa tešíme na čarovnú noc o rok.

Deti z MŠ NR

Stratené rozprávky

 {stratena-rozpravka.jpg} „V krajine rozprávok nastal veľký zhon,
prázdny a pustý ostal rozprávkový dom.
Kde sa všetky rozprávkové postavičky stratili,
prečo knihu rozprávok opustili?
I vybrala sa teta rozprávkarka do sveta,
že všetky postavičky vyhľadá.
Vráti deťom ich čarovný rozprávkový sen,
aj keď bude musieť prejsť celučičký svet“.

 

Ďaleko ísť nemusela. V našej MŠ Nábrežie Rimavy sme jej s radosťou pomohli a postavičky do knihy rozprávok vrátili.

Deti z MŠ Nábrežie Rimavy

V divadielku : “POD STROMČEKOM.”

 {vianocne-divadielko-120.jpg} „Keď je zima a padá sneh, tak sú aj Vianoce“. To povedal múdry psík Bodrík z bábkového divadielka: „Pod stromčekom“. Ale pekne po poriadku.

My deti sa veľmi tešíme na Vianoce, hlavne na darčeky, ktoré dostaneme. Rozdáva ich milý Dedko, čo má bielu bradu, ktorý prišiel nielen do našej MŠ na Nábreží Rimavy, ale navštívil aj zvieratká v bábkovom divadle v dome kultúry. Čakali tam na neho: zajko, ježko, psík Bodrík a cicka Micka. Na príchod Dedka sa dôkladne pripravili. Upratali si brlôžky, napiekli medovníčky. Oplatilo sa im čakať, lebo pod krásne vyzdobeným a rozsvieteným stromčekom si našli svoje darčeky. A boli šťastné a veselé.

Také sme i my deti, pretože sme videli pekné divadielko, no hlavne preto, že milý Dedko sľúbil, že príde ku každému z nás aj domov s darčekom. Takže čakáme Ťa milý Dedko aj u nás doma!

Zvieratká nám vinšovali vinšovačky k Vianociam a Novému roku, tak aj my prajeme všetkým dobrým ľuďom :

“VESELÉ VIANOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010!”

Deti z MŠ NR

VESELÁ VEĽKÁ NOC

 {vesela-velka-noc.jpg} „Veľká noc, Veľká noc,
kedyže už bude,
ktorý že ma šuhaj
pooblievať príde.
Oblievaj, oblievaj,
vlasy aj hlavičku,
ale mi zašanuj
tú novú sukničku.“
 {vesela-velka-noc-2.jpg}

Mali ste byť dnes u nás, v našej škôlke. To bolo veselosti ! Hrali sme sa jarné hry na lúke, tancovali a vítali sme jar rozvitými vetvičkami zlatého dažďa. Boli sme vysmiate ako slniečko.
Odrazu sme si spomenuli, že o chvíľu je Veľká noc a my ešte nemáme prichystané pre chlapcov kraslice. Tak sme si ich maľovali, zdobili a pri tom spievali. Veľmi sme sa tešili, lebo sa nám vydarili.

„To vajíčko maľované, kvietočkami cifrované,
tomu ho ja darujem, koho verne milujem.“

A už sme túžobne očakávali chlapcov. Prestreli sme a vyzdobili stôl a len čo sme sa upravili, už boli tu. Prišli odvážne s korbáčmi a všetky nás vyšibali.

„Šiby-ryby, nechcem ryby,
ja chcem iba máličko,
veľkonočné vajíčko!“

Ale my sme sa nezľakli, veď chceme byť krásne celý rok!

„Oblej ma šuhajko, veď je voda na to,
dostaneš vajíčko, veľmi pekné za to.“

To ste mali vidieť ako nás vyoblievali – vedrom! Ej, či budeme krásne !
Chlapcov sme obdarili čokoládovými vajíčkami a na záver sme rozospievali a roztlieskali aj všetkých kamarátov zo škôlky.

Veríme, že takto veselo bude na Veľkú noc aj doma.
Deti z MŠ - NR

VYNÁŠANIE MORENY a VÍTANIE JARI

 {Morena-2010-120.jpg} Tohtoročná zima bola nielen dlhá , ale hlavne plná chorôb. Všetci sme sa s chorobou vystriedali, niektorí aj dva krát. A preto sme sa rozhodli v našej MŠ, že tomu urobíme koniec. Vyženieme zlú zimu a s ňou aj všetky choroby podľa starodávnych zvykov a tradícií.
A tak dnes už od rána bol u nás veľký zhon. My dievčatá sme spolu s Terkou a Želkou vyrábali Morenu a pritom sme si takto spievali :
„Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore na slame v tej tmavej stodole.“
Želka nám porozprávala, že len my dievčatá - mladé, mocné, čisté a krásne môžeme čeliť krutovláde zlej Moreny, od ktorej pochádza všetko zlo a choroba. Spievali sme jej, okolo nej tancovali, trhali sme si ju z rúk do rúk a nakoniec nazlostene zahodili.
„Dosť už bolo zimy zlej
a ty slnko hrej zem, hrej!“
Začali sme vyvolávať slniečko rôznymi riekankami a pesničkami, aby sa už krásne na nás usmievalo, zohrievalo, aby sme už boli zdraví a mohli sa vonku hrať jarné hry na lúke.
Potom sme všetci vyprevadili Morenu až ku Rimave, kde sme ju naozaj zapálili a hodili do rieky, aby odplávala preč od nás a s ňou aj zima a choroby. S radosťou sme jej kývali a ďalej vyvolávali slnko :
„Slnko, slnko, poď na naše líčko ...“

Deti z MŠ - NR

Vratko nás učí nové veci!

 {vratko-200.jpg} Náš kamarát Vratko nás prišiel znovu niečo naučiť – ako správne triediť rôzny odpad, pretože pre prírodu je to veľmi dôležité. Aj my, škôlkári sme si triedenie odpadu do farebných vriec prakticky vyskúšali, pričom nám Vratko pomáhal, učil nás a všetko nám podrobne vysvetľoval. Či sme sa to správne naučili, sme si overili vo veľkom „teste“ na plagáte. Úlohy sme zvládli a už nám len ostalo naučiť správne triediť odpad aj našich súrodencov, rodičov či starých rodičov. Domov sme im poslali tiež krátky informačný pracovný list, ktorý sme im pomohli vyriešiť a upozornili sme ich, aby na triedenie odpadu doma nezabúdali!

Deti z MŠ NR

Vratko, čo potriedi všetko

 {vratko-co-potriedi-vsetko.jpg} je názov enviromentálneho projektu, ktorý sme začali realizovať v časovom období od januára 2010 do júna 2010.

Cieľom projektu je formovať u detí návyky správneho triedenia odpadu a a chápať jeho dôležitosť pre ochranu prírody a tým ochranu zdravia všetkého živého na zemi.

Čiastkové ciele projektu sú:

 • celoročne využívať odpadový materiál v práci s deťmi
 • rozvíjať kreativitu detí v práci s odpadovým materiálom
 • zvyšovať povedomie širokej verejnosti v oblasti správneho triedenia komunálneho odpadu

Jeho prínos spočíva v tom, že deti si vytvoria správny návyk – ako triediť odpad už v predškolskom veku, budú si aktívne rozvíjať tvorivé myslenie, enviromentálne cítenie, jemnú a hrubú motoriku.

Deti sa v prvej časti zoznámili s "Vratkom", ktorý je vytvorený z odpadového materiálu a ktorý bude deti sprevádzať po celý čas realizácie proejektu – deťom bude pomáhať, radiť, ako odpad triediť, ako ho využiť na tvorivú a hrovú činnosť. Zároveň je pre deti veľkým "ochrancom" životného prostredia.

Naše šikovné deti sa zahrali na zvieratká, ktoré sa v lese zranili – žabka sa napila

z pokazeného nápoja z plechovky - rozbolela ju hlávka a zajko si porezal labku na skle, ktoré ležalo skryté v lístí. Našťastie dobré dievčatko ich našlo plakať a privolalo si na pomoc svojho kamaráta Vratka, ktorý im poradil, aby všetky odpadky vyzbierali a odniesli ich z lesa preč. Porozprával im o jedovatých látkach z odpadu, ktoré sa dostávajú do zeme, vzduchu, pôdy a tým veľmi škodia zvieratkám, stromom, kvietkom a nám všetkým.

Zdroj: Mgr.Tokárová Beata

Vychutnávame si slnko plnými dúškami...

 {hamor-2010-200.jpg} „Slnko, slnko,
poď na naše líčko...“

Takto sme privolávali slniečko, keď sme prišli na chatu Hámor. Bolo schované za oblakmi a my sme nechceli, aby nám na našom celodennom výlete pršalo. Slniečko nás vypočulo a nám bolo celý deň super !

V prekrásnej prírode sme sa vyhrali, pozorovali sme lupami chrobáčiky, na prechádzke sme vdychovali vôňu lesa, počúvali sme spev vtáčkov, žblnkot potôčika, v ktorom sme si ovlažili rúčky. Cestou sme si spievali :

„Ide sa do lesa,
jahody traste sa...“

A veru sa aj triasli, lebo sme ich našli a boli sladučké a chutnučké. Našli sme aj prvé hríby – kozáky, ktoré krásne voňali! Len škoda, že sa nám vybila baterka vo fotoaparáte a tak sme nezachytili všetky krásne okamihy.

Slniečko a vodu si užívame aj v našej školskej záhrade. To bolo radosti, keď sme sa kúpali v našich bazénoch! Výborne sme sa osviežili.
Len keby tých teplých, slnečných dní bolo viac, aby sme si ich ešte v našej škôlke mohli užiť.

Deti z MŠ NR

Vytúžený KARNEVAL

 {karneval-2010-180.jpg} Tak sme sa ho predsa dočkali. Karneval, ktorý sme chceli mať už dávno ale nemohli sme ho mať kvôli tomu, že sme boli dlho chorí, sa konečne uskutočnil. Veľmi sme sa naň tešili, lebo naše maminky a staré mamy nám pripravili také krásne masky, že sme sa chceli v nich všetkým ukázať.

„Čáry – máry – čierna moc,
poď mi rýchlo na pomoc.
Začarujem kultúrny dom,
nech sa nám zjaví
mnoho masiek v ňom.
Nespozná si brata brat,
nespozná si sestra sestru,
keď má každý masku pestrú.“

Boli tam hádam všetky rozprávkové postavičky – kráľ, kráľovná, princezná, šaško, víla, čarodejník, čert, vodník, Červená čiapočka, vlk, zajko, lienka, pirát, kovboj, indián, Spiderman, Zoro, španielska tanečnica ...

Poznáme veľa rozprávok, lebo nám ich pani učiteľky čítajú, a preto sme spoznali aj rozprávku „O medovníkovom domčeku“, ktorú nám pani učiteľky zahrali na začiatku.

Bola aj tombola s krásnymi hračkami, nechýbali ani sladké buchty, ktoré nám napiekli tety kuchárky, no a samozrejme dobrá zábava, o ktorú sa postarala speváčka – naša pani učiteľka Zlatka. Do vôle sme sa vytancovali a ani sme sa nenazdali a bolo po vytúženom karnevale.

Ale nevadí, lebo nám bolo dobre a o rok snáď bude zas!

Deti z MŠ - NR

Zapojili sme sa do svetového projektu OMEP

 {logo.png} OMEP World Project on Education for Sustainable Development alebo v preklade
Svetový projekt k vzdelávaniu pre trvalo udržateľný rozvoj.

S týmto ťažkým názvom si poradili deti v MŠ NR v Hnúšti, v triede predškolákov. Pani učiteľky sú dlhoročne členkami tejto svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.
OMEP tiež cíti potrebu ochraňovať planétu pre ďalší život na nej. Projektom šíri nielen osvetu a uvedomenie si alarmujúceho stavu planéty, ale hlavne jej udržanie sa práve na hranici bezpečného žitia ľudí.
Zapojili sa doň deti celého sveta. Svojimi odpoveďami len o konkrétnom logu prispievajú k zhromažďovaniu informácií o ich predstavách a myslení z oblasti ochrany životného prostredia. Mnohí by sme boli prekvapení, kam až siahajú vedomosti a predstavy maličkých.
Chceme sa s vami podeliť s niektorými milými i úsmevnými vyjadreniami.

Téma: Znečisťovanie Zeme
„ Môj strýko hádže na zem špaky, ale fľaše od piva dáva späť do obchodu . “

Téma: Ochrana
„ Zemeguľu musíme vyleštiť. “
„ Naberieme do kupky vodu a oblejeme ju a kefou vyčistíme, aby tam neboli špiny.“
„ Pošleme do vesmíru kozmonautov. Nasadnú do rakety a vyletia do neba. Do veľkého vedra si dajú vodu, na chrbát vzduch a vo vesmíre ho vypustia. Vodou zemeguľu umyjú. “

Téma: Recyklovanie
( deti s istotou a presvedčením odpovedali )
„ Recitovať básničku alebo hovoriť recitovanku. “

Téma: Trvalo udržateľný rozvoj
„ Ty vieš určite! To je bitka, nie? “
„ Keď vojaci bojujú.“
„ Keď ideš rozbíjať orechy ! “

Naše posedenie sme obohatili rôznymi hrami, dramatizáciou, kašírovaním, kreslením či maľovaním. Na záver sme si zaspievali peknú pesničku.

Zdroj: Mgr. V. Lengová

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NÁBREŽIE RIMAVY

 {deti-zapis-003.jpg}
Ahoj nový kamarát,
príď do škôlky medzi nás!
Budeme sa spolu hrať,
kresliť, spievať, tancovať,
nové veci spoznávať,
v telocvični športovať.
Tak ak sa chceš s nami hrať,
pekné chvíľky prežívať,
 ani chvíľku neváhaj,
s mamičkou, či  s oteckom
sa do našej škôlky
zapísať ponáhľaj !

KEDY? V MESIACI MAREC

MŠ P O N Ú K A

Kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu,

 {rimavienka.jpg}

ktorého cieľom je pripraviť dieťa na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Čo všetko v škôlke robíme?

 • spoznávame ľudové zvyky a tradície prostredníctvom aktuálnych ukážok
 • tancujeme - moderné aj ľudové tance
 • pracujeme na počítačoch
 • športujeme v telocvični aj v našej veľkej školskej záhrade
 • chodíme do prírody, na výlety a exkurzie...
 • máme zaujímavé školské akcie

 {zapis-msnr-2.jpg} {zapis-msnr-1.jpg}

Talenty a nadanie si rozvíjame v krúžkoch:

 • VÝTVARNOM
 • TANEČNOM
 • ANGLICKÉHO JAZYKA
 • MAŽORETIEK

 {Leuska-k-zapisu-004.jpg} {Leuska-k-zapisu-005.jpg}
 {zo-zivota-MS-004.jpg} {zo-zivota-MS-006.jpg}

Učíme a hráme sa v príjemnom prostredí,
tak neváhaj a príď medzi nás.
TEŠÍME SA NA TEBA
PrílohaVeľkosť
ziadost-na-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.rtf11.84 KB

ĎAKUJEME ZA 2% Z DANE

 {2-percenta.png} Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí poukázali 2% z dane Rodičovskému združeniu pri našej Materskej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti. Získané finančné prostriedky v sume 1 148,26 € použijeme na skvalitnenie edukačného procesu a spríjemnenie prostredia pre naše deti.

Finančné prostriedky z predchádzajúceho roka v sume 609,11 € boli použité na výmenu osvetlenia v telocvični, na nákup didaktických pomôcok a hračiek deťom.

V mene všetkých detí a zamestnancov materskej školy vám ĎAKUJEME a veríme, že nás podporíte aj nabudúce.

Terézia Berčíková

riaditeľka školy

ŽIVOT VO VESMÍRE

 {vesmir-ocami-deti-01a.jpg} Kreslím VESMÍR maľujem,
čo ak kozmonautom raz budem!
Skafander si oblečiem,
v rakete sa odveziem.

Veru veľa detí túži byť kozmonautom, majú skvelú predstavivosť a fantáziu, ktorú v detstve využívajú vo výtvarnom prejave. Samozrejme musí tomu predchádzať veľké množstvo informácií, ktoré získavajú z encyklopédií, médií, počítačov...
Aj v našej MŠ máme šikovné deti s výbornou fantáziou, a preto sme sa aj tento rok zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ s podtémou „Život vo vesmíre“. Získali sme to najlepšie umiestnenie.
Marianko Borák sa pod vedením pani učiteľky Zlatky Huľukovej umiestnil v rámci okresu na krásnom 1.mieste.
Z výhry sa tešíme, Mariankovi blahoželáme, prajeme mu úspech aj v celoslovenskom kole v Hurbanove a pani učiteľke Zlatke ďakujeme za venované úsilie.

 {vesmir-ocami-deti-01.jpg}
 {vesmir-ocami-deti-03.jpg}
 {vesmir-ocami-deti-05.jpg}
 {vesmir-ocami-deti-04.jpg}
 {vitazna-praca.jpg}

Zdroj: Ž. Hrušková

„Ako sme stavali „MÁJ“

 {stavanie-maja-msnr-2010.jpg} Opäť je tu ! Máj – lásky čas.
A začneme galantnosťou – tak, ako kedysi. Veď od pradávna to tak bolo, že chlapci na znak lásky stavali dievčatám vyzdobený „máj“ – brezu, alebo smrek – podľa toho, či ho staval chlapec jednému dievčaťu , ktoré sa mu páči, alebo viac chlapcov všetkým dievčatám. No a v našej MŠ to nie je ináč, lebo nechceme , aby sa zabudlo na pekné starodávne zvyky. Preto sme trošku pomohli našim chlapcom, lebo sú ešte malí a tak sme im strom prichystali. A čo naši chlapci ? „My sme sa pekne vyobliekali do krojov, aby sme sa našim dievčatám páčili a zaspievali sme im :
„Vstávaj dievča hore, staviame ti máje ...“
Dievčatá pribehli a boli pekné, lebo aj oni sa vyobliekali do krojov, boli veselé, spievali s nami, aj si zatancovali :
„Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený ...“
Potom sme sa so všetkými deťmi zahrali jarné hry na lúke okolo „mája“, ktorý nám bude zdobiť našu záhradu celý mesiac a my sa tiež budeme radi hrávať vždy, keď nám to počasie dovolí.“

Deti z MŠ - NR

Materská škola v školskom roku 2010/2011

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v školskom roku 2010/2011.

Ahoj škôlka, leto volá...

Dňa 22.06.2011 sa v záhrade našej Materskej školy konala „ veľká guľáš párty .“
Deti z celej Materskej školy sa spoločne rozlúčili so školským rokom. Program bol bohatý.
Sladkosti pre všetky deti, bazény s vodou, k tomu výborný guľáš, ktorý pre nás všetkých od rána varili – naše tety Marienka a Oľga s ujom školníkom. Bohatý kultúrny program pre našich kamarátov a rodičov pripravili veľkí predškoláci.

Aj slniečko sa tešilo a prispelo k príjemnému a spoločne strávenému popoludniu.
Tešíme sa znova o rok.

„ Môžte hľadať v šírom svete,
lepšiu škôlku nenájdete.
Víta nás vždy s milou tvárou,
poď sa hrať spolu s mamou.
Dobrý guľáš navarený,
bazén plný napustený.
Zasmeješ sa, zabavíš sa
a zo škôlkou rozlúčiš sa...“

Deti z MŠ NR

V závere školského roka sa chceme poďakovať všetkým rodičom,
ktorí nám počas celého školského roka pomáhali pri realizácii
školských akcií, pri skrášlení školskej záhrady,
pri rekonštrukcií triedy a materiálnom zabezpečení tried.
Veríme,že spolupráca s rodičmi bude aj naďalej taká dobrá
a že rodičia budú nápomocní našej škole aj v budúcom školskom roku.

Kolektív MŠ
(Ospravedlňujeme sa za kvalitu fotografií)

BOĽAVÝ ZÚBOK

 {bolavy-zubok-007-120.jpg} „Hore, dolu, hore, dolu,
umyjeme zúbky spolu.
Tuti - Fruti do zákruty,
zúbkom sladká pasta chutí..!

Vo štvrtok 24.11.2010 sme sa všetci stretli v našej telocvični, spolu aj s kamarátmi Lenkou a Boriskom, ktorého bolel zúbok. Borisko si neumýval zúbky, nepil mlieko, nejedol ovocie... Ten zúbok ho stráášne bolel a tak sme zavolali tetu zubárku, ktorá k nám naozaj prišla a poradila Boriskovi čo má robiť, aby ho už zúbky neboleli.
Na záver sme si spolu všetci zacvičili a napili sa zdravého mliečka, pretože všetci chceme mať zdravé zúbky.

Deti z MŠ NR

Budúci škôlkári v MŠ

Do našej materskej školy prišla milá návšteva. Svoju škôlku si prišli pozrieť budúci škôlkári spolu s rodičmi. Privítala ich pani riaditeľka Terka a pani učiteľky Evka a Sonka im zahrali maňuškové divadielko. Postavičky medvedík a gašparko ich sprevádzali počas celej návštevy. Po vzájomnom predstavení deti ukázali svoju odvahu a nebojácnosť pri zdolávaní prekážkovej dráhy. Podliezali prekážky, „váľali sudy“, vystupovali po schodíkoch a šmýkali sa na šmýkačke. Gašparko s medvedíkom potom pozvali deti do slniečkovej triedy, kde sa s radosťou pohrali s hračkami. Všetky deti sa tu cítili veľmi dobre. Páčilo sa im aj v našej školskej záhrade, kde sa pohojdali na hojdačkách, vozili na kolotoči, preliezali prekážky...Deťom sa u nás tak páčilo, že pri odchode domov sa sem-tam objavila aj slzička. Úsmev na tváričkách im ale vyčarila malá sladkosť a sľub, že onedlho sa do našej škôlky vrátia.

Už sa na vás tešíme!!!

Deti z MŠ NR

Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ
Budúci škôlkári v MŠ

DEŇ ZEME v MšNR

„Ak chceme na prechádzke lesom ďatľa počuť,
zavrieme si pusu na kľúč.
Tam na strome vtáčí doktor, ťuk- ťuk, ťuky ťuk,
nad hlavou nám letí sojka, psst – už ani muk! ...“

Dnes nám krásne svietilo slniečko a my sme boli všetci v našej školskej záhrade, kde nám spievala veverička Hryzka pesničku a nás deti premenila na zvieratká, stromy, vietor, vtáčiky, či hmyz.

Krásna pesnička o Zemi – zázračnej planéte roztancovala nielen Hryzku ale aj jej kamaráta macka. Za odmenu nám pripravila prekvapenie – posadili sme spolu krásny stromček, ktorý budeme všetci chrániť a starať sa oň. Potom sme všetci niečo vytvorili - najmenšie deti postavili nádherné mravenisko, iní kamaráti ozdobili krík vystrihovanými kvietkami, ďalší farbami oživili kamene a tí najstarší krásnymi maľbami vyzdobili prírodnými motívmi svoje tričká a chodník pred MŠ.
Veverička nás pochválila za usilovnosť, šikovnosť a pestré nápady. Už sa teší na našu návštevu u nej v lese.

 {Den Zeme}

Deti z MŠ - NR

DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE

„Skutočná mama sa z každej mamy stáva až vtedy,
keď dieťa rastie v jej duši, nie iba po jej boku...“

Dňa 9. mája sme spoločne s mamičkami oslávili krásny deň – DEŇ MATIEK. Básničky, pesničky, tanec s mamičkou a spoločné aktivity v triedach spríjemnili slnečné popoludnie nielen nám, ale hlavne našim mamičkám a tiež pani učiteľkám. Každá mamička odchádzala s darčekom a hrejivým pocitom, že pre nás je jediná na svete a že ju veľmi, veľmi ľúbime !!!

Deti z MŠ NR

DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE

Hurá výlet!

Je tu koniec roka a my sme sa vybrali autobusom na výlet. Kde inde, ako na naše obľúbené miesto do Rim. Hámra.

„ Dobrý deň ihrisko, potôčik i les,
nože sa hraj s nami aj dnes,
rozdaj vtáčkom píšťaly,
aby krásne spievali“.

Výlet sa naozaj vydaril. Celý deň bol veselý. Na ihrisku sme sa parádne vyšantili a v lese nás vítal krásny spev vtáčkov a žblnkot potôčika. Radosť sme mali z pozorovania chrobáčikov, motýľov, slimákov..., ale aj z toho ako sme fúkali do púpavy, ktoré poletovali v povetrí.
Aby púpave nebolo smutno pridali sme bubliny z bublifuku. Keď sme boli hladní, postarali sa o nás naše tety kuchárky, ktoré nám pripravili výborný obed. Naozaj nám nič nechýbalo. Tak nám bolo veselo, že sa nám ani domov nechcelo.
Dovidenia o rok.

Deti z MŠ NR

Jesenná vychádzka na Polom

 {msnr-polom.jpg}
„Krásny les je v jeseni, i keď nie je zelený.
Zlatom svietia javory, buk červeňou zahorí.
Breza striasla dukáty, les je veľmi bohatý
a v tom stofarebnom zlate borovice rozpoznáte
i zelené jedličky, trčia ako rozmaríny
z velikánskej kytičky“.

Pani jeseň nám ešte aj v novembri nadelila niekoľko teplých slnečných dní babieho leta. V jeden takýto krásny deň sme sa vybrali na jesennú vychádzku do prírody. Blízke okolie našej malebnej Hnúšte už poznáme a preto sme sa vyviezli autobusom do najvyššej mestskej časti Polom. Bývalá banícka dedinka nás zaujala domčekmi s malými okienkami postavenými na skalách. Mnohé z nich sú už opustené a z niektorých zostali len múry. Okolie dedinky je prekrásne a nám sa naskytol čarovný pohľad na blízke aj vzdialené hory. Hlboko v údolí sme uvideli Mútnik, cez ktorý sme prechádzali a v diaľke sme videli aj tisovskú Hradovú. Jeseň zafarbila okolitú prírodu rôznymi farbami. Na kríkoch sa hrdo pýšili červené šípky, modré trnky a vrcholky briez žiarili žltou farbou. Kúsok jesennej prírody v podobe vetvičiek z kríkov a kvetov sme si priniesli aj do škôlky a doplnili sme si nimi jesenný kútik. Prírodu sme nielen pozorovali, ale sme sa v nej aj poriadne vyšantili- púšťali sme si šarkany, liezli po stromoch, naháňali sa. Pozorovali sme aj hmyz- malú húseničku, ktorá tiež vyliezla na slniečko. Cestou späť sme ešte pozorovali traktory, ktoré pracovali na poliach, húsky, sliepky, pestro sfarbených kohútov na dvore a aj psíkov. Vyskúšali sme si aj starodávnu ručnú pumpu, ktorou kedysi pumpovali vodu zo studne.
Naša vychádzka do prírody bola zaujímavá, plná dojmov, zážitkov a pohybu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu.

Deti z MŠ NR

KLAUNIÁDA

 {saso-120.jpg} 19.11.2010 bolo v našej MŠ veľmi veselo. Prišiel k nám klaun Adrian. Bol sám, smutný, ale keď videl toľko veselých detí, hneď mu očká zaiskrili. Povyvádzal veľa veselých kúskov, ktorými nás všetkých rozosmial. Klaun Adrian hral na niekoľkých hudobných nástrojoch, ale keď potratil noty, pomohli sme mu ich hľadať.

Triasli sme notovým zošitom, triasli, ale noty nikde. Nakoniec Adrian sám potriasol a zrazu bol zošit plný nôt, všetky boli na svojom mieste. Najviac sa nám páčilo, keď mu z trúbky nechceli vychádzať zvuky a ako tak fúkal, vyšiel z neho veľký balón.
Bolo to veľmi veselé dopoludnie, počas ktorého bolo veľa zábavy a kopec srandy!

Deti – z MŠ NR

MÁJ, MÁJ, KOLEMBAJ...

„Točí sa mi točí,
vôkol mojich očí,
pekný máj.
Poďme všetci spolu,
sväťme v tomto kolu
jar a máj...“

Ani tento rok sme nezabudli na to, aby našim dievčatám nechýbal krásne vyzdobený máj, pod ktorým sme si veselo zatancovali a zaspievali.
Máj sme privítali nielen spevom a tancom, ale aj jarnými hrami, hlavne na húsatká, ktoré sú tiež symbolom jari a pre nás sú najmilšie. A tak sme tancovali a hrali sa :

„Čie sú to húsky na tej vode...“
„Štyri husi biele a piata strakatá...“
„Maličká som, húsky pasiem...“

Celá naša záhrada žiarila nielen rozkvitnutými púpavami, ale aj pestrofarebnými krojmi, vôkol sa ozývala ľudová hudba, spev, džavot a výskot.
Nám dievčatám sa najviac páčili na hlavách venčeky z púpavy, ktoré nám uvili naše šikovné tety a musíte uznať, že nám pristali.
Keď sme videli, ako krásne tancujú deti zo súboru „Púpavienka“, do jarných hier sme sa zapojili aj my - deti z ostatných tried. Na záver sme sa všetci zahrali najznámejšiu ľudovú hru „Húsky, húsky, poďte domov“ - to ste mali vidieť, koľko húsok mala zrazu gazdiná a ani jednu z nich vlk nechytil!
Už sa všetci tešíme, že máj bude krásny a slnečný, aby sme sa v našej záhrade mohli takéto pekné ľudové hry hrávať každý deň.

Deti z MŠ NR

NA ONDREJA

 {na-ondreja-120.jpg} „Niet krajšieho mena, ako je Ondrejko,
Akoby vykrojil z orecha jadierko!“

Dnes sme videli ukážku „Ondrejovských zvykov“ – je to starý ľudový zvyk.

„Tvoju pamiatku dneska svätíme,
svätý Ondreju, teba prosíme ...“

Chlapci „zasadili čerešničku“, svojej milej na chodníčku. A dievčatá ju prosili :

„Čerešnička, višňa, poraď mi ty, poraď,
za koho bych išla.“

Aj čarovali, aj plotom triasli, len aby sa dozvedeli, či a kedy sa vydajú a akého muža dostanú. Roztopený vosk liali do studenej vody a potom hádali čím bude ich muž.

„Hej Ondreju, Ondreju, tebe olovo lejú!“

Veru sme sa aj nasmiali a na záver sme si spolu s chlapcami zatancovali tanček

„Číže si šuhajko jak ruža, teba by som chcela za muža...“

Deti - z MŠ NR

POSEDENIE V ČAS VIANOČNÝ

 {vianocne_posedenie-120.jpg} „Čas vianočný, čas sviatočný,
tie chvíle snov a prianí...“

a s ním i príjemné stretnutia a posedenia v kruhu svojich blízkych či priateľov. Takéto milé posedenie sme mali i my, bývalé pracovníčky Materskej školy na Nábreží Rimavy, ktoré si užívame zaslúžilý odpočinok na dôchodku.

V úvode stretnutia nás pani riaditeľka Berčíková srdečne privítala a pani zástupkyňa Hrušková potešila krásnou poéziou čarovných Vianoc. Veľmi milo nás potešili detičky- „malí škriatkovia“ pekným vystúpením pri stromčeku.
Popoludnie sa nieslo v duchu vianočnej atmosféry, nechýbala ani výborná kapustnica. Za seba, i za moje kolegyne musím povedať, že sme sa na toto stretnutie tešili, trochu si oddýchli z predvianočného zhonu.

Veľmi pekne ďakujeme vedeniu školy, ako aj vedúcej kuchyne pani Šulekovej za príjemnú atmosféru, ale hlavne za to, že na nás každý rok nezabúdajú.

Dohodli sme sa, že si stretnutie zopakujeme zas o rok a dúfajme, že všetky v pevnom zdraví. Pri našej rozlúčke sme si zaspievali aj „Tichú noc“, popriali krásne vianočné sviatky a hlavne veľa zdravia v novom roku 2011.

Tatiana Emingrová

PREKRÁSNE KARNEVALOVÉ MASKY

„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.“

Že kde?
Včera v kultúrnom dome bolo počuť veselý smiech a džavot nás detí. To my sme šantili a zabávali sa na fašiangovom karnevale. Mali sme na sebe prekrásne masky, ktoré nám pripravili naše maminky a my sme sa už len tešili, hrali, zabávali a tancovali v rytme hudby skupiny „Experience“.

Pani učiteľky mali tiež pekné masky a Terka, Zlatka, Jelka a Vierka spestrili náš karneval rozprávkou „O troch prasiatkach“.

Tí, čo mali šťastie vyhrali v tombole hračky, ale i my ostatní sme neboli smutní, lebo pani učiteľky nám všetkým pripravili krásne darčeky. Bolo to pekné a veselé popoludnie plné zábavy, hier, hudby a tanca, len škoda, že musel skončiť. Ale nevadí, pretože nám ostanú pekné spomienky a čas tak rýchlo letí, o rok sa stretneme zas !

 {karneval2011.jpg}
Deti z MŠ - NR

PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE

Dnes sme mali v našej škôlke milú návštevu. Ste zvedavý koho ?
Bola nás navštíviť teta Marienka z knižnice aj s Písmenkom. Viete kto je Písmenko ? No predsa strážca detských kníh v knižnici a náš kamarát.

„Písmenko tie knižky chráni, kontroluje všetky strany.
Poukladá na poličku každý príbeh aj básničku.
Poďte, deti, do knižnice, je tam knižiek na tisíce !“

Teta Marienka sa nás nezabudla opýtať, či vieme ako treba s knihami zaobchádzať, ako sa o ne starať aj doma , aj v škôlke, aby kamarát Písmenko nebol smutný. Ale my to dobre vieme, a preto bol Písmenko spokojný. Teta Marienka nám na záver dala knihu „Písmenko na cestách“, z ktorej nám budú pani učiteľky čítať. Uvidíme, čo sa o tebe Písmenko dozvieme. Ahoj a neboj sa, aj my ťa prídeme navštíviť do tvojej knižnice.
Deti z MŠ - NR

PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE
PÍSMENKO V NAŠEJ ŠKÔLKE

ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ

Veľká novina! Dnes do materskej školy zavítal ujo Martin z Bratislavy. Nevieme, či bol kúzelník, mág, ale zázračne nás previedol svetom rozprávok a bájok. Svojou hrou na gitare a spevom nás zaujal a rozveselil najviac. Bol aj majster slov – básnik a herec ako vystrihnutý. Do svojho vystúpenia nás vtiahol všetkých.

A tak sme prežili krásne chvíľky, kde sme aj my mali možnosť recitovať, spievať napodobňovať zvieratká, hádať hádanky, vypočuť si rozprávky, básničky, bájky, a hlavne z chuti sa zasmiať.

Ďakujeme ujo Martin a príď k nám zas.

Deti z MŠ NR

ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ
ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ
ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ
ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ

Rozlúčka predškolákov

Koniec školského roka je pre nás deti z veľkých tried slávnostný.

„Dovidenia milá škôlka my už nie sme malí...“

V sobášnej sieni Mestského úradu v Hnúšti zneli v utorok 21.06.2011 slová piesní a básní na rozlúčku s Materskou školou Nábrežie Rimavy. Tento deň ostane navždy zapísaný v našich spomienkach. Na túto slávnu udalosť zostane v pamätnej knihe náš podpis aj otlačok nášho pršteka.

„ Materská škola milí dom,
podaj mi rúčku na rozlúčku,
lebo už od septembra,
školákom som ...“

Deti z MŠ NR
Ospravedlňujeme sa za kvalitu fotografií

Rozšantené hudobné nástroje

„Píšťalôčka moja o deviatich dierkach,
nechcela mi pískať pri bohatých dievkach...“

Včera sme mali v našej MŠ zaujímavú návštevu.
Navštívil nás ujo oblečený v krásnom kroji s klobúčikom. Priniesol nám ukázať veľa ľudových nástrojov : píšťalku, fujaru, drumbľu, gajdy, heligónku, krumhornu...

Všetky boli zaujímavé, niektoré sme videli len prvý krát. Ujo nám ich nielen poukazoval a porozprával o nich ale nám na nich aj zahral a my sme hádali aká to bola pesnička. Niektorí chlapci si na záver zatancovali s pani učiteľkami a zaspievali sme si známe ľudové pesničky.

„Močila konope, močila,
žaba jej do čižmy skočila...“

nastroje-start.jpg

Deti z MŠ - NR

STARÁME SA O VTÁČIKY V ZIME

„Sedí vrabec na haluzi smutne čviriká,
tlačí sa mu pod krídelká zima veliká.
Nasypme mu deti, omrviniek pár,
nech si zobne, lebo ešte ďaleko je jar...“

Jedno dopoludnie „priletelo“ do našej telocvične veľa vtáčikov. Zavolala ich vranka Kranka, aby si prišli pozrieť krmítka a búdky, ktoré pre nich zhotovili šikovní oteckovia. A veru sa im u nás páčilo, lebo v krmítkach mali nasypanú aj chutnú slnečnicu a proso. Vranka bola zvedavá, či sa o vtáčiky dobre staráme. Keď sme jej povedali, že v každej triede máme krmítko pre vtáčiky, veľmi nás pochválila. O vtáčikoch sme si zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a zahrali sme sa pohybové hry. Sľúbili sme si, že sa o ne budeme aj naďalej starať nielen v škôlke, ale aj doma.
Hoci vtáčiky boli len drevené, veľmi sa nám páčili, lebo vyzerali ako živé. Vyrezal nám ich Emkin ocko - ujo Milan, ktorému za ne ďakujeme.

 {vtacky-v-zime.jpg}

Deti z MŠ NR

Tvorivé dielne s Vratkom

„Hádaj, hádaj, čo tie rúčky dokážu...“

Šikovnosť našich detí v materskej škole je naozaj úžasná. Z rôzneho odpadového materiálu dnes vymysleli a zhotovili rôzne zaujímavé veci: kvietky z PET fliaš, z plechoviek, panáčiky z papiera, z kartónu, vláčiky z tetrapaku, loďky a čiapky z papiera....

A nebola to len náhoda, pretože naša MŠ rozvíja naďalej svoj interný projekt, ktorý sa začal minulý školský rok pod názvom: „Vratko, čo potriedi všetko“, v ďalších aktivitách, ako bola aj táto – „Tvorivé dielne s Vratkom“. Naše deti sa učia, že odpad treba starostlivo triediť do farebných kontajnerov, a že aj z použitého - odpadového materiálu sa dajú zhotoviť pekné a nápadité práce. Nuž pozrite sa sami:

16.3.2011
Mgr. Tokárová Beata

VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...

Deti z našej MŠ si počas celého školského roka rozvíjajú svoje výtvarné schopnosti, zručnosti a fantáziu. Každý rok sa zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží, kde ukážu svoj talent a dosahujú v nich tie najlepšie výsledky. Tak tomu bolo aj tento rok. Okresná súťaž „Vesmír očami detí“ má svojho víťaza opäť z našej MŠ – Milanka Bučeka a do celoslovenského kola nám postúpila aj Laurinka Skruteková.

GRATULUJEME

a prajeme im v budúcnosti veľa takýchto úspechov.

E.Grláková – učiteľka MŠ NR

MŠNR - VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...
MŠNR - VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...
MŠNR - VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...
MŠNR - VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...
MŠNR - VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...
MŠNR - VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...
MŠNR - VESMÍR NEKONEČNÝ A TAJOMNÝ...

VIANOČNÉ MEDOVNÍČKY

 {vianocne-medovnicky.jpg} "Trocha cukru, medu, múčky…,
vymiesime medovníčky.
aj my malí pomôžeme,
medovníčky vykrojíme…"

V našej mesiačikovej triede bolo dnes od rána voňavo. To rozvoniavalo cesto na medovníčky, ktoré vymiesila pani učiteľka Gabika. Pri vaľkaní sme jej chceli pomôcť aj my, ale veľmi nám to nešlo, vraj musíme ešte veľa jesť. Ale vo vykrajovaní sme boli šikovnejší a tak sme vykrajovali stromčeky, hviezdičky, rybky, anjelíkov, prasiatka… Kým sa medovníky piekli, vyfarbovali sme si medovníčky vystrihnuté z papiera, z ktorých sme si poobede urobili medovníkový domček, taký, ako bol v rozprávke o Medovníkovom domčeku. Pomôcť s pečením nám prišli aj naše mamičky. Davidkova mamička vymiešala cukrovú polevu, s ktorou sme nakoniec medovníky vyzdobili.
Verte nám, boli nielen pekné, ale aj chutné.
Tak sa mamičky tešte, pri vianočnom pečení budete mať doma malých pomocníkov!

Deti z MŠ NR - z mesiačikovej triedy

VIANOČNÝ SEN

 {mikulas-msnr-2010-120.jpg} Raz za rok sa naša škôlka zmení. Čas, ktorý ma svoju neopakovateľnú atmosféru, keď sú ľudia k sebe milší, keď sa na seba viac usmievame a očká nás detí žiaria a svietia nedočkavosťou nastal v stredu 15.12.

Nezabudnuteľné prekvapenie nám pripravil Mikuláš, ktorý si prišiel pre nás až do našej materskej školy na rozprávkovom koči spolu s kamarátom čertíkom. Náš sprievod do kultúrneho domu obdivovali aj ľudia v meste. V kultúrnom dome začal náš „VIANOČNÝ SEN“.
Kto neverí, že existujú anjeličkovia ? V ten podvečer tomu uverili nielen všetci v sále, ale aj my deti. Náš malý anjelik priletel z nebíčka a priniesol posolstvo radosti a pokoja všetkým ľuďom na zemi. V tomto krásnom posolstve sa niesol celý náš krásny vianočný program.

Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce všetkým prial.
Aby sme všetci zdravie, šťastie a lásku mali
a stále sa usmievali.

Deti z MŠ NR
Foto:Imrich Garlaty

VYNÁŠANIE MORENY A VÍTANIE JARI

Všetci sme včera pocítili na vlastnej koži ako sa slniečko snažilo hriať, až nám bolo po dlhej zime teplo. No dnes ráno, keď sme išli do škôlky, fúkal studený vietor a slniečko nie a nie zasvietiť. Až potom nám Želka vysvetlila, že ešte tu kraľuje zlá Morena, ktorá má na svedomí všetky naše choroby. Spolu s Terkou vyrobili Morenu a takto sme jej spievali :

„Morena, Morena, kde si prebývala ? ...“

My sme naozaj boli všetci veľmi chorí, a preto sme sa rozhodli, že zlú Morenu vyženieme nielen z našej škôlky, ale aj z nášho mesta. A tak sme si s ňou zatancovali posledný tanec a šup s ňou do Rimavy !
Morena plávala dolu Rimavou a my sme jej s radosťou kývali,  riekankami a pesničkami privolávali slnko.

„Jarné slnce, jarné dažde, hrejte, pršte v každej brázde,
nech sa všetko zazelená, nech je tráva po kolená.“

A viete, že hneď vyšlo slniečko ? To bolo radosti, že je už teplejšie a budeme sa môcť hrávať v našej veľkej záhrade.

Deti z MŠ - NR
Foto: Milan Kušpál

ZO ZÁHRADKY DO KOMÔRKY

 {msnr-zo-zahradky-80.jpg} „Moje milé premilené čerešne,
všetky sa mi rosypali po ceste.
Kto vás dostane, ten vás dostane,
nechže sa len mojej milej
krivda nestane !“

Tak takto veselo, spevom sme začali jedno krásne slnečné popoludnie v našej školskej záhrade, kde sme privítali nielen rodičov, ale v mesiaci úcty k starším aj našich milých starých rodičov. Chceli sme ukázať, ako si naši starí a prastarí rodičia dokázali uskladniť, spracovať, ale aj zužitkovať plody zo svojej záhradky. Chceli sme to ukázať zaujímavým a veselým spôsobom prostredníctvom ľudových pesničiek, pretože naši prarodičia tak žili – aj keď ťažko pracovali, vedeli si svoju prácu spríjemniť pesničkami.

„Zelený je rozmajrínček ...
...maličkí sa zoberieme, maličkí žiť budeme,
aký chlieb si napečieme, taký jesť budeme !“

A tak sme postupne ukázali spracovanie a využitie tekvíc, fazuli, orechov, jabĺk, cibule, kapusty, kukurice...- o nich sme spievali krásne ľudové pesničky, ktoré zneli celou našou záhradou.

Aby to bolo ešte zaujímavejšie, tak ockovia našich kamarátov – ujo Janko a Lacko ukázali všetkým ako sa reže a tlačí kapusta do súdka. Pripravili im ju naše tety upratovačky, ktoré nám ešte ukázali ako si kedysi vyrábali cibuľový sirup od kašľa.
Pani riaditeľka Terka zas pred očami všetkých robila sladkú dobrotu – orechovú a makovú štrúdľu, do ktorej sme jej my šikovné deti nadrvili, olúpali a namleli orechy, očistili a porajbali jablká.
Naše porajbané jablká využila aj pani učiteľka Zlatka, ktorá nám z nich upiekla sladký jablkový koláč. Šikovné tety kuchárky zas upiekli orechové záviny a slivkové koláče z kysnutého cesta a pani učiteľky harovce, orechový a makový koláč. Tých dobrôt bolo neúrekom. Hotové jesenné hody !
Okrem toho Emkin ocko ukázal svoje rezbárske umenie – ukázal ako vyrába píšťalky, a fujary. Potom nám zahral na píšťalke a my sme mu zaspievali a zatancovali –

„Číže si šuhajko ...“
„Porezala som sa, jaj bolí ...“

V tento deň sme sa mohli pokochať aj krásnou výstavkou ovocia a zeleniny, ktoré priniesli naši rodičia a pripravila ju pani učiteľka Vierka za pomoci tety Alenky.
Prežili sme krásne popoludnie, na ktoré budeme všetci dlho spomínať !
Deti z MŠ - NR

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NÁBREŽIE RIMAVY HNÚŠŤA

Platí do: 
30.03.2011

zapis2011.jpg

KEDY? - V MESIACI MAREC

 

POZÝVAME VÁS AJ NA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

DŇA 16.3.2011

 

Za horami – dolinami,

je kráľovstvo detských hier,

Rimavienka voláme ho,

príďte doňho nakuknúť.

Máme tu i žlté slnko

a aj dáždik ihravý,

mesiačik a malá dúha

s hviezdičkou sa spolu hrali.

To kráľovstvo veru také,

v tejto našej škôlke máme,

tu sme všetky deti šťastné

a maminky sú spokojné!“

MŠ P O N Ú K A

Kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu,

ktorého cieľom je pripraviť dieťa na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

 

Čo všetko v škôlke robíme?

 • spoznávame ľudové zvyky a tradície prostredníctvom aktuálnych ukážok

 • tancujeme - moderné aj ľudové tance

 • pracujeme na počítačoch

 • športujeme v telocvični aj v našej veľkej školskej záhrade

 • chodíme do prírody, na výlety a exkurzie...

 • máme zaujímavé školské akcie

Talenty a nadanie si rozvíjame v krúžkoch:

 • VÝTVARNOM

 • TANEČNOM

 • ANGLICKÉHO JAZYKA

 • MAŽORETIEK

 

 

Učíme a hráme sa v príjemnom prostredí,

plnom pohody a lásky

tak neváhajte a príďte medzi nás.

TEŠÍME SA NA VÁS

Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011
Zápis MŠNR 2011

ZÁŽITKY Z ČAROVNEJ NOCI

„Čarovná brána vyzdobená,
čarovná noc je pripravená,
kto odvážny je, nech len vstúpi,
na zážitky nebudeme skúpi !“

Všetci odvážni sme sa na čarovnú noc tešili. Naša MŠ, v ktorej sme spali, ale aj záhrada bola v ten večer rozprávková. Vchádzali sme do nej čarovnou bránou vyzdobenou lízankami, ktoré boli sladkou odmenou za našu odvahu.

V záhrade nás čakali pani učiteľky, ktoré si pre nás pripravili rôzne hádanky ale aj úlohy z rozprávok, , ktoré sme museli zdolávať, ako napr. beh vo vreci – ako zajko naháňal vlka, kotrmelce na žinenke – to sa gúľal Pampúšik, ktorý utiekol babičke. Zahrali sme sa aj na Janka a Marienku, len miesto jahôd sme zbierali šišky. Hľadali sme niečo nezvyčajné, našli sme hadie hniezdo a v ňom vo vajíčkach boli ukryté „detské neresti“. Tie nám Gabika so Zlatkou prečítali a potom spálili v ohni, aby sme na ne už ani nemysleli. Pri ohníku sme potom ostali a opekali sme si špekačky. Boli sme už poriadne hladní a ešte aj hrdí na to, že si dokážeme opekať aj sami. Potom sme súťažili vo dvojiciach – kto vyskočí a odtrhne si zavesený cukrík zo stromu. Po sladkej odmene sme mali baterkovú diskotéku v telocvični. Takto rozšantení v dobrej nálade sme vyšli ešte na dvor, kde sme pomocou bateriek svietili ako svetlušky v tme. Unavení, ale spokojní, plní zážitkov sme sladko zaspali a ani nevieme ako a bolo ráno. Ej, ale sme boli odvážni !!!

Deti z MŠ - NR

Škôlkári na farme

"HIJÓ- HIJÓ na koníčku,
do Brezova po pšeničku.
"

Nešli sme do Rimavského Brezova v pondelok 30.5.2011 " na koníčku " ale vláčikom, nie na " pšeničku ", ale išli sme na farmu pozrieť, ako sa starajú o koníky.

To bol teda jedinečný zážitok!
Koníky nás v stajni erdžaním privítali, dovolili nám, aby sme ich pohladkali, povozili sa na nich.
Ujo farmár nám ukázal, ako sa koníky češú- ich raňajšiu " hygienu". Kde sa pasú.
Dovolili nám sa pohrať na prekážkach pre koníky.
Keď sme sa občerstvili, oddýchli si, vrátili sme sa späť do MŠ vláčikom, šťastní a bohatší o krásny zážitok.

 {slide-farma.JPG}

Ďakujeme Vám ujovia z farmy.

Deti z MŠ- NR Hnúšťa

Materská škola v školskom roku 2011/2012

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v školskom roku 2011/2012.

2 % pre Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie Rimavy

Rimavienka
Dátum akcie: 
30.03.2012 - 16:00

Milí rodičia, vážení občania,
priatelia a známi !

Zdaňovacie obdobie je tu zas a naše Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti sa aj tento rok uchádza o Vašu priazeň - o 2% z Vašej ročnej dane, za rok 2011.
Prosíme Vás a veríme, že sa rozhodnete práve pre nás. Vy osobne, Vaša rodina, priatelia a známi, či firma nám pomôžte poukázaním 2% zaplatenej dane.

V mene všetkých vďačných detí, ale aj zamestnancov MŠ vám ďakujeme. Získané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu triedy pre deti.
ĎAKUJEME !

 {2-perc-msnr.png}

PrílohaVeľkosť
2_2011.pdf85.29 KB

Budúci škôlkári v materskej škole

Dnes bolo v materskej škole na Nábreží Rimavy rušno. Budúci škôlkári si prišli so svojimi rodičmi pozrieť škôlku, do ktorej budú od septembra chodiť. Privítala ich pani riaditeľka so šaškom, ktorý im zaspieval pesničku o škôlke :

„ U nás spieva celá škôlka radujú sa deti...“

Potom už deti zdolávali v telocvični prekážkovú dráhu a hrali sa kruhové hry. Keďže nám počasie nedovolilo ísť sa pohrať aj do školskej záhrady, deti si najskôr pozreli slniečkovú triedu, v ktorej našli veľa pekných hračiek a spolu s mamičkami sa s nimi pohrali. Čas im pri hre rýchlo ubehol a my len dúfame, že sa všetky deti budú tešiť na našu škôlku a nových kamarátov.

Kolektív MŠ NR

msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9994
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9991
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9990
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9989
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9988
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9985
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9984
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9983
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9982
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9981
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9978
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9977
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9975
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9974
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9973
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9972
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_9970
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_0020
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_0018
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_0013
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_0009
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_0006
msnr2012-denotvorenychdveri-miku_0003

CHRÁŇME SI NAŠU ZEM

„Zem to je planéta prezázračná,
zelené lesy a modré mračná,
ona nás na sebe rada nosí,
chráňme ju, urobme pre ňu čosi...“

S touto pesničkou na perách sme si my deti z Materskej školy na Nábreží Rimavy vykračovali s ruksačikmi na chrbátikoch do neďalekej prírody – na Kríž, osláviť „DEŇ ZEME“. Hľadali sme lesnú studničku, ktorá ešte spala. Keď sa nám ju podarilo nájsť, čarovným kľúčikom sme sme ju odomkli a zobudili žabku, ktorá v nej bývala. Tá natešená rozniesla dobrú správu o prebudenej studničke po celom lese – stromom, zvieratkám, vtáčikom, chrobáčikom, kvietkom... a nám pošepkala, že by bola rada, keby studničku prišiel niekto vyčistiť.
Aj slniečko sa s nami tešilo, že sme mohli obdivovať krásy jarnej prírody, nadýchať sa čerstvého vzduchu a prežiť nádherný deň v našom lese.

Deti z MŠ NR

msnr-Den-zeme-2012-104
msnr-Den-zeme-2012-103
msnr-Den-zeme-2012-102
msnr-Den-zeme-2012-101
msnr-Den-zeme-2012-100
msnr-Den-zeme-2012-095
msnr-Den-zeme-2012-088
msnr-Den-zeme-2012-084
msnr-Den-zeme-2012-083
msnr-Den-zeme-2012-079
msnr-Den-zeme-2012-074
msnr-Den-zeme-2012-072
msnr-Den-zeme-2012-069
msnr-Den-zeme-2012-063
msnr-Den-zeme-2012-055
msnr-Den-zeme-2012-052
msnr-Den-zeme-2012-051
msnr-Den-zeme-2012-050
msnr-Den-zeme-2012-049
msnr-Den-zeme-2012-046
msnr-Den-zeme-2012-037
msnr-Den-zeme-2012-033
msnr-Den-zeme-2012-028
msnr-Den-zeme-2012-027
msnr-Den-zeme-2012-025
msnr-Den-zeme-2012-024
msnr-Den-zeme-2012-020
msnr-Den-zeme-2012-019
msnr-Den-zeme-2012-017
msnr-Den-zeme-2012-012
msnr-Den-zeme-2012-011
msnr-Den-zeme-2012-010
msnr-Den-zeme-2012-002
msnr-Den-zeme-2012-001

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE NA NÁBREŽÍ RIMAVY

MŠNR
Dátum akcie: 
05.06.2012 - 09:30

Milí rodičia a deti – budúci škôlkári!

Dňa 5.júna 2012 o 9.30 hod. ( v utorok ), Vás pozývame do telocvične našej materskej školy.

Príďte sa zoznámiť s našou materskou školou a prežiť
s nami pekné dopoludnie plné hier, športov v telocvični, triede a školskej záhrade.

Už sa na Vás tešíme!!!

Kolektív MŠ

DEŇ MATIEK

„Mamička moja na tvoj noštek,
posielam ti sladký božtek.
Nech sa ti splní každý sníček,
nech pri tebe stojí anjelíček...“

Na sviatok našich mamičiek sme si v každej triede pripravili milý program uvitý z piesní, básní, tančekov a hier. Chceli sme takto našim mamičkám poďakovať za nehu, lásku, nežné pohladenie, vrúcne objatie, za prebdené noci, za posmeľovanie v prvých chvíľach odlúčenia, za pofúkanie rozbitých kolienok, za čítanie rozprávok pred spaním...
Mamičky, prajeme si,
aby ste nám boli stále zdravé, milé, usmievavé...

Deti z MŠ NR

msnr-den-matiek-5-6-064
msnr-den-matiek-5-6-063
msnr-den-matiek-5-6-062
msnr-den-matiek-5-6-061
msnr-den-matiek-5-6-060
msnr-den-matiek-5-6-056
msnr-den-matiek-5-6-055
msnr-den-matiek-5-6-053
msnr-den-matiek-5-6-050
msnr-den-matiek-5-6-044
msnr-den-matiek-5-6-043
msnr-den-matiek-5-6-040
msnr-den-matiek-5-6-035
msnr-den-matiek-5-6-028
msnr-den-matiek-5-6-027
msnr-den-matiek-5-6-026
msnr-den-matiek-5-6-025
msnr-den-matiek-5-6-024
msnr-den-matiek-5-6-018
msnr-den-matiek-5-6-016
msnr-den-matiek-5-6-015
msnr-den-matiek-5-6-014
msnr-den-matiek-5-6-012
msnr-den-matiek-5-6-010
msnr-den-matiek-5-6-009
msnr-den-matiek-5-6-008
msnr-den-matiek-5-6-007
msnr-den-matiek-5-6-006
msnr-den-matiek-5-6-003
msnr-den-matiek-5-6-002
msnr-den-matiek-5-6-001
msnr-Den-matiek-2012-002
msnr-Den-matiek-2012-001

Divadielko znova ožilo

Deťom z našej materskej školy, MŠ Klokočova a Rimavského Brezova, ako aj školákom zo ZŠ NR, členky bábkového divadelného súboru – Tánička, Evka, Zlatka a Elenka zahrali rozprávku Žabí princ.
Deti privítal vždy veselý Gašparko. Vyčaril im úsmev na tvárach a dobrú náladu. Ako šibnutím prútika ožili na scénke bábky – marionety kráľa, princeznej, žabiaka a princa.

Ako v každej rozprávke aj v tejto, dobro zvíťazilo nad zlom a škaredý žabiak sa zmenil na princa.
Po milom predstavení deti čakalo ešte jedno milé prekvapenie. Gašparko ich pozval do zákulisia bábkovej scény. Mohli si vyskúšať aká je náročná práca s bábkou a príprava scény.
Už teraz sa všetci tešíme na novú rozprávku, ktorú nám Gašparko prisľúbil.
Z. Huľuková, MŠ NR Hnúšťa

MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo
MŠNR - Divadielko znova ožilo

Exkurzia v Mojíne

„Zaleť sokol biely vták,
ku môjmu milému...“

Sokol nezaletel k nám, tak sme sa vybrali my za ním. Kde? Do Mojína, k sokoliarom - tete a ujovi Kanátovi. To bolo prekvapení a zážitkov!
Ujo poľovník nám v lese ukázal jazvečiu a líščiu noru, „lízatko“ - solisko pre zvieratká, kŕmidlo pre srnky a bažanty, mravenisko,  posed, z ktorého sme ďalekohľadom sledovali čo sa deje v okolí.

Prezreli sme si soví park s krásnymi sovičkami, v hladkacej záhradke sme mohli chovať a hladkať holandské mini kozičky, ovečky, zajačiky. Ujo Jaro nám porozprával o srnčích a jeleních parohoch , ukázal nám vajíčka rôznych vtákov, zbierku chrobáčikov. Zahrali sme sa na smädné kvietky a chrobáčiky, vyfarbovali sme si obrázky, triedili odpad, hmatom sme určovali rôzne prírodniny.
Ale najväčším zážitkom pre nás bola ukážka letov dravých vtákov, ktoré lietali vo veľkej výške, ale aj tesne nad našimi hlavami. Mohli sme ich aj pohladkať a tým najodvážnejším prileteli aj na ruku. Na záver sme si urobili spoločné fotky s orlom Džonym.
K príjemnému dopoludniu prispelo aj krásne počasie a tak sme sa spokojní a plní zážitkov vracali do materskej školy.

Deti z MŠ NR.

msnr-exurzia-Mojin-110
msnr-exurzia-Mojin-108
msnr-exurzia-Mojin-106
msnr-exurzia-Mojin-105
msnr-exurzia-Mojin-104
msnr-exurzia-Mojin-103
msnr-exurzia-Mojin-102
msnr-exurzia-Mojin-099
msnr-exurzia-Mojin-098
msnr-exurzia-Mojin-096
msnr-exurzia-Mojin-095
msnr-exurzia-Mojin-094
msnr-exurzia-Mojin-093
msnr-exurzia-Mojin-092
msnr-exurzia-Mojin-091
msnr-exurzia-Mojin-090
msnr-exurzia-Mojin-088
msnr-exurzia-Mojin-087
msnr-exurzia-Mojin-086
msnr-exurzia-Mojin-085
msnr-exurzia-Mojin-084
msnr-exurzia-Mojin-082
msnr-exurzia-Mojin-081
msnr-exurzia-Mojin-080
msnr-exurzia-Mojin-079
msnr-exurzia-Mojin-078
msnr-exurzia-Mojin-077
msnr-exurzia-Mojin-075
msnr-exurzia-Mojin-073
msnr-exurzia-Mojin-071
msnr-exurzia-Mojin-069
msnr-exurzia-Mojin-067
msnr-exurzia-Mojin-062
msnr-exurzia-Mojin-061
msnr-exurzia-Mojin-056
msnr-exurzia-Mojin-055
msnr-exurzia-Mojin-053
msnr-exurzia-Mojin-052
msnr-exurzia-Mojin-048
msnr-exurzia-Mojin-045
msnr-exurzia-Mojin-043
msnr-exurzia-Mojin-042
msnr-exurzia-Mojin-040
msnr-exurzia-Mojin-039
msnr-exurzia-Mojin-038
msnr-exurzia-Mojin-037
msnr-exurzia-Mojin-036
msnr-exurzia-Mojin-034
msnr-exurzia-Mojin-032
msnr-exurzia-Mojin-030
msnr-exurzia-Mojin-029
msnr-exurzia-Mojin-028
msnr-exurzia-Mojin-027
msnr-exurzia-Mojin-026
msnr-exurzia-Mojin-024
msnr-exurzia-Mojin-023
msnr-exurzia-Mojin-021
msnr-exurzia-Mojin-020
msnr-exurzia-Mojin-019
msnr-exurzia-Mojin-018
msnr-exurzia-Mojin-017
msnr-exurzia-Mojin-016
msnr-exurzia-Mojin-015
msnr-exurzia-Mojin-014
msnr-exurzia-Mojin-013
msnr-exurzia-Mojin-012
msnr-exurzia-Mojin-011
msnr-exurzia-Mojin-010
msnr-exurzia-Mojin-009
msnr-exurzia-Mojin-008
msnr-exurzia-Mojin-007
msnr-exurzia-Mojin-006
msnr-exurzia-Mojin-005
msnr-exurzia-Mojin-004
msnr-exurzia-Mojin-003
msnr-exurzia-Mojin-002

Kozmonaut vo vesmíre

Na známosť sa všetkým dáva,
že k nám prišla do MŠ NR radostná správa!

Dávidko Koutecky sa v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí v 1. kategórii umiestnil so svojou prácou Kozmonaut vo vesmíre na stupni víťazov!
GRATULEJEME k úspechu a prajeme veľa radosti a krásnych nápadov!
Kolektív MŠ Nábrežie Rimavy, Hnúšťa

s_111.jpg
Kozmonaut vo vesmíre
Kozmonaut vo vesmíre

LETNÁ ZÁHRADA

Letné slnečné dni deti trávili v našej veľkej školskej záhrade. Hry v chládku pod veľkým stromami a šantenie v bazénoch bolo príjemné.
Ale predposledný deň v škôlke bol ešte zaujímavejší. Zavŕšili sme tu koniec školského roka 2011/2012. Deti z veľkých tried sa rozlúčili s celou materskou školou- s mladšími kamarátmi, pani učiteľkami, pani riaditeľkou, tetami upratovačkami a kuchárkami, i rodičmi.
Zatancovali, zaspievali a rozlúčili sa milými slovami. Školská záhrada bola plná hier – skákanie na trampolíne, hry s farebným padákom a loptičkami, kúpanie v bazénoch, hádzanie loptičiek do šaškov, hojdanie, šmýkanie...

Pre deti ale bolo najzaujímavejšie maľovanie na tvár. Skoro každé sa chcelo zmeniť na motýlika, spidermana, leva...
Z bohatej ponuky hier si mohol vybrať každý. Samozrejme nemohol chýbať chutný guľáš, ktorý uvarili naše tety Marienka, Oľga a Alenka. Tety kuchárky Žanetka, Elenka a Ivka upiekli zase pre všetky deti a rodičov ovocnú bublaninu, ktorá tááák chutila...
Aj slniečko sa tešilo z nášho krásneho popoludnia a verte, že sa nikomu z našej záhrady nechcelo ísť domov.

Tesíme sa o rok zas.

msnr-letna-zahrada2012_6957
msnr-letna-zahrada2012_6954
msnr-letna-zahrada2012_6951
msnr-letna-zahrada2012_6946
msnr-letna-zahrada2012_6933
msnr-letna-zahrada2012_6931
msnr-letna-zahrada2012_6927
msnr-letna-zahrada2012_6923
msnr-letna-zahrada2012_6922
msnr-letna-zahrada2012_6921
msnr-letna-zahrada2012_6919
msnr-letna-zahrada2012_6918
msnr-letna-zahrada2012_6917
msnr-letna-zahrada2012_6915
msnr-letna-zahrada2012_6914
msnr-letna-zahrada2012_6913
msnr-letna-zahrada2012_6912
msnr-letna-zahrada2012_6911
msnr-letna-zahrada2012_6910
msnr-letna-zahrada2012_6909
msnr-letna-zahrada2012_6908
msnr-letna-zahrada2012_6905
msnr-letna-zahrada2012_6904
msnr-letna-zahrada2012_6903
msnr-letna-zahrada2012_6901
msnr-letna-zahrada2012_6900
msnr-letna-zahrada2012_6899
msnr-letna-zahrada2012_6897
msnr-letna-zahrada2012_6895
msnr-letna-zahrada2012_6892
msnr-letna-zahrada2012_6890
msnr-letna-zahrada2012_6889
msnr-letna-zahrada2012_6888
msnr-letna-zahrada2012_6885
msnr-letna-zahrada2012_6884
msnr-letna-zahrada2012_6883
msnr-letna-zahrada2012_6875
msnr-letna-zahrada2012_6873
msnr-letna-zahrada2012_6869
msnr-letna-zahrada2012_6864
msnr-letna-zahrada2012_6860
msnr-letna-zahrada2012_6859
msnr-letna-zahrada2012_6858
msnr-letna-zahrada2012_6854
msnr-letna-zahrada2012_6850
msnr-letna-zahrada2012_6849
msnr-letna-zahrada2012_6847
msnr-letna-zahrada2012_6845
msnr-letna-zahrada2012_6844
msnr-letna-zahrada2012_6834
msnr-letna-zahrada2012_6645
msnr-letna-zahrada2012_6634
msnr-letna-zahrada2012_6633
msnr-letna-zahrada2012_6629
msnr-letna-zahrada2012_6627
msnr-letna-zahrada2012_6626
msnr-letna-zahrada2012_6616
msnr-letna-zahrada2012_6613
msnr-letna-zahrada2012_6604
msnr-letna-zahrada2012_6603
msnr-letna-zahrada2012_6593
msnr-letna-zahrada2012_6591
msnr-letna-zahrada2012_6590
msnr-letna-zahrada2012_6588
msnr-letna-zahrada2012_6585
msnr-letna-zahrada2012_6581

MESIAČIKOVA TRIEDA NA NÁBREŽÍ RIMAVY V  NOVOM ŠATE

„To je ale prekrásna trieda...“ – povedala Vaneska, keď vstúpila do zrekonštruovanej mesiačikovej triedy. Úsmev od uška k ušku a na tváričke šťastný úsmev. Druhé deti prekvapene stáli a pozerali sa, čo sa to s našou „starou“ triedou stalo. Nestačili sa čudovať. Nový nábytok, stoly, stoličky, lehátka, podlaha, koberce, osvetlenie... A tie hracie kútiky!!! A to všetko zladené v krásnych pestrých farbách, ako v rozkvitnutej lúke – krásne, voňavé.

Táto premena sa podarila vďaka:
Zriaďovateľovi Mesta Hnúšťa
Rodičovskému združeniu pri materskej škole
finančnému príspevku z 2% dane
PURSTAVu Hnúšťa
Rimavsko-energeticej spoločnosti ...
Technických služieb mesta Hnúšťa
MUDr. Farkašovskej
MUDr. Knappovej
MUDr. Šoltésovi
MUDr. Terekovej
p. Zvarovej
p. Marčínimu
p. A. Oláhovi a p. Holubovi
a vďaka obetavej práci pani učiteliek a celého kolektívu materskej školy.

Všetkým v mene šťastných a spokojných detí ĎAKUJEME.

Terézia Berčíková, riaditeľka školy

sam_5628.jpg
sam_5626.jpg
sam_5625.jpg
sam_5622.jpg
sam_5618.jpg
sam_5616.jpg
sam_5610.jpg
sam_5606.jpg
sam_5605.jpg
sam_5604.jpg
sam_5600.jpg
sam_5599.jpg
sam_5598.jpg
sam_5593.jpg
sam_5591.jpg
sam_5583.jpg
foto_5.jpg
foto_.jpg

Modrá planéta

„Počujem a zabudnem,
vidím a zapamätám si,
zahrám sa a pochopím.“

Detstvo - čas zábavy, smiechu, snívania. Ale i čas kladenia otázok, skúmania, získavania poznatkov, skúseností , malých povinností a hlavne hier.

Pani učiteľky našej MŠ NR sa snažia o to, aby naša cesta vzdelávania prebiehala hlavne formou zážitku a hier. Priblížime vám len jeden týždeň z množstva iných, ktoré sme strávili v MŠ .
Na tému „Modrá planéta“ sme si zhotovili obrovskú zemeguľu, namaľovali si kontinenty, pridali do nich typické zvieratá a samozrejme sme si ich i pomenovali, označili písmenami a porozprávali sa o nich. Naše malé Slovensko sme si vyrobili ako reliéf z niekoľkých vrstiev polystyrénu, vymaľovali si ho, doplnili prírodninami a zvieratkami z papiera, či plastelíny. Formou dramatizácie sme sa hrali na kvapky, ich putovanie a nezvyčajné stretnutia a premeny . Naše učenie o Zemi sme zavŕšili vychádzkou na Kríž, kde sme sa z výšky nadchýnali krásou okolitej krajiny.
Už teraz sa tešíme, čo si naše pani učiteľky pre nás pripravia na budúce.

Deti z tr.č.5 - MŠ NR

msnr-modra-planeta-vylet1
msnr-modra-planeta-trio
msnr-modra-planeta-SAM_6188
msnr-modra-planeta-SAM_6168
msnr-modra-planeta-poly9
msnr-modra-planeta-poly8
msnr-modra-planeta-poly7
msnr-modra-planeta-poly6
msnr-modra-planeta-poly5
msnr-modra-planeta-poly4
msnr-modra-planeta-poly3
msnr-modra-planeta-poly2
msnr-modra-planeta-poly1
msnr-modra-planeta-9stretnutie
msnr-modra-planeta-8mrak
msnr-modra-planeta-8
msnr-modra-planeta-7
msnr-modra-planeta-6vyparovanie
msnr-modra-planeta-5
msnr-modra-planeta-4
msnr-modra-planeta-3
msnr-modra-planeta-2
msnr-modra-planeta-15
msnr-modra-planeta-14
msnr-modra-planeta-13
msnr-modra-planeta-10burka
msnr-modra-planeta-1

Mám básničku na jazýčku

V piatok 20. apríla nás v telocvični MŠ Nábrežie Rimavy čakalo milé prekvapenie. Prišla k nám kamoška - Rafaela stonožka. Milým slovom a veselým tancom nás povzbudila v recitácii a rozveselila pesničkou:
„Ja som Vaša kamoška ,
Rafaela stonožka,
mám červené ponožky,
a patrím medzi stonožky...“

Previedla nás jarnou lúkou a zoznámila s kamarátmi z rozprávok. Našu novú kamošku sme potešili prednesom krásnej poézie aj prózy. Všetkých odvážnych recitátorov stonožka Rafaela odmenila peknými vecnými cenami a sladkou odmenou. Záver patril nám všetkým. Spoločne sme si zaspievali a zatancovali jej obľúbenú pesničku. Rozlúčili sme sa s našou novou kamarátkou a zaželali sme jej šťastnú cestu do krajiny Rozprávkovo.

Zlatka Huľuková, MŠ NR

Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku
Mám básničku na jazýčku

NAŠIM STARÝM RODIČOM

„Vítame staré mamy, starých otcov, vítame deduškov a babičky
a všetkých ostatných, čo ľúbia detičky“

Tak takto sme my stredné deti privítali v našej materskej škole milú návštevu – našich starých rodičov, na ktorých sme sa veľmi tešili. Pripravili sme si pre nich krásny program.

A tak sme im s láskou recitovali, spievali a tancovali a to všetko za ich lásku a trpezlivosť. Na záver sme si zatancovali so starkou aj so starkým a bolo to veľmi zábavné a potešilo nás to.

„Milá starká, milý starký,
vždy sme veľmi radi, keď ste s nami,
vedľa otca, vedľa mamy ...“
msnr-ucta-2011_4660
msnr-ucta-2011_4659
msnr-ucta-2011_4655
msnr-ucta-2011_4653
msnr-ucta-2011_4652
msnr-ucta-2011_4651
msnr-ucta-2011_4649
msnr-ucta-2011_4648
msnr-ucta-2011_4647
msnr-ucta-2011_4641
msnr-ucta-2011_4640
msnr-ucta-2011_4639
msnr-ucta-2011_4638
msnr-ucta-2011_4637
msnr-ucta-2011_4636
msnr-ucta-2011_4635
msnr-ucta-2011_4634
msnr-ucta-2011_4633
msnr-ucta-2011_4632
msnr-ucta-2011_4630
msnr-ucta-2011_4627
msnr-ucta-2011_4625
msnr-ucta-2011_4624
msnr-ucta-2011_4623
msnr-ucta-2011_4622
msnr-ucta-2011_4619
msnr-ucta-2011_4603
msnr-ucta-2011_4602
msnr-ucta-2011_4600
msnr-ucta-2011_4599
msnr-ucta-2011_4596
msnr-ucta-2011_4589
msnr-ucta-2011_4585
msnr-ucta-2011_4584

Na dvore býva sliepočka naša, ...

Streda 21.9. bol pre nás predškolákov deň plných zážitkov . Hneď ráno s batôžkami na chrbte sme sa vybrali vláčikom na výlet - na farmu do neďalekého Rimavského Brezova. Pri bráne nás čakal ujo Dušan so svojimi štekajúcimi kamarátmi, ktorí nás i trošku vyľakali. Celé dopoludnie sa nám ujo venoval – ukázal nám koníky, sliepočky, húsky či kravičku Janku, o ktorej nám prezradil tajomstvo.

V brušku má vraj malé teliatko, ktoré sa už čoskoro narodí. Všetci naokolo mali veľa práce, tak sme sa nedali zahanbiť a pomohli sme im natrhať púpavu, či vyčesať koníky. Za odmenu sme si zajazdili na koníkoch a unavení  s úsmevom na tvári sme sa vrátili do škôlky.
Ďakujeme vám za krásny deň.
Deti z MŠ NR.

Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...
Na dvore býva sliepočka naša, ...

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

„Dovidenia milá škola my už nie sme malí,
preč sú chvíle keď sme všetci poobede spali,
nemôžte sa na nás hnevať nás už čaká veľká škola,
utekajme, už aj leto volá.....“

Stalo sa už tradíciou, de deti z našej materskej školy sa slávnostne lúčia
s materskou školou v obradnej sieni nášho mesta za účasti primátora mesta M. Bagačku, pani riaditeľky T. Berčíkovej a rodičov.
Už príchod detí do sály v slávnostnom oblečení hovoril o tom, že sú to budúci školáci. Rozlúčili sa dôstojnými slovami, zaspievali piesne a veru v nejednom oku prítomných sa zaleskli slzičky dojatia.
Veríme, že spomienka na túto udalosť ostane v mysliach detí a nezabudnú na chvíľu, keď sa svojim prštekom podpísali do pamätnej knihy. Osvedčenie z rúk pani riaditeľky, gratulácia od pána primátora a darček na pamiatku, zavŕšili tieto krásne okamihy.
„Tak dovidenia milá škôlka...“

E. Grláková, MŠ NR

msnr-rozlucka2012_6753
msnr-rozlucka2012_6751
msnr-rozlucka2012_6748
msnr-rozlucka2012_6747
msnr-rozlucka2012_6743
msnr-rozlucka2012_6741
msnr-rozlucka2012_6740
msnr-rozlucka2012_6737
msnr-rozlucka2012_6735
msnr-rozlucka2012_6733
msnr-rozlucka2012_6731
msnr-rozlucka2012_6730
msnr-rozlucka2012_6729
msnr-rozlucka2012_6727
msnr-rozlucka2012_6725
msnr-rozlucka2012_6724
msnr-rozlucka2012_6721
msnr-rozlucka2012_6720
msnr-rozlucka2012_6719
msnr-rozlucka2012_6716
msnr-rozlucka2012_6715
msnr-rozlucka2012_6710
msnr-rozlucka2012_6709
msnr-rozlucka2012_6705
msnr-rozlucka2012_6704
msnr-rozlucka2012_6702
msnr-rozlucka2012_6701
msnr-rozlucka2012_6699
msnr-rozlucka2012_6698
msnr-rozlucka2012_6697
msnr-rozlucka2012_6695
msnr-rozlucka2012_6694
msnr-rozlucka2012_6677
msnr-rozlucka2012_6675
msnr-rozlucka2012_6672
msnr-rozlucka2012_6671
msnr-rozlucka2012_6670
msnr-rozlucka2012_6669
msnr-rozlucka2012_6668
msnr-rozlucka2012_6667
msnr-rozlucka2012_6666
msnr-rozlucka2012_6664
msnr-rozlucka2012_6663
msnr-rozlucka2012_6662
msnr-rozlucka2012_6660

Stretnutie s veľkými kamarátmi

Dnes bol krásne veselý a súťaživý deň, ktorý nám pripravili naši „už veľkí“ kamaráti - študenti z GMH v Hnúšti. V dopoludňajších hodinách navštívili našu záhradu, pripravili zaujímavé súťaže, hry a tance na rôznych miestach našej záhrady, pofarbili naše líčka rôznymi farbami (to aby nás poznali v skupinách) a my sme sa s odhodlaním splniť všetky úlohy natešení rozbehli k študentom a študentkám, ktoré nám po celý čas pomáhali, aby sme všetko dobre zvládli.

A že sme to zvládli – to nám verte!!! Veď sme dostali diplom a aj sladkosti. Taký to bol krásne veselý deň....

Deti z tried 5 a 6 z MŠ Nábrežie Rimavy

msnr-gmh_6827
msnr-gmh_6826
msnr-gmh_6825
msnr-gmh_6820
msnr-gmh_6814
msnr-gmh_6812
msnr-gmh_6811
msnr-gmh_6806
msnr-gmh_6803
msnr-gmh_6802
msnr-gmh_6800
msnr-gmh_6799
msnr-gmh_6798
msnr-gmh_6797
msnr-gmh_6790
msnr-gmh_6788
msnr-gmh_6787
msnr-gmh_6785
msnr-gmh_6781
msnr-gmh_6780
msnr-gmh_6778
msnr-gmh_6777
msnr-gmh_6774
msnr-gmh_6771
msnr-gmh_6770
msnr-gmh_6769
msnr-gmh_6768
msnr-gmh_6767
msnr-gmh_6764
msnr-gmh_6763
msnr-gmh_6762
msnr-gmh_6761
msnr-gmh_6760
msnr-gmh_6759
msnr-gmh_6758

UŽ VIANOČNÁ HVIEZDA LETÍ K NÁM...

Zlatá hviezda na nebi zažiarila a vydala sa na cestu k nám do kultúrneho domu.
Sála sa zlatom trbliece, Mikuláš sedí na tróne.
Všade zhon, spev a vrav. Tancujú detičky tancujú, topánočky im klopkajú.
Sniežik z neba padá na detské rozosmiate tváre.

Snehuliaci, snehové vločky, kominár, bábika, hviezda zlatá, malý Mikuláš.
Všetci sa tešia a radujú. Veď nastal ten vianočný čas. Čas zázrakov a splnených prianí.
Tak sme priniesli všetkým prítomným do ich srdiečok radosť, lásku a pokoj.

Milý Mikuláš, čakáme Ťa o rok zas!

Deti z MŠ Nábrežia Rimavy

Foto: Imrich Garláty a MŠNR

VESMÍR OČAMI DETÍ

Predstavy detí sú nekonečné..., tak ako vesmír. A keď k nim pridáme pastelky, farby, hárok papiera a trošku trpezlivosti pomiešanú s fantáziou a šťastím, výsledkom je krásne ocenenie.
V okresnej súťaži Vesmír očami detí naša materská škola obsadila opäť popredné umiestnenia. Víťazom v kategórii materských škôl sa stal Ivko Hollý, II. miesto obsadil Davidko Koutecki a do celoslovenskej súťaže postúpila aj Ria Bhamhani, a to pod vedním pani učiteliek Vierky Lengovej a Zlatky Huľukovej. Všetkým srdečne

GRATULUJEME

a prajeme ešte veľa takýchto pekných výtvarných úspechov.

Mgr. Viera Lengová
MŠ NR

VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012
VESMÍR OČAMI DETÍ 2012

ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

mšnr
Dátum akcie: 
14.03.2012 - 08:00

Riaditeľka Materskej školy Nábrežie Rimavy

v Hnúšti vyhlasuje

ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

od 1.marca 2012 do 31. marca 2012

Tlačivo žiadosti si vyzdvihnete u riaditeľky /zástupkyne/ MŠ, ktoré Vám podajú informácie o zápise a kritériách na prijímanie detí.

Príďte si prezrieť priestory našej materskej školy

v „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

14.03.2012

zapis-msnr-Zo-zahradky-do-komorky-103
zapis-msnr-zapi-2011-051
zapis-msnr-zapi-2011-027
zapis-msnr-zapi-2011-025
zapis-msnr-zapi-2011-011
zapis-msnr-zapi-2011-002
zapis-msnr-Vylet-2011-191
zapis-msnr-Vylet-2011-125
zapis-msnr-Vylet-2011-098
zapis-msnr-Vitanie-jesene-08-007
zapis-msnr-U-Bibky-589
zapis-msnr-trieda-c.6-014
zapis-msnr-trieda-c.6-009
zapis-msnr-trieda-c.6-004
zapis-msnr-Stavanie-maja-2011-047
zapis-msnr-Stavanie-maja-2011-001
zapis-msnr-Rozlucka-na-MsU-190
zapis-msnr-navsteva-v-MS-030
zapis-msnr-Na-Polome-007
zapis-msnr-MS-043
zapis-msnr-Morena-2010-042
zapis-msnr-jesen-081
zapis-msnr-jesen-075
zapis-msnr-jesen-042
zapis-msnr-Janske-ohne--Carona-noc-048
zapis-msnr-hasici-004
zapis-msnr-Gulasova-party-163
zapis-msnr-Gulasova-party-028
zapis-msnr-foto-3
zapis-msnr-exkurzia-na-salas-043
zapis-msnr-Den-matiek-2084
zapis-msnr-Den-deti-2011-075
zapis-msnr-Den-deti-2011-062
zapis-msnr-Carovna-noc-218
zapis-msnr-Carovna-noc-138
zapis-msnr-Carovna-noc-040
zapis-msnr-62

ZÁŽITKY Z VÝLETU

Konečne sme sa dočkali krásnych slnečných dní, preto sme ich využili s deťmi na priamy kontakt s prírodou. Nielen rozprávaním, ale aj rôznymi edukačnými aktivitami a priamym pozorovaním sme si obohatili vedomosti o zemi, živej a neživej prírode, ale aj o Zemi ako planéte prezázračnej, ako sa spieva v pesničke, ktorú sme sa tiež naučili.

Slnečné lúče nám len dopomohli vychutnať si krásu a čaro prírody, ktorú ak si budeme chrániť, bude stále čo obdivovať.
Od nás všetkých záleží, či budeme dávať pozor ako v pesničke :

„Na stromy, na kvety, na zvieratá, na kvapôčky rosy, na vtáčatá,
na vodu v potoku pozor dáme, nech sa aj my, aj Zem dobre máme!“

Jedno dopoludnie sme strávili „Na Kríži“, kde sme sa kochali krásnou scenériou na Hnúšťu a jej okolie. Iný deň sme plnili dávnu túžbu nášho kamaráta Matúška, ktorý nás pozval na ich „Haciendu“, a tak sme sa vybrali na výlet pod Kudlovo. Matúškov starký nás viezol na voze, ktorý ťahal krásny koník a jeho ocko nám pomohol cválať na Matúškovej Lucke – tak volá svojho menšieho koníka - to bol pre nás zážitok! Videli sme prekrásny kus prírody, stromy, kvety, čistý potôčik, žabky, zvieratká, chrobáčiky, tiež motýle ... - toto všetko sa oplatí chrániť !!!
A my sa budeme tešiť na ďalší výlet a krásne zážitky z výletu.
Deti strednej triedy MŠ - NR

msnr-Matuskova-Hacienda-223
msnr-Matuskova-Hacienda-221
msnr-Matuskova-Hacienda-217
msnr-Matuskova-Hacienda-216
msnr-Matuskova-Hacienda-213
msnr-Matuskova-Hacienda-212
msnr-Matuskova-Hacienda-209
msnr-Matuskova-Hacienda-200
msnr-Matuskova-Hacienda-197
msnr-Matuskova-Hacienda-195
msnr-Matuskova-Hacienda-194
msnr-Matuskova-Hacienda-191
msnr-Matuskova-Hacienda-188
msnr-Matuskova-Hacienda-185
msnr-Matuskova-Hacienda-181
msnr-Matuskova-Hacienda-180
msnr-Matuskova-Hacienda-178
msnr-Matuskova-Hacienda-177
msnr-Matuskova-Hacienda-176
msnr-Matuskova-Hacienda-168
msnr-Matuskova-Hacienda-167
msnr-Matuskova-Hacienda-166
msnr-Matuskova-Hacienda-165
msnr-Matuskova-Hacienda-164
msnr-Matuskova-Hacienda-161
msnr-Matuskova-Hacienda-160
msnr-Matuskova-Hacienda-157
msnr-Matuskova-Hacienda-154
msnr-Matuskova-Hacienda-150
msnr-Matuskova-Hacienda-149
msnr-Matuskova-Hacienda-147
msnr-Matuskova-Hacienda-146
msnr-Matuskova-Hacienda-141
msnr-Matuskova-Hacienda-140
msnr-Matuskova-Hacienda-138
msnr-Matuskova-Hacienda-133
msnr-Matuskova-Hacienda-130
msnr-Matuskova-Hacienda-127
msnr-Matuskova-Hacienda-125
msnr-Matuskova-Hacienda-123
msnr-Matuskova-Hacienda-120
msnr-Matuskova-Hacienda-115
msnr-Matuskova-Hacienda-114
msnr-Matuskova-Hacienda-108
msnr-Matuskova-Hacienda-104
msnr-Matuskova-Hacienda-103
msnr-Matuskova-Hacienda-102
msnr-Matuskova-Hacienda-096
msnr-Matuskova-Hacienda-091
msnr-Matuskova-Hacienda-084
msnr-Matuskova-Hacienda-080
msnr-Matuskova-Hacienda-076
msnr-Matuskova-Hacienda-060
msnr-Matuskova-Hacienda-053
msnr-Matuskova-Hacienda-052
msnr-Matuskova-Hacienda-051
msnr-Matuskova-Hacienda-047
msnr-Matuskova-Hacienda-040
msnr-Matuskova-Hacienda-038
msnr-Matuskova-Hacienda-036
msnr-Matuskova-Hacienda-035
msnr-Matuskova-Hacienda-030
msnr-Matuskova-Hacienda-026
msnr-Matuskova-Hacienda-020
msnr-Matuskova-Hacienda-014
msnr-Matuskova-Hacienda-011
msnr-Matuskova-Hacienda-004
msnr-Matuskova-Hacienda-001

ZÁŽITKY Z VÝLETU

Bol krásny slnečný piatok a my deti zo strednej triedy sme sa vybrali s Jelkou, Želkou a Jankou na výlet. Okrem toho, že sme si vychutnávali slnečné lúče babieho leta, videli sme dvoch krásnych psov, jeden z nich má nádherné svetlomodré oči. Fešáčisko rúči! Videli ste už niekedy takého fešáka ? My áno.

Okrem toho nám ujo Jano ukázal svoju malú veselú kozičku Leu, ktorá nám predvádzala všelijaké kúsky. Ujo nám ukázal aj svoju kravičku, ktorá im dáva zdravé mliečko. Práve sa pásla na lúke a ujo nám ukázal, ako sa to mliečko dojí. Mali sme z toho veľký zážitok, lebo sme to ešte nikdy nevideli. Nadojené mliečko sme nakoniec odniesli mačičkám, ale chutilo aj psíkom. My sme si potom pochutili na dobrotách, ktoré nám nabalili mamičky do ruksačikov.
Veľký zážitok sme mali zo štvorkolky, na ktorej sme sa cítili ako pretekári. Bol to úžasný pocit.
Plný nezabudnuteľných dojmov a zážitkov sme sa vrátili do našej škôlky, kde nás už čakal dobrý obed a potom sladké sny, možno aj o výlete.

„Sláva nášmu výletu, nezmokli sme a sme tu !“

msnr-vylet-likier_4367
msnr-vylet-likier_4366
msnr-vylet-likier_4365
msnr-vylet-likier_4360
msnr-vylet-likier_4359
msnr-vylet-likier_4357
msnr-vylet-likier_4356
msnr-vylet-likier_4355
msnr-vylet-likier_4354
msnr-vylet-likier_4353
msnr-vylet-likier_4352
msnr-vylet-likier_4351
msnr-vylet-likier_4350
msnr-vylet-likier_4349
msnr-vylet-likier_4348
msnr-vylet-likier_4347
msnr-vylet-likier_4346
msnr-vylet-likier_4345
msnr-vylet-likier_4344
msnr-vylet-likier_4342
msnr-vylet-likier_4341
msnr-vylet-likier_4338
msnr-vylet-likier_4335
msnr-vylet-likier_4333
msnr-vylet-likier_4332
msnr-vylet-likier_4329
msnr-vylet-likier_4328
msnr-vylet-likier_4326
msnr-vylet-likier_4325
msnr-vylet-likier_4324
msnr-vylet-likier_4323
msnr-vylet-likier_4321
msnr-vylet-likier_4318
msnr-vylet-likier_4317
msnr-vylet-likier_4315
msnr-vylet-likier_4314
msnr-vylet-likier_4313
msnr-vylet-likier_4312
msnr-vylet-likier_4311
msnr-vylet-likier_4309
msnr-vylet-likier_4308
msnr-vylet-likier_4307
msnr-vylet-likier_4304
msnr-vylet-likier_4303
msnr-vylet-likier_4302
msnr-vylet-likier_4301
msnr-vylet-likier_4300
msnr-vylet-likier_4298
msnr-vylet-likier_4297
msnr-vylet-likier_4293
msnr-vylet-likier_4291
msnr-vylet-likier_4290
msnr-vylet-likier_4289
msnr-vylet-likier_4285
msnr-vylet-likier_4282
msnr-vylet-likier_4281
msnr-vylet-likier_4280
msnr-vylet-likier_4278
msnr-vylet-likier_4275

ČAROVNÁ JESEŇ

„Nikto nevie, kde sa vzala zrazu bola tu,
v záhrade som zbadal čudnú hlavu guľatú.
Takú veľkú tekvicu ja veru musím mať,
s kamarátmi na strašidlo budeme sa hrať...“

Ako šibnutím prútika sa naša školská záhrada premenila na čarovnú. K dobrej nálade prispeli tri kamarátky – Tekvička, Kukurička a Mrkvička. Všetky tri si s  nami zatancovali, zaspievali i zahrali sa pri hudbe. Z plodov záhrad sme si s rodičmi vytvorili veselé tekvičky, zvieratká z gaštanov, z listov Jesienku a Vládcu stromov a spestrením boli i pečiatky z jabĺčok a hrušiek a odtlačky listov. Za odmenu nám tety kuchárky pripravili zdravé zeleninové šaláty, na ktorých si všetci pochutili. Príjemné popoludnie pokračovalo opekaním pri ohníku.
Milí rodičia, touto cestou Vám ďakujeme že ste si našli pre nás čas,  pomohli nám vytvoriť krásne výtvory a spolu prežiť príjemné popoludnie .
Už teraz sa tešíme, čo nám naše pani učiteľky pripravia nabudúce.
Deti z MŠ NR

msnr-jesen-2011_198
msnr-jesen-2011_197
msnr-jesen-2011_196
msnr-jesen-2011_195
msnr-jesen-2011_194
msnr-jesen-2011_193
msnr-jesen-2011_192
msnr-jesen-2011_191
msnr-jesen-2011_190
msnr-jesen-2011_189
msnr-jesen-2011_188
msnr-jesen-2011_187
msnr-jesen-2011_186
msnr-jesen-2011_185
msnr-jesen-2011_184
msnr-jesen-2011_183
msnr-jesen-2011_182
msnr-jesen-2011_181
msnr-jesen-2011_180
msnr-jesen-2011_179
msnr-jesen-2011_178
msnr-jesen-2011_177
msnr-jesen-2011_176
msnr-jesen-2011_175
msnr-jesen-2011_174
msnr-jesen-2011_173
msnr-jesen-2011_172
msnr-jesen-2011_171
msnr-jesen-2011_170
msnr-jesen-2011_168
msnr-jesen-2011_167
msnr-jesen-2011_166
msnr-jesen-2011_164
msnr-jesen-2011_163
msnr-jesen-2011_162
msnr-jesen-2011_161
msnr-jesen-2011_160
msnr-jesen-2011_159
msnr-jesen-2011_158
msnr-jesen-2011_157
msnr-jesen-2011_156
msnr-jesen-2011_155
msnr-jesen-2011_154
msnr-jesen-2011_153
msnr-jesen-2011_149
msnr-jesen-2011_148
msnr-jesen-2011_147
msnr-jesen-2011_144
msnr-jesen-2011_143
msnr-jesen-2011_138
msnr-jesen-2011_137
msnr-jesen-2011_129
msnr-jesen-2011_126
msnr-jesen-2011_125
msnr-jesen-2011_124
msnr-jesen-2011_122
msnr-jesen-2011_120
msnr-jesen-2011_118
msnr-jesen-2011_117
msnr-jesen-2011_116
msnr-jesen-2011_115
msnr-jesen-2011_111
msnr-jesen-2011_105
msnr-jesen-2011_103
msnr-jesen-2011_100
msnr-jesen-2011_098
msnr-jesen-2011_097
msnr-jesen-2011_095
msnr-jesen-2011_093
msnr-jesen-2011_092
msnr-jesen-2011_091
msnr-jesen-2011_090
msnr-jesen-2011_089
msnr-jesen-2011_087
msnr-jesen-2011_086
msnr-jesen-2011_085
msnr-jesen-2011_080
msnr-jesen-2011_078
msnr-jesen-2011_076
msnr-jesen-2011_072
msnr-jesen-2011_071
msnr-jesen-2011_069
msnr-jesen-2011_068
msnr-jesen-2011_067
msnr-jesen-2011_066
msnr-jesen-2011_065
msnr-jesen-2011_064
msnr-jesen-2011_063
msnr-jesen-2011_060
msnr-jesen-2011_059
msnr-jesen-2011_058
msnr-jesen-2011_057
msnr-jesen-2011_054
msnr-jesen-2011_053
msnr-jesen-2011_049
msnr-jesen-2011_048
msnr-jesen-2011_047

„MORENA, MORENA, kde si prebývala...?“

Po tohtoročnej tuhej zime sme už túžobne očakávali jar a s ňou teplo. Slniečko nám síce už vykuklo a hrialo nás celý minulý týždeň, ale dnes od rána bolo skryté a bolo chladno. A tak sme sa predsa len rozhodli, že tomu urobíme koniec. Vyrobili sme si Morenu, povymetali sme s ňou všetky kúty v našej škôlke a vyprevadili sme ju na poslednej ceste ku Rimave.
Cestou sme jej spievali :

„Hoj, baba hoj, kde ťa tanesieme,
dolu ku Rimave, tam ti zaspievame...

Tam sme ju zapálili a hodili dolu do Rimavy, aby odplávala nielen ona, ale s ňou aj zima a všetky choroby. Všetci sme jej s radosťou kývali a privolávali sme slnko riekankami.
Deti z MS – NR, Hnúšťa

msnr-Morena-060
msnr-Morena-059
msnr-Morena-058
msnr-Morena-055
msnr-Morena-054
msnr-Morena-053
msnr-Morena-052
msnr-Morena-050
msnr-Morena-049
msnr-Morena-048
msnr-Morena-046
msnr-Morena-044
msnr-Morena-043
msnr-Morena-040
msnr-Morena-039
msnr-Morena-038
msnr-Morena-037
msnr-Morena-036
msnr-Morena-034
msnr-Morena-032
msnr-Morena-031
msnr-Morena-030
msnr-Morena-029
msnr-Morena-022
msnr-Morena-020
msnr-Morena-014
msnr-Morena-010
msnr-Morena-008
msnr-Morena-007
msnr-Morena-004
msnr-Morena-002
msnr-Morena-001

Materská škola v školskom roku 2012/2013

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v školskom roku 2012/2013.

2% pre deti z MŠ Nábrežie Rimavy

Milí rodičia, vážení občania, priatelia a známi!

Ak pracujete, aj tento rok máte jedinečnú možnosť svojimi 2% z  dane z príjmu priniesť viac radosti a pohody deťom v našej materskej škole.

Stačí ak :

 • požiadate svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie,
 • vyplníte svoje údaje vo formulári v prílohe
 • vyplnený formulár pošlete spolu s potvrdením o zaplatení dane na Váš daňový úrad do 30. apríla 2013, alebo ich doručíte do materskej školy.
V minulom roku získalo RZ pri MŠ 1 371,69 €, ktoré budú v tomto mesiaci použité na rekonštrukciu obláčikovej triedy.
Všetkým, ktorí nám takouto formou pomohli patrí veľké
Ď A K U J E M E
od všetkých vďačných detí.

 {2percentaPreMSNR.jpg}

Terézia Berčíková
riaditeľka školy

PrílohaVeľkosť
2perc_2013.pdf65.53 KB
2perc_2013.odt30.98 KB

Ako deti zobudili Perinbabku a potešili Mikuláša

„Nad krajinou mraky letia, mechy majú prázdne,
zlostia sa, že ešte nie je všetko biele, krásne.
Vstávaj, milá Perinbaba! Vianočný čas ide!
Akože to bez sniežika, akože to bude?!“

A tak v stredu 12.12.2012 v kultúrnom dome veru Perinbabu zobudili deti z našej Materskej školy Nábrežie Rimavy. Do práce sa všetci dali – Perinbaba, meluzína, snehové vločky, zvieratká, čertíci, snehuliaci, myšky, mačičky, anjelíčkovia, stromčeky – až do samého večera, až kým nezažiarili hviezdy a mesiac - šantili a spievali, Mikuláša volali.

A náš milý Mikuláš, sladký balíček každému dal,
nech Vianoce ako z cukru v tomto roku máme,
to aj vám všetkým zo srdca želáme.

Deti a celý kolektív MŠ - NR

2012-msnr-mikulas_2089
2012-msnr-mikulas_2044
2012-msnr-mikulas_2052
2012-msnr-mikulas_2069
2012-msnr-mikulas_2083
2012-msnr-mikulas_2036
2012-msnr-mikulas_2020
2012-msnr-mikulas_1954
2012-msnr-mikulas_1980
2012-msnr-mikulas_1984
2012-msnr-mikulas_2017
2012-msnr-mikulas_2000
2012-msnr-mikulas_2082
2012-msnr-mikulas_2147
2012-msnr-mikulas_2175
2012-msnr-mikulas_2178
2012-msnr-mikulas_2098(1)
2012-msnr-mikulas_2165
2012-msnr-mikulas_2129
2012-msnr-mikulas_2109
2012-msnr-mikulas_2125
2012-msnr-mikulas_2237
2012-msnr-mikulas_2216
2012-msnr-mikulas_2215
2012-msnr-mikulas_2189
2012-msnr-mikulas_1944
2012-msnr-mikulas_1935
2012-msnr-mikulas_1911
2012-msnr-mikulas_1901

Ako sme „zachraňovali“ pani riaditeľku...

V jeden krásny slnečný deň sme sa všetcii stretli pred našou materskou školou na Nábreží Rimavy. Čakala nás tam naša pani riaditeľka. Už na pohľad sme zistili, že s ňou niečo nie je v poriadku. Bola smutná a veľmi bledá, dokonca sa jej krútila hlava. Chceli sme ju rozveseliť pesničkami, či hrami, ale nič nepomáhalo. Ani pohár vody, či rozopnutie bundy. Museli sme zatelefonovať na číslo 112! Za pár sekúnd už húkala siréna záchranky a pani riaditeľku vyšetrovala lekárka.

Terku našťastie do nemocnice nezobrali, ale naordinovali jej veľa oddychu a tekutín. Táto modelová situácia nám ukázala ako sa máme zachovať v podobnej situácii. Celú „záchrannú“ akciu viedla pani doktorka Deniska Mauerová, ktorá bola veľmi milá. Naučila nás ako vytočiť číslo 112, predstaviť sa a vysvetliť, čo sa stalo. Objasnila nám ako celý záchranný systém funguje. Nakoniec sme si prácu záchranárov vyskúšali i my. Na chvíľu sme sa stali lekármi i pacientami. Merali sme tlak, obväzovali, poskytovali prvú pomoc. Pani doktorka nám ukázala, čo je to stabilizovaná poloha a ako postupovať pri dusení sa cukríkom. Odvážni si skúsili i nosidlá a prezreli si sanitku  zvnútra.
Za túto zaujímavú a poučnú akciu sme sa poďakovali celému záchrannému tímu, ktorý nastúpil do sanitky a na rozlúčku nám zablikal majákom a pustil „húkačku“. A zrazu sa sme všetci chceli stať lekármi!
/Za deti MŠ NR napísala Mgr. V. Lengová /

2013-msnr-112-96
2013-msnr-112-93
2013-msnr-112-86
2013-msnr-112-81
2013-msnr-112-79
2013-msnr-112-77
2013-msnr-112-74
2013-msnr-112-72
2013-msnr-112-70
2013-msnr-112-68
2013-msnr-112-61
2013-msnr-112-60
2013-msnr-112-57
2013-msnr-112-52
2013-msnr-112-50
2013-msnr-112-49
2013-msnr-112-42
2013-msnr-112-39
2013-msnr-112-36
2013-msnr-112-33
2013-msnr-112-31
2013-msnr-112-24
2013-msnr-112-20
2013-msnr-112-18
2013-msnr-112-14
2013-msnr-112-12
2013-msnr-112-01

Ako vianoční škriatkovia našli Vianoce

Malé žlté svetielko v lampášiku zasvietilo na cestu dvom zeleným vianočným škriatkom, korí spolu s Mikulášom hľadali Vianoce. Našli ich v Dome kultúry 11.12.2013. Mikuláš počul spev našich detí a zrazu stál na javisku s plnými košmi sladkých balíčkov.

Malý vianočný škriatok si ešte okrem sladkého balíčka zaželal vzácne dary, ktoré patria všetkým ľuďom a deťom na celom svete. Želal si dary najvzácnejšie na svete. Keďže bola čarovná noc, noc zázrakov a splnených prianí, jeho želanie splnili vianočné sudičky. Priniesli všetkým ľuďom to, čo si priali – lásku a pokoj, šťastie a hojnosť, zdravie a múdrosť.

A kolektív MŠ NR sa k ich prianiam pripája:

„Prajeme všetkým ľuďom šťastné Vianoce a veselý Nový rok 2014“

2013-msnr-mikulas-168
2013-msnr-mikulas-163
2013-msnr-mikulas-160
2013-msnr-mikulas-157
2013-msnr-mikulas-156
2013-msnr-mikulas-150
2013-msnr-mikulas-147
2013-msnr-mikulas-146
2013-msnr-mikulas-133
2013-msnr-mikulas-131
2013-msnr-mikulas-130
2013-msnr-mikulas-129
2013-msnr-mikulas-128
2013-msnr-mikulas-119
2013-msnr-mikulas-109
2013-msnr-mikulas-108
2013-msnr-mikulas-102
2013-msnr-mikulas-100
2013-msnr-mikulas-099
2013-msnr-mikulas-098
2013-msnr-mikulas-097
2013-msnr-mikulas-095
2013-msnr-mikulas-094
2013-msnr-mikulas-093
2013-msnr-mikulas-092
2013-msnr-mikulas-091
2013-msnr-mikulas-090
2013-msnr-mikulas-089
2013-msnr-mikulas-088
2013-msnr-mikulas-086

Cesta za rozprávkou

V pondelok za krásneho slnečného počasia sme sa my deti z MŠ Nábrežia Rimavy spolu s našou kamarátkou Bibiankou , vybrali na exkurziu náučným chodníkom do jednej neobyčajnej dedinky Drienčany. Prečo práve tam? Lebo nás zaviedla do sveta rozprávok spisovateľa Pavla Dobšinského .
Na začiatku nás privítala baba „Jaga“ s čiernou mačkou a „Dlhý“ z rozprávky Dlhý, Široký, Bystrozraký. Prekvapením bola „Zlatá priadka“, „Mahuliena zlatá panna“ a „Kráľovná“ . Pri miestnej fare nás čakal „Janko Hraško“, uväznený drak, aj škriatok z rozprávky. Cesta k slnečným hodinám nám odkryla krásu drienčanských lúk a okolitých hôr. Samotné hodiny s rozprávkovými postavami nás veľmi zaujali a plní dojmov sme sa vrátili do MŠ.
Cieľ nášho výletu – spoznať postavičky z klasických ľudových rozprávok, sa naplnil.

Deti z MŠ NR, Hnúšťa

2012-msnr-driencany409
2012-msnr-driencany407
2012-msnr-driencany404
2012-msnr-driencany403
2012-msnr-driencany401
2012-msnr-driencany399
2012-msnr-driencany397
2012-msnr-driencany396
2012-msnr-driencany395
2012-msnr-driencany393
2012-msnr-driencany392
2012-msnr-driencany391
2012-msnr-driencany390
2012-msnr-driencany388
2012-msnr-driencany387
2012-msnr-driencany386
2012-msnr-driencany385
2012-msnr-driencany384
2012-msnr-driencany382
2012-msnr-driencany374
2012-msnr-driencany372
2012-msnr-driencany370
2012-msnr-driencany368
2012-msnr-driencany363
2012-msnr-driencany361
2012-msnr-driencany360
2012-msnr-driencany356
2012-msnr-driencany353
2012-msnr-driencany350
2012-msnr-driencany345
2012-msnr-driencany343
2012-msnr-driencany338
2012-msnr-driencany332
2012-msnr-driencany1707
2012-msnr-driencany1666
2012-msnr-driencany1665
2012-msnr-driencany1644
2012-msnr-driencany1639
2012-msnr-driencany1635
2012-msnr-driencany1621

Cesta za tajomstvom vody

Krásny slnečný deň, plné batôžky, modré tričko, obuté tenisky a pristavený autobus pred Materskou Školou odštartoval naše dobrodružstvo za tajomstvom vody. Krása okolitej prírody priehrady VS Klenovec nás nesmierne očarovala. V nádhernom prostredí nás privítala Kvapka s kamarátkou kačičkou.

Previedli nás svojím vodným kráľovstvom. Vstúpili sme však i do sveta techniky. Ujo Paľo svojím milým úsmevom a zaujímavým výkladom zamestnal našu myseľ. Dozvedeli sme sa o tom, ako bazény s pieskom, mixér, obrovské stroje, či potrubia prispievajú k tomu, aby sme sa doma mohli napiť čistej vodičky. Naše bádanie pokračovalo i vo štvrtok. Ale to už bol iný príbeh.
Deti z MŠ NR, Hnúšťa, Mgr. Viera Lengová.

2013-msnr-cesta865
2013-msnr-cesta845
2013-msnr-cesta837
2013-msnr-cesta835
2013-msnr-cesta832
2013-msnr-cesta826
2013-msnr-cesta821
2013-msnr-cesta805
2013-msnr-cesta799
2013-msnr-cesta798
2013-msnr-cesta794
2013-msnr-cesta788
2013-msnr-cesta779
2013-msnr-cesta774
2013-msnr-cesta773
2013-msnr-cesta768
2013-msnr-cesta767
2013-msnr-cesta764
2013-msnr-cesta763
2013-msnr-cesta756
2013-msnr-cesta745
2013-msnr-cesta740
2013-msnr-cesta737
2013-msnr-cesta736
2013-msnr-cesta734
2013-msnr-cesta5
2013-msnr-cesta4
2013-msnr-cesta329
2013-msnr-cesta325
2013-msnr-cesta310
2013-msnr-cesta307
2013-msnr-cesta303
2013-msnr-cesta301
2013-msnr-cesta3
2013-msnr-cesta295
2013-msnr-cesta292
2013-msnr-cesta285
2013-msnr-cesta279
2013-msnr-cesta276
2013-msnr-cesta269
2013-msnr-cesta267
2013-msnr-cesta2
2013-msnr-cesta1

Deti, máme novú triedu !

Po rekonštrukcii našej triedy sa všetkým deťom zdalo, že prišli do novej triedy. Bolo vidieť ich prekvapené očká, nevedeli na čo majú najskôr pozerať, čo skôr vyskúšať. Deti očaril krásny pestrofarebný nábytok, stoly, stoličky a prekrásne ležadlá. Hádam najviac zo všetkého sa deťom páčila nová moderná kuchynka. Všetci sme sa z novej triedy tešili, a preto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Ďakujeme : Zriaďovateľovi Mesta Hnúšťa
Rodičovskému združeniu pri materskej škole -
(finančnému príspevku z 2% dane)
PURSTAVu Hnúšťa
Rimavsko-energeticej spoločnosti ...
Technických služieb mesta
p. Marčínimu
Veľké ĎAKUJEM patrí tým ochotným, ktorí nám pomohli svojou odbornou prácou zadarmo:
p. Ondrej RINČO – plávajúce podlahy v triede a kumbáloch, krytina z PVC,
oddeľujúce panely do WC, navŕtanie políc a dreveného stromu do steny,
svietidlá v umyvárke a WC, založenie dvier a kľučiek, žaluzií,
prilepenie zrkadla ...
p. Oto Brož – prerobenie vodovodných a odpadových rúr v umyvárke, odmontovanie starých
a založenie nových umývadiel, batérií, odpojenie bojlerov,
darovanie nových drevených prahov, navŕtanie drevených dekoračných
prvkov namontovanie nových parapiet, vyrezanie a prilepenie výparníkov...
p. Jozef Vontszemü – murárske a maliarske práce triedy, spálne, umyvárky,
WC a kumbálov
p. Igor Bagačka – sekanie steny na kábel, pomoc pri kladení plávajúcej
podlahy, maľovanie, dovoz a spolufinancovanie parapiet
p. Vladimír Vitek – murárske práce v triede, umyvárke, v kumbále
p. Hulman, p. Praslička – namontovanie svietidiel v triede a spálni
p. Poliak, p. Murinček, p. Hulman – natieranie rámov okien, vynášanie radiátorov

Finančne nám pomohli:
p. I.Bagačka , p. Matiašová a p. Vacula, p. Zhang, p. Paššák,
p. Zboinská, p. Petrok , p. Kobyliak , p. Caban

p. Benda – železiarstvo, MuDr. Knappová, MuDr. Farkašovská, MuDr. Lebeda
p. Ďubek, p. Zvarová, holičstvo, obchod Lienka

2013-msnr-nasa-nova-trieda-359
2013-msnr-nasa-nova-trieda-358
2013-msnr-nasa-nova-trieda-356
2013-msnr-nasa-nova-trieda-355
2013-msnr-nasa-nova-trieda-354
2013-msnr-nasa-nova-trieda-353
2013-msnr-nasa-nova-trieda-352
2013-msnr-nasa-nova-trieda-351
2013-msnr-nasa-nova-trieda-349
2013-msnr-nasa-nova-trieda-348
2013-msnr-nasa-nova-trieda-347
2013-msnr-nasa-nova-trieda-346
2013-msnr-nasa-nova-trieda-344
2013-msnr-nasa-nova-trieda-343
2013-msnr-nasa-nova-trieda-342
2013-msnr-nasa-nova-trieda-341
2013-msnr-nasa-nova-trieda-340
2013-msnr-nasa-nova-trieda-339
2013-msnr-nasa-nova-trieda-337
2013-msnr-nasa-nova-trieda-336
2013-msnr-nasa-nova-trieda-335
2013-msnr-nasa-nova-trieda-333
2013-msnr-nasa-nova-trieda-332
2013-msnr-nasa-nova-trieda-331
2013-msnr-nasa-nova-trieda-330
2013-msnr-nasa-nova-trieda-329
2013-msnr-nasa-nova-trieda-328
2013-msnr-nasa-nova-trieda-327
2013-msnr-nasa-nova-trieda-326
2013-msnr-nasa-nova-trieda-323
2013-msnr-nasa-nova-trieda-322
2013-msnr-nasa-nova-trieda-321
2013-msnr-nasa-nova-trieda-320
2013-msnr-nasa-nova-trieda-319
2013-msnr-nasa-nova-trieda-317
2013-msnr-nasa-nova-trieda-316
2013-msnr-nasa-nova-trieda-315
2013-msnr-nasa-nova-trieda-314
2013-msnr-nasa-nova-trieda-313
2013-msnr-nasa-nova-trieda-312
2013-msnr-nasa-nova-trieda-311
2013-msnr-nasa-nova-trieda-310
2013-msnr-nasa-nova-trieda-309
2013-msnr-nasa-nova-trieda-308
2013-msnr-nasa-nova-trieda-307
2013-msnr-nasa-nova-trieda-306
2013-msnr-nasa-nova-trieda-305
2013-msnr-nasa-nova-trieda-304
2013-msnr-nasa-nova-trieda-303
2013-msnr-nasa-nova-trieda-302
2013-msnr-nasa-nova-trieda-301
2013-msnr-nasa-nova-trieda-299
2013-msnr-nasa-nova-trieda-296
2013-msnr-nasa-nova-trieda-284
2013-msnr-nasa-nova-trieda-281
2013-msnr-nasa-nova-trieda-276
2013-msnr-nasa-nova-trieda-275
2013-msnr-nasa-nova-trieda-274
2013-msnr-nasa-nova-trieda-273
2013-msnr-nasa-nova-trieda-272
2013-msnr-nasa-nova-trieda-271
2013-msnr-nasa-nova-trieda-268
2013-msnr-nasa-nova-trieda-267
2013-msnr-nasa-nova-trieda-265
2013-msnr-nasa-nova-trieda-264
2013-msnr-nasa-nova-trieda-263
2013-msnr-nasa-nova-trieda-260
2013-msnr-nasa-nova-trieda-259
2013-msnr-nasa-nova-trieda-258
2013-msnr-nasa-nova-trieda-257
2013-msnr-nasa-nova-trieda-256
2013-msnr-nasa-nova-trieda-254
2013-msnr-nasa-nova-trieda-253
2013-msnr-nasa-nova-trieda-252
2013-msnr-nasa-nova-trieda-251
2013-msnr-nasa-nova-trieda-250
2013-msnr-nasa-nova-trieda-249
2013-msnr-nasa-nova-trieda-246
2013-msnr-nasa-nova-trieda-245
2013-msnr-nasa-nova-trieda-242
2013-msnr-nasa-nova-trieda-241
2013-msnr-nasa-nova-trieda-240
2013-msnr-nasa-nova-trieda-239
2013-msnr-nasa-nova-trieda-238
2013-msnr-nasa-nova-trieda-237
2013-msnr-nasa-nova-trieda-236
2013-msnr-nasa-nova-trieda-235
2013-msnr-nasa-nova-trieda-234
2013-msnr-nasa-nova-trieda-232
2013-msnr-nasa-nova-trieda-230
2013-msnr-nasa-nova-trieda-229
2013-msnr-nasa-nova-trieda-228
2013-msnr-nasa-nova-trieda-227
2013-msnr-nasa-nova-trieda-226
2013-msnr-nasa-nova-trieda-225
2013-msnr-nasa-nova-trieda-224
2013-msnr-nasa-nova-trieda-223
2013-msnr-nasa-nova-trieda-222
2013-msnr-nasa-nova-trieda-221

Deň mlieka

Mú kravička, mú,
jedna na druhú.
Jedna dáva mliečko,
druhá teliatečko,
tretia smotanu.
Mú kravička, mú.

Touto básničkou sme v MŠ Nábrežie Rimavy začali „DEŇ MLIEKA“. Ocitli sme sa na gazdovskom dvore, kde za zvuku domácich zvierat prišla ovečka s kravičkou. Pani učiteľka nám ukázala ako sa gazdovia starali o zvieratá, ako kravičku česali, dojili, kŕmili... Ukázali sme si aj mliečne výrobky, na ktorých sme si za odmenu nakoniec pochutili. Boli to rôzne druhy syrov, bryndza a šľahačka.
Zazvonili sme si na zvoncoch a zahrali sme sa s nimi hru: „Hádaj, kto zvoní?“. Rozdelili sme sa do skupín a vyrábali rôzne výrobky. Najmenší pomohli gazdinej vyšľahať šľahačku, skladali puzzle, strední vyrábali koláž z obrázkov hospodárskych zvierat. Staršie deti tvorili ovečky z vatových tyčiniek a predškoláci vyfarbovali hlinené figúrky kráv a oviec, ktoré nám urobia radosť ako magnetky. Nakoniec sme si spolu zatancovali na pesničku: „Prečo krava nenosí žiadnu kravatu“.
Bolo to príjemné posedenie, na ktorom sme sa veľa dozvedeli a niečo si aj vyrobili. (Deti MŠ NR – Mgr. E. Hulmanová)

2013-msnr-mlieko-46
2013-msnr-mlieko-45
2013-msnr-mlieko-44
2013-msnr-mlieko-43
2013-msnr-mlieko-42
2013-msnr-mlieko-41
2013-msnr-mlieko-40
2013-msnr-mlieko-39
2013-msnr-mlieko-38
2013-msnr-mlieko-37
2013-msnr-mlieko-36
2013-msnr-mlieko-35
2013-msnr-mlieko-34
2013-msnr-mlieko-33
2013-msnr-mlieko-32
2013-msnr-mlieko-31
2013-msnr-mlieko-30
2013-msnr-mlieko-29
2013-msnr-mlieko-28
2013-msnr-mlieko-27
2013-msnr-mlieko-26
2013-msnr-mlieko-25
2013-msnr-mlieko-24
2013-msnr-mlieko-22
2013-msnr-mlieko-21
2013-msnr-mlieko-20
2013-msnr-mlieko-18
2013-msnr-mlieko-17
2013-msnr-mlieko-16
2013-msnr-mlieko-15
2013-msnr-mlieko-14
2013-msnr-mlieko-13
2013-msnr-mlieko-12
2013-msnr-mlieko-10
2013-msnr-mlieko-09
2013-msnr-mlieko-08
2013-msnr-mlieko-07
2013-msnr-mlieko-06
2013-msnr-mlieko-05
2013-msnr-mlieko-03
2013-msnr-mlieko-02
2013-msnr-mlieko-01

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“

Čo sa to dnes stalo s detičkami v našej materskej škole? Všetky sa premenili na princezné, víly, motýliky, lienky, šaškov, princov, spidermanov , batmanov, pirátov, šerifov a rôzne zvieratká. Aj pani učiteľky sa zmenili na šaškov, červenú čiapočku, vlka, čarodejnice, majstra N, vílu.
Iste ste to už uhádli, to preto, lebo sme mali v škôlke karneval. A tak sme sa v maskách od rána do obeda hrali, tancovali, súťažili, zabávali a hostili, lebo nám bolo všetkým veselo a dobre.
Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu krásnych karnevalových masiek a šikovným mamičkám za chutné zákusky, ktoré pre nás upiekli.
Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.
Deti z MŠ NR

2013-msnr-karneval-2013-117
2013-msnr-karneval-2013-114
2013-msnr-karneval-2013-111
2013-msnr-karneval-2013-110
2013-msnr-karneval-2013-107
2013-msnr-karneval-2013-105
2013-msnr-karneval-2013-095
2013-msnr-karneval-2013-092
2013-msnr-karneval-2013-086
2013-msnr-karneval-2013-069
2013-msnr-karneval-2013-055
2013-msnr-karneval-2013-048
2013-msnr-karneval-2013-047
2013-msnr-karneval-2013-044
2013-msnr-karneval-2013-043
2013-msnr-karneval-2013-038
2013-msnr-karneval-2013-035
2013-msnr-karneval-2013-034
2013-msnr-karneval-2013-032
2013-msnr-karneval-2013-030
2013-msnr-karneval-2013-025
2013-msnr-karneval-2013-022
2013-msnr-karneval-2013-009
2013-msnr-karneval-2013-008
2013-msnr-karneval-2013-004
2013-msnr-karneval-2013-003
2013-msnr-IMG_1246
2013-msnr-IMG_1073
2013-msnr-CIMG0318
2013-msnr-CIMG0195
2013-msnr-CIMG0174
2013-msnr-CIMG0167

KYTIČKA NAŠIM STARKÝM

„Naša babka a náš dedko,
milí sú nám nadovšetko.
Keď k nám prídu na návštevu,
veselo je u nás veru...“

A naozaj, veselo bolo aj v našej materskej škole, keď sme si do každej triedy pozvali našich starých rodičov.
Z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sme pre nich uvili kytičku  básní, piesní, tančekov, hier a scénok . Takto sme im chceli poďakovať za milé pohladenie, za lásku a starostlivosť a za každú chvíľku, ktorú trávime spolu s nimi.
Na záver sme si spolu s nimi zatancovali a popriali im:

„Starkí naši dobrí, milí,
želáme Vám, aby ste nám dlho žili.
Rozprávok aby ste mali plné dlane,
my Vám sľubujeme, nebudeme plané!“

Deti z MŠ NR

2013-msnr-ucta_66
2013-msnr-ucta_65
2013-msnr-ucta_58
2013-msnr-ucta_57
2013-msnr-ucta_55
2013-msnr-ucta_53
2013-msnr-ucta_51
2013-msnr-ucta_45
2013-msnr-ucta_44
2013-msnr-ucta_43
2013-msnr-ucta_42
2013-msnr-ucta_41
2013-msnr-ucta_39
2013-msnr-ucta_37
2013-msnr-ucta_36
2013-msnr-ucta_35
2013-msnr-ucta_32
2013-msnr-ucta_31
2013-msnr-ucta_30
2013-msnr-ucta_26
2013-msnr-ucta_20
2013-msnr-ucta_19
2013-msnr-ucta_17
2013-msnr-ucta_14
2013-msnr-ucta_139
2013-msnr-ucta_137
2013-msnr-ucta_133
2013-msnr-ucta_13
2013-msnr-ucta_126
2013-msnr-ucta_123
2013-msnr-ucta_116
2013-msnr-ucta_115
2013-msnr-ucta_106
2013-msnr-ucta_105
2013-msnr-ucta_102
2013-msnr-ucta_098
2013-msnr-ucta_096
2013-msnr-ucta_094
2013-msnr-ucta_092
2013-msnr-ucta_091
2013-msnr-ucta_090

Kamaráti policajti v MŠ

„Ja som strážnik pri doprave, strážim cesty rád,
na cestách a križovatkách musíš pozor dať.
Iba farba zelená voľnú cestu znamená!
Na autá si pozor daj, rýchlo z cesty utekaj,
keď červená zabliká, nepohni sa z chodníka!“

Mimoriadna správa!
Prišla k nám návšteva,
ktorá na nás pozor dáva!

25.4.2013 nás v našej škôlke navštívili ujovia policajti z mestskej a štátnej polície.Priniesli nám aj pomôcky – nástroje, ktoré využívajú pri svojej práci. Mohli sme si prezrieť a vyskúšať ďalekohľad, baterky, vysielačky, obušok, megafón, radar na meranie rýchlosti. Ujovia policajti nám ukázali a vysvetlili aj rozdiel v ich uniformách a tiež sme si mohli vyskúšať policajné autá a prístroj na meranie alkoholu u šoférov. Ujo Milan nám porozprával aké je dôležité dávať si na seba pozor, či už pri hrách na ihrisku, alebo pri prechádzaní cez cestu. Dával nám veľa otázok ohľadom našej bezpečnosti a správaní sa na ulici a keď sme správne odpovedali pochválil a odmenil nás reflexnými samolepkami, ktoré sa nám veľmi páčili.

Ujovia policajti veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu milú návštevu.
Deti z MŠ NR

2013-msnrpolicajti-172
2013-msnrpolicajti-171
2013-msnrpolicajti-169
2013-msnr-policajti145
2013-msnr-policajti142
2013-msnr-policajti139
2013-msnr-policajti137
2013-msnr-policajti133
2013-msnr-policajti-166
2013-msnr-policajti-164
2013-msnr-policajti-162
2013-msnr-policajti-161
2013-msnr-policajti-155
2013-msnr-policajti-153
2013-msnr-policajti-148
2013-msnr-policajti-127
2013-msnr-policajti-119
2013-msnr-policajti-116

Kde sa ukryla básnička?

No predsa do knihy! Ale my sme ju našli a nie jednu. O kvietkoch, o zvieratkách, o bábike...neúrekom. Jedna krajšia ako druhá. Pani učiteľky nás ich naučili a potom sme ich smelo pred všetkými deťmi aj pani učiteľkami zarecitovali.
„Ja som kvietok fialôčka,
aké nebo, také očká ...“

Všetky básne boli krásne. Odmenili nás veľkým potleskom, ale aj omaľovánkami a lízankami.
Keďže nám to dobre dopadlo, všetci spolu sme si zaspievali pieseň:
„Ja som pán tulipán...“

msnr-2013-recitacia_8835
msnr-2013-recitacia_8833
msnr-2013-recitacia_8830
msnr-2013-recitacia_8828
msnr-2013-recitacia_8827
msnr-2013-recitacia_8826
msnr-2013-recitacia_8825
msnr-2013-recitacia_8822
msnr-2013-recitacia_8820
msnr-2013-recitacia_8818
msnr-2013-recitacia_8816
msnr-2013-recitacia_8814
msnr-2013-recitacia_8813
msnr-2013-recitacia_8812
msnr-2013-recitacia_8810
msnr-2013-recitacia_8809
msnr-2013-recitacia_8803
msnr-2013-recitacia_8802
msnr-2013-recitacia_8800
msnr-2013-recitacia_8797
msnr-2013-recitacia_8792
msnr-2013-recitacia_8791
msnr-2013-recitacia_8785
msnr-2013-recitacia_8784
msnr-2013-recitacia_8783
msnr-2013-recitacia_8780
msnr-2013-recitacia_8776
msnr-2013-recitacia_8775
msnr-2013-recitacia_8774
msnr-2013-recitacia_002
msnr-2013-recitaciarecitacie-deti-004
msnr-2013-recitaciarecitacie-deti-003

Kvapka a jej kamaráti

Štvrtok bol u nás v škôlke na Nábreží Rimavy deň venovaný vode. Začal príchodom Kvapky a jej kamarátok žabičiek. Zahrali nám krásne a poučné divadielko o tom, ako to zvieratká pri vode majú s nami ľuďmi ťažké. Spolu s Kvapkou sme si v prezentácii pripomenuli aj dôležitosť vody pre život na Zemi. O pár minút našim džavotom ožila školská záhrada. Aby sme žabky a Kvapku potešili a preukázali jej naše vedomosti o vode získané v škôlke počas roka, nakreslili sme im plagáty, vymaľovali oblaky, kvapky.

Do vody a ku vode patria i zvieratká – rybky, kačky, žabky. Nedali sa zahanbiť ani chlapci. Vyrobili pre nich krásne jazierko s pritekajúcimi potôčikmi. Za odmenu si pre nás Kvapka pripravila hry. A s čím? No predsa s vodou! Chytali sme rybky na udice, zrážali vodou v striekačke poháre, či polievali kvietky. Fúkaním do slamiek sme podávali svoju loďku, či vyrábali bublinky. Na záver sme si vytvorili krásnu výstavu prác a rozlúčili sa s kamarátmi z vodného kráľovstva.
Deti z MŠ NR, Hnúšťa, Mgr. Viera Lengová

2013-msnr-kvapkaAkamarati_9518
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9517
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9516
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9513
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9510
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9507
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9506
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9501
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9496
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9495
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9494
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9493
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9489
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9482
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9480
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9479
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9478
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9474
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9468
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9467
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9465
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9463
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9462
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9461
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9459
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9457
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9456
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9454
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9450
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9447
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9446
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9445
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9443
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9442
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9441
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9440
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9439
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9434
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9432
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9429
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9425
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9421
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9417
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9416
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9411
2013-msnr-kvapkaAkamarati_9409
2013-msnr-kvapkaAkamarati_8216

MORENA, kde si prebývala ?

Po dlhej zime sme sa s deťmi v našej škôlke rozhodli, že krutovládu zlej Moreny potrestáme. Keďže ona má na svedomí dlhú zimu, ale aj choroby, preto ju musíme dostať nielen z našej škôlky, ale aj z nášho mesta. Morenu sme si vyrobili, vyobliekali do kroja, vymaľovali a spievajúc sme ju vyprevadili až na most k Rimave. Tam sme ju zapálili a hodili do Rimavy.

Nikto ju neľutoval –

plávaj MORENA čo najďalej... tak sme si priali.

A preto že chceme, aby už bolo teplo, riekankami sme vyvolávali slniečko.
Dnes sa to nepodarilo, slniečko ešte nevyšlo, ale my dúfame, že už čoskoro vyjde, zohreje nás a my si budeme môcť povedať, že vyšlo vďaka nám, že sme tomu pomohli.
Deti z MŠ -NR

2013-zsnr-MORENA-018
2013-zsnr-MORENA-017
2013-zsnr-MORENA-016
2013-zsnr-MORENA-014
2013-zsnr-MORENA-013
2013-zsnr-MORENA-010
2013-zsnr-MORENA-007
2013-zsnr-MORENA-006
2013-zsnr-MORENA-004
2013-zsnr-MORENA-003
2013-zsnr-MORENA-002

Predškoláci na dopravnom ihrisku

V pondelok sme sa do MŠ Nábrežie Rimavy veľmi tešili, pretože sme si zo sebou priniesli kolobežky. Vybrali sme sa na dopravné ihrisko, kde nás čakal ujo Milan, aby nám porozprával o dopravnej výchove.
Ujo policajt sa najskôr zdal prísny, ale onedlho sme zistili, že je veľmi milý. Usadil nás do školy do tzv. autoškoly! Čudoval sa, koľko toho o doprave vieme. Poznali sme semafor, križovatku, priechod pre chodcov i ako ho máme prejsť, vedeli sme že bicykle nepatria na chodník, ale na cestu.

Povedal nám o pravidlách, podľa ktorých musia jazdiť autá, bicykle, dokonca ktorými sa riadia chodci. Napokon sme si to na bicykloch i kolobežkách vyskúšali a ujo Milan riadil dopravu. Za našu šikovnosť nás odmenil reflexnými prvkami.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, na ktorom sa oboznámime už aj s dopravnými značkami. Ďakujeme ti ujo Milan za pekné dopoludnie.
(Za deti z MŠ NR napísala Mgr. Viera Lengová)

2013-msnr-dopr_40.jpg
2013-msnr-dopr_45.jpg
2013-msnr-dopr_44.jpg
2013-msnr-dopr_43.jpg
2013-msnr-dopr_47.jpg
2013-msnr-dopr_49.jpg
2013-msnr-dopr_65.jpg
2013-msnr-dopr_62.jpg
2013-msnr-dopr_57.jpg

Privítanie budúcich škôlkárov

Posledný aprílový deň sa v našej škole uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sme privítali budúcich škôlkárov.
Pani riaditeľka Berčíková privítala detičky spolu so šašom Jašom a detičky sa zahrali rôzne kruhové hry. No ani hračky v triede nezostali len tak ležať na poličkách. Deti sa s nimi zahrali a zapojili do hier aj rodičov. Potom si deti spoločne s p. učiteľkou Elenkou zatancovali na pesničku „Bum-bác“ a vybrali sa do školskej záhrady, kde sa vyšantili na šmýkačkách, preliezačkách, hojdačkách a v pieskovisku.
Bolo to príjemné popoludnie, ktoré sme ukončili tým, že sme deťom rozdali malé sladkosti. Na budúcich škôlkárov sa veľmi tešíme a dúfame, že sa u nás cítili príjemne a v septembri sa opäť uvidíme.

2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-230
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-229
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-228
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-227
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-226
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-223
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-221
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-219
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-218
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-217
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-216
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-214
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-213
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-211
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-210
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-209
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-208
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-207
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-204
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-201
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-200
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-199
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-198
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-196
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-193
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-192
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-191
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-190
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-188
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-187
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-186
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-185
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-184
2013-msnr-noveDeti-fotky-Deti-183

Rozlúčka predškolákov

Milá mama, ocko, p. učiteľky, milá škôlka!

Tak ako Vám to povedať, že sa už tieto deti musia od teba odberať. Tri roky si nás škôlka v teplú náruč brala, slzičky aj kolienka utierala,
ale moji milí všetko skončí raz.

"Vyjdi slnko spoza mrakov,
zase svieť, zase hrej!
Ešte raz sa v škôlke pohráme
a už potom nech nám je hej!"

Tak ako každý rok odlietajú lastovičky do teplých krajín, "naše veľké deti" opúšťajú brány materskej školy Nábrežie Rimavy. Veď na jeseň už budú otvárať inú bránu, brána základnej školy.
Na roky strávené v materskej škole im aj nám učiteľkám ostanú len pekné spomienky. Slávnostná rozlúčka sa konala v obradnej sieni MsÚ v Hnúšti. List v pamätnej knihe, kde sa všetky deti podpísali ostane spomienkou na tento nezabudnuteľný okamih.

2013-msnr-predskolaci-828
2013-msnr-predskolaci-827
2013-msnr-predskolaci-826
2013-msnr-predskolaci-825
2013-msnr-predskolaci-824
2013-msnr-predskolaci-823
2013-msnr-predskolaci-819
2013-msnr-predskolaci-816
2013-msnr-predskolaci-815
2013-msnr-predskolaci-813
2013-msnr-predskolaci-812
2013-msnr-predskolaci-809
2013-msnr-predskolaci-806
2013-msnr-predskolaci-805
2013-msnr-predskolaci-804
2013-msnr-predskolaci-802
2013-msnr-predskolaci-801
2013-msnr-predskolaci-798
2013-msnr-predskolaci-797
2013-msnr-predskolaci-796
2013-msnr-predskolaci-795
2013-msnr-predskolaci-794
2013-msnr-predskolaci-792
2013-msnr-predskolaci-789
2013-msnr-predskolaci-788
2013-msnr-predskolaci-787
2013-msnr-predskolaci-786
2013-msnr-predskolaci-785
2013-msnr-predskolaci-784
2013-msnr-predskolaci-783
2013-msnr-predskolaci-782
2013-msnr-predskolaci-781
2013-msnr-predskolaci-780
2013-msnr-predskolaci-779
2013-msnr-predskolaci-777
2013-msnr-predskolaci-776
2013-msnr-predskolaci-775
2013-msnr-predskolaci-774
2013-msnr-predskolaci-773
2013-msnr-predskolaci-772
2013-msnr-predskolaci-771
2013-msnr-predskolaci-770
2013-msnr-predskolaci-769
2013-msnr-predskolaci-768
2013-msnr-predskolaci-767
2013-msnr-predskolaci-766
2013-msnr-predskolaci-765
2013-msnr-predskolaci-764
2013-msnr-predskolaci-763
2013-msnr-predskolaci-762
2013-msnr-predskolaci-761
2013-msnr-predskolaci-759
2013-msnr-predskolaci-758
2013-msnr-predskolaci-756
2013-msnr-predskolaci-755
2013-msnr-predskolaci-754
2013-msnr-predskolaci-753
2013-msnr-predskolaci-752
2013-msnr-predskolaci-750
2013-msnr-predskolaci-749
2013-msnr-predskolaci-748
2013-msnr-predskolaci-746
2013-msnr-predskolaci-745
2013-msnr-predskolaci-744
2013-msnr-predskolaci-743
2013-msnr-predskolaci-742
2013-msnr-predskolaci-741
2013-msnr-predskolaci-740
2013-msnr-predskolaci-739
2013-msnr-predskolaci-738
2013-msnr-predskolaci-737
2013-msnr-predskolaci-736
2013-msnr-predskolaci-735
2013-msnr-predskolaci-734
2013-msnr-predskolaci-733
2013-msnr-predskolaci-732
2013-msnr-predskolaci-731
2013-msnr-predskolaci-730
2013-msnr-predskolaci-729
2013-msnr-predskolaci-727
2013-msnr-predskolaci-726
2013-msnr-predskolaci-725
2013-msnr-predskolaci-724
2013-msnr-predskolaci-723
2013-msnr-predskolaci-722
2013-msnr-predskolaci-721
2013-msnr-predskolaci-720
2013-msnr-predskolaci-719
2013-msnr-predskolaci-717
2013-msnr-predskolaci-716
2013-msnr-predskolaci-714
2013-msnr-predskolaci-713
2013-msnr-predskolaci-712
2013-msnr-predskolaci-711
2013-msnr-predskolaci-710

Smer MOJÍN

Jedno krásne, jesenné dopoludnie sme sa vybrali na výlet do Mojína. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy príde autobus. Športovo oblečené, vystrojené ruksačikmi, natešené vchádzali do autobusa: “Hurá - už cestujeme!“. Vystúpili sme na malom námestíčku v dedine Mojín. Tam nás už čakal jeden mladý chlapec s kamarátom psíkom. Po kľukatej cestičke sme sa dostali na začiatok farmy. Prezreli sme si soví park, sokoly aj jastraby.

Ďalej nás sprevádzal aj ujo Jaro s jeho psíkom a pripojil sa k nám aj kocúrik Smajlík. V ohrádkach boli zajačiky, kozičky, ovečky, prasiatka..., tešilo nás, že sme ich mohli nachovať.
Po malom občerstvení prišiel ujo Jaro a s ním na vodítku aj mladá líška. Porozprával nám o srnčích a jeleních parohoch, ukázal nám aj vajíčka rôznych vtákov.
Najväčším zážitkom pre nás bola ukážka letov dravých vtákov – sokolov a jastrabov, ktoré lietajú vo veľkej výške, ale aj tesne nad zemou. Tí najodvážnejší si vyskúšali aj prílet vtáka na ruku. Na záver sme sa odfotili s orlom skalným.
K zaujímavému dopoludniu nám prispelo aj krásne počasie, a tak plní zážitkov sme sa vrátili do našej MŠ.
Deti z MŠ – NR

2013-msnr-mojin_0924_113831
2013-msnr-mojin_0924_113829
2013-msnr-mojin_0924_113201
2013-msnr-mojin_0924_113159
2013-msnr-mojin_0924_113151
2013-msnr-mojin_0924_113136
2013-msnr-mojin_0924_113124
2013-msnr-mojin_0924_113123
2013-msnr-mojin_0924_113056
2013-msnr-mojin_0924_113055
2013-msnr-mojin_0924_113025
2013-msnr-mojin_0924_113023
2013-msnr-mojin_0924_113022
2013-msnr-mojin_0924_112954
2013-msnr-mojin_0924_112953
2013-msnr-mojin_0924_112826
2013-msnr-mojin_0924_111955
2013-msnr-mojin_0924_111951
2013-msnr-mojin_0924_111927
2013-msnr-mojin_0924_111923
2013-msnr-mojin_0924_111918
2013-msnr-mojin_0924_111831
2013-msnr-mojin_0924_111825
2013-msnr-mojin_0924_111802
2013-msnr-mojin_0924_111800
2013-msnr-mojin_0924_111751
2013-msnr-mojin_0924_111508
2013-msnr-mojin_0924_111503
2013-msnr-mojin_0924_111147
2013-msnr-mojin_0924_111013
2013-msnr-mojin_0924_110739
2013-msnr-mojin_0924_110651
2013-msnr-mojin_0924_104835
2013-msnr-mojin_0924_104727
2013-msnr-mojin_0924_104641
2013-msnr-mojin_0924_104640
2013-msnr-mojin_0924_104357
2013-msnr-mojin_0924_104247
2013-msnr-mojin_0924_104240
2013-msnr-mojin_0924_104040
2013-msnr-mojin_0924_104038
2013-msnr-mojin_0924_104034
2013-msnr-mojin_0924_103548
2013-msnr-mojin_0924_103005
2013-msnr-mojin_0924_102425
2013-msnr-mojin_0924_102405
2013-msnr-mojin_0924_102329
2013-msnr-mojin_0924_102257
2013-msnr-mojin_0924_101548

TEŠÍME SA NA VEĽKÚ NOC

Veľká noc, Veľká noc,
kedyže už budeš?
Kedy ma šuhajko
pooblievať prídeš...

Aj takto sme my maličkí volali na Veľkú noc. A aby sme sa na ňu dostatočne pripravili, tak sme si rozcvičili prstíky a spolu s mamičkami urobili krásne vajíčka. Oteckovia tiež nezostali len tak sedieť a spoločne uplietli korbáče. Veľkonočnú náladu sme si spríjemnili pesničkami, na ktoré sme si zatancovali.

Vajíčkami a korbáčmi sme boli nadšené hlavne my detičky. Po dobre vykonanej práci sme si zaslúžili malé občerstvenie, o ktoré sa nám postarali pani učiteľky. Domov sa nám odísť nechcelo, pretože nám bolo veselo.

Deti z triedy číslo 1.
MŠ NR

2013-msnr-vnoc_8692
2013-msnr-vnoc_8689
2013-msnr-vnoc_8687
2013-msnr-vnoc_8686
2013-msnr-vnoc_8684
2013-msnr-vnoc_8681
2013-msnr-vnoc_8679
2013-msnr-vnoc_8678
2013-msnr-vnoc_8677
2013-msnr-vnoc_8671
2013-msnr-vnoc_8670
2013-msnr-vnoc_8664
2013-msnr-vnoc_8662
2013-msnr-vnoc_8658
2013-msnr-vnoc_8656
2013-msnr-vnoc_8653
2013-msnr-vnoc26032013700

VESMÍR OČAMI DETÍ

Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ v školskom roku 2012/2013 bola pre našu materskú školu Nábrežie Rimavy aj tento rok opäť úspešná. Naši predškoláci sú výtvarne tvoriví a svoj talent potvrdili na okresnom kole 1., 3. a  postupujúcim miestom.

1. miesto - Lukasko Ondrej Caban
3. miesto - Vivien Čierna
Postupujúci - Danko Lavrinc
Práce detí postúpili na celoslovenskú súťaž v danej téme.
A tu sú už naši talentovaní výtvarníci, ktorým srdečne gratulujeme :

Mgr. Beata Tokárová

VESMÍR OČAMI DETÍ
VESMÍR OČAMI DETÍ
VESMÍR OČAMI DETÍ
VESMÍR OČAMI DETÍ

Vesmír ako sme ho doteraz nepoznali

„Dnes raketa štartuje, do vesmíru putuje.
Vystúpime na planéte, popri lete na rakete.
Vesmír jej náš kamarát, pozoruje ho každý rád.“

V našej MŠ Nábrežie Rimavy sa už sa stalo tradíciou, že sa každoročne zapájame do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aby naše predstavy boli čo najfantastickejšie, či naopak najrealistickejšie, predchádza tomu mnoho zábavy, hier, návštev, či exkurzií. Tak to bolo aj tento rok. Počas celého týždňa sme sa dozvedeli veľa-veľa nových vecí. Napríklad, že hviezdičky nezapaľuje dedko Večerníček, a že Mesiačik naozaj nesvieti. Zahrali sme sa i na planéty Slnečnej sústavy, zhotovili si raketu a vyleteli na Mesiac! Odtiaľ sme si ako odvážni kozmonauti vzali vesmírne vzorky na výskum mimozemského života a pomocou NASA sa vrátili úspešne na Zem. Aj teta Marienka v Knižnici Š. Pasiara nám pripravila krásny program s obrovským množstvom vedeckých kníh. Spestrením bola hra na kozmonautov, či planéty. Každý z nás však musel prejsť skúškou odvahy – trenažérom.
Vyvrcholením skúmania vesmíru bola exkurzia vo hvezdárni v Rimavskej Sobote, kde nám teta názorne vysvetlila všetko to, čo sme sa doteraz naučili. Najväčším prekvapením bolo otvorenie kupoly s obrovským ďalekohľadom, s ktorým sa pozoruje vesmír.
Plný zážitkov sme sa pustili do kreslenia a maľovania. Dúfame, že i tento rok budeme úspešní!
Za deti MŠ NR napísala: Mgr. V. Lengová, Z. Huľuková

2014-msnr-vesmir631
2014-msnr-vesmir627
2014-msnr-vesmir622
2014-msnr-vesmir610
2014-msnr-vesmir609
2014-msnr-vesmir607
2014-msnr-vesmir602
2014-msnr-vesmir601
2014-msnr-vesmir592
2014-msnr-vesmir579
2014-msnr-vesmir574
2014-msnr-vesmir572
2014-msnr-vesmir567
2014-msnr-vesmir564
2014-msnr-vesmir562
2014-msnr-vesmir557
2014-msnr-vesmir553
2014-msnr-vesmir540
2014-msnr-vesmir528
2014-msnr-vesmir523
2014-msnr-vesmir515
2014-msnr-vesmir510
2014-msnr-vesmir499
2014-msnr-vesmir479
2014-msnr-vesmir471
2014-msnr-vesmir470
2014-msnr-vesmir462
2014-msnr-vesmir461
2014-msnr-vesmir458
2014-msnr-vesmir453
2014-msnr-vesmir448
2014-msnr-vesmir447
2014-msnr-vesmir434
2014-msnr-vesmir417
2014-msnr-vesmir409
2014-msnr-vesmir-Obrazok9
2014-msnr-vesmir-Obrazok7
2014-msnr-vesmir-Obrazok6
2014-msnr-vesmir-Obrazok5
2014-msnr-vesmir-Obrazok4
2014-msnr-vesmir-Obrazok10
2014-msnr-vesmir-Obrazok1
2014-msnr-vesmir-Obraz1
2014-msnr-vesmir-Obr4
2014-msnr-vesmir-Obr2
2014-msnr-vesmir-Ob3
2014-msnr-vesmir-Ob

Voda a jej premeny

V jedno krásne dopoludnie spinkala na svojom hebkom obláčiku maličká Kvapka. Neposlušný vietor ju sfúkol k nám do Materskej Školy Nábrežie Rimavy. Cítila sa veľmi osamelá. Aby sme ju potešili, premenili sme sa na kvapky, na vločky, na paru, či na ľad.
Naša cesta s ňou bola únavná, ale veselá. Putovali sme po celý mesiac JANUÁR.

Hrali sme sa na Predpoveď počasia, prelievali a merali vodu, vyrábali sladučký nanuk, roztápali ľad i sneh, kreslili kvapky, vločky, ich putovanie - v pracovnom liste, či na počítači. A nakoniec sme vyrobili mliečnu cestičku a to priamo na snehu!
Každý deň nám kamarátka Kvapka nadelila odmenu – jazdu na lopároch zo svahu v školskej záhrade, stavanie hradieb, snehuliaka, či guľovanie.
V hre, radosti a zábave sme si ani neuvedomili, koľko nových vedomostí O vode a jej premenách sme po celý tento „bielo-modrý“ mesiac získali.
(Mgr. Viera Lengová a deti z MŠ NR v Hnúšti)

2013-msnr-kvapka_8289
2013-msnr-kvapka_8274
2013-msnr-kvapka_8272
2013-msnr-kvapka_8270
2013-msnr-kvapka_8268
2013-msnr-kvapka_8265
2013-msnr-kvapka_8226
2013-msnr-kvapka_8221
2013-msnr-kvapka_8219
2013-msnr-kvapka_8216
2013-msnr-kvapka_8189
2013-msnr-kvapka_8184
2013-msnr-kvapka_8182
2013-msnr-kvapka_8162
2013-msnr-kvapka_8150
2013-msnr-kvapka_8143
2013-msnr-kvapka_8141
2013-msnr-kvapka_8128
2013-msnr-kvapka_8112
2013-msnr-kvapka_8096
2013-msnr-kvapka_8089
2013-msnr-kvapka_8081
2013-msnr-kvapka_8080
2013-msnr-kvapka_8075
2013-msnr-kvapka_8072
2013-msnr-kvapka_8063
2013-msnr-kvapka_8062
2013-msnr-kvapka_8056
2013-msnr-kvapka_8028
2013-msnr-kvapka_8024
2013-msnr-kvapka_8002
2013-msnr-kvapka_7998
2013-msnr-kvapka_7990
2013-msnr-kvapka_7984
2013-msnr-kvapka_7983
2013-msnr-kvapka_7973

Vítanie jesene

Naša babka na záhradke posadila semienka, ....

Táto veselá pieseň sa ozývala zo záhrady MŠ NR z príležitosti Vítania jesene a Úcty starším. Slnečné počasie umocňovalo chvíle venované našim najdrahším. V našej  záhrade sa stretli nielen naši ockovia a mamičky, ale prišli i starí rodičia.

Najväčším želaním bolo, aby naši drahí v objatiach i bozkoch cítili našu lásku a vďaku za ich starostlivosť, vľúdne slová i pohladenie.

Krásny príhovor, pekné básničky, spoločný tanček, či návšteva Pani Jesene s jej kamarátmi nám všetkým na tváričkách vyčarili úsmev. A aby si naši starkovci nemysleli, že to máme v materskej škole jednoduché a rúčky nás vždy poslúchajú, vrátili sa i oni do detských čias. Spolu s nami vytvorili z prírodnín krásnu jesennú výzdobu. Veselé tekvičky, šarkany, sovy, listy, hríby, ježkovia sa hmýrili nezvyčajnými nápadmi. Ale ani panie učiteľky sa veru nedali zahanbiť a pripravili peknú výstavu z plodov našich záhrad. O brušká sa nám postarali tety kuchárky. Pre všetkých ukuchtili výborné nátierky a ovocný šalátik. Starká povedala, že my tu jeme ozajstné dobroty a veru pýtala si aj recept! Chceme Vám všetkyýýýým veľmi poďakovať - starkovcom, mamine i ocinovi a pravdaže celému kolektívu MŠ za krásne popoludnie. Vaše detičky.

Milá babka, milý dedko!
Ďakujem vám za všetko.

Za tie chvíle starosti ,
úsmevu i radosti.

msnr-2012-jesen-_7262
msnr-2012-jesen-_7238
msnr-2012-jesen-_7237
msnr-2012-jesen-_7231
msnr-2012-jesen-_7225
msnr-2012-jesen-_7221
msnr-2012-jesen-_7217
msnr-2012-jesen-_7216
msnr-2012-jesen-_7207
msnr-2012-jesen-_7189
msnr-2012-jesen-_7182
msnr-2012-jesen-_7176
msnr-2012-jesen-_7158
msnr-2012-jesen-_7150
msnr-2012-jesen-_7139
msnr-2012-jesen-_7130
msnr-2012-jesen-_7128
msnr-2012-jesen-_7122
msnr-2012-jesen-_7114
msnr-2012-jesen-_7109
msnr-2012-jesen-_7108
msnr-2012-jesen-_7107
msnr-2012-jesen-_7106
msnr-2012-jesen-_7104
msnr-2012-jesen-_7103
msnr-2012-jesen-_7101
msnr-2012-jesen-_7099
msnr-2012-jesen-_7097
msnr-2012-jesen-_7085
msnr-2012-jesen-_7084
msnr-2012-jesen-_7080
msnr-2012-jesen-_7075
msnr-2012-jesen-_7072
msnr-2012-jesen-_7071
msnr-2012-jesen-_7069
msnr-2012-jesen-_7064
msnr-2012-jesen-_7057
msnr-2012-jesen-_7053
msnr-2012-jesen-_7037
msnr-2012-jesen-_7034
msnr-2012-jesen-_7028
msnr-2012-jesen-_7027
msnr-2012-jesen-_7025
msnr-2012-jesen-_7017
msnr-2012-jesen-_7015
msnr-2012-jesen-_7014
msnr-2012-jesen-_7012
msnr-2012-jesen-_7011
msnr-2012-jesen-_7007
msnr-2012-jesen-_6999
msnr-2012-jesen-_6996
msnr-2012-jesen-_6989
msnr-2012-jesen-_6987

Za výtvarné práce počítač

Prosíme rodičov a priateľov našej MŠ, aby hlasovali za výtvarné práce našich detí a tým pomohli škole získať KidSmart počítač.

Naša MŠ sa v septembri 7 výtvarnými prácami zapojila do súťaže spoločnosti IBM Slovensko o 26 počítačov KidSmart. Je to populárna učebná pomôcka nabitá skvelými programami pre výučbu najmenších škôlkárov.

Počítač získajú školy, ktoré budú mať v hlasovaní najvyšší počet hlasov.

Prosím Vás, hlasujte cez Facebook za 2 naše výtvarné práce, ktoré boli vybraté.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151051663617251.424120.19669...

Terézia Berčíková

riaditeľka školy

75627_10151051669732251_755750867_n.jpg
Za výtvarné práce počítač

Zápis detí do materskej školy

deti
Dátum akcie: 
30.03.2013 - 12:00

Riaditeľstvá materských škôl - Nábrežie Rimavy a Klokočova,
oznamujú rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014 bude
v mesiaci

M A R E C

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete vyzdvihnúť v materských školách.

Zážitok z ukážky hasičov

„Trúbi auto po ulici.
Aké? Červené.
To sú predsa hasiči !
Ponáhľa sa „ozlomkrky“,
ku Rimave – do škôlky.
Všetci sa len obzeráme,
už za škôlku utekáme,
požiaru sa obávame.“

Áno, dnes k nám zavítali hasiči na hasičskom aute, ale nie preto, aby hasili oheň, ktorý vie byť tak veľmi nebezpečný, ale preto, aby nám ukázali svoje parádne auto, čo všetko sa v ňom skrýva, čím hasia oheň a ako zachraňujú ľudí – v akých ohňovzdorných odevoch, aby im oheň neublížil.
My odvážnejší sme si mohli vyskúšať, ako sa otvárajú hydraulické nožnice, alebo ako nám pristane hasičská prilba, či bunda. Ale najviac sa nám páčilo prezrieť si hasičské auto zvnútra a vyskúšať si, ako sa sedí za volantom.
Bol to pre nás veľký zážitok, práca hasičov sa nám zapáčila a tak si mnohí z nás dnes povedali : „Raz budem aj ja hasičom!“
Deti z MŠ - NR

2013-msnr-hasici-86
2013-msnr-hasici-85
2013-msnr-hasici-84
2013-msnr-hasici-83
2013-msnr-hasici-82
2013-msnr-hasici-81
2013-msnr-hasici-80
2013-msnr-hasici-79
2013-msnr-hasici-77
2013-msnr-hasici-76
2013-msnr-hasici-75
2013-msnr-hasici-74
2013-msnr-hasici-70
2013-msnr-hasici-69
2013-msnr-hasici-68
2013-msnr-hasici-66
2013-msnr-hasici-65
2013-msnr-hasici-64
2013-msnr-hasici-63
2013-msnr-hasici-62
2013-msnr-hasici-61
2013-msnr-hasici-60
2013-msnr-hasici-59
2013-msnr-hasici-57
2013-msnr-hasici-56
2013-msnr-hasici-55
2013-msnr-hasici-54
2013-msnr-hasici-53
2013-msnr-hasici-48
2013-msnr-hasici-46
2013-msnr-hasici-44
2013-msnr-hasici-41
2013-msnr-hasici-39
2013-msnr-hasici-37
2013-msnr-hasici-36
2013-msnr-hasici-35
2013-msnr-hasici-33
2013-msnr-hasici-30
2013-msnr-hasici-29
2013-msnr-hasici-28
2013-msnr-hasici-26
2013-msnr-hasici-25
2013-msnr-hasici-24
2013-msnr-hasici-22
2013-msnr-hasici-21
2013-msnr-hasici-19
2013-msnr-hasici-17
2013-msnr-hasici-13
2013-msnr-hasici-12
2013-msnr-hasici-11
2013-msnr-hasici-07
2013-msnr-hasici-04

Získali sme počítač KidSmart

V septembri sa naša MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti výtvarnými prácami detí zapojila do súťaže spoločnosti IBM Slovensko o detský počítač. O tom, ktoré materské škôlky počítače KidSmart Early Learning získajú sa rozhodlo vo verejnom hlasovaní ľudí z celého Slovenska na Facebooku . Všetkým vám, ktorí ste za výtvarné práce našich detí hlasovali veľmi pekne ďakujeme, lebo aj vy ste prispeli k tomu, že sme počítačovú zostavu IBM KidSmart Young Explorer - Mladý bádateľ do našej MŠ získali.

Keď hovoríme o počítači v spojení s deťmi, väčšinou ho vnímame ako prostriedok
na odreagovanie a pobavenie sa – teda ako hračku.
Projekt KidSmart sa naopak snaží ukázať počítač ako nástroj rozvoja dieťaťa – ako špecifickú vyučovaciu pomôcku.
KidSmart Center je vlastne plastové pracovisko, predstavujúce pracovnú dosku ( dotyková klávesnica a detská myš) a zabudovaný monitor. V uzatvárateľnej skrinke je umiestnený výkonný počítač. Výukový softvér je prispôsobený pre deti predškolského veku a je zameraný hlavne na rozvoj tvorivosti, fantázie, logického myslenia, základov matematiky. Tiež sa dá využívať pre rozvoj spolupráce detí
v skupine, k preklenutiu rozdielov detí so zvláštnymi potrebami...
V našej materskej škole sa denno denne snažíme o skvalitnenie a spestrenie výučby a práve prácou detí s počítačom KidSmart chceme stimulovať u detí rozvoj ich kreativity, jazykových znalostí a rozvinúť základy počítačovej gramotnosti. Deti tak nastúpia do základnej školy s lepšími vedomosťami a skúsenosťami, ktoré v procese výučby využijú pre svoj ďalší rast.
Získaním počítača KidSmart sa významne rozšírilo spektrum výchovno-vzdelávacích metód na našej materskej škole.

Terézia Berčíková
riaditeľka školy

2013-msnr-kidsmartObrazok1
2013-msnr-kidsmartObrazok5
2013-msnr-kidsmartObrazok2
2013-msnr-kidsmartObrazok6
2013-msnr-kidsmartObrazok7
2013-msnr-kidsmartObrazok9
2013-msnr-kidsmartSAM_8547
2013-msnr-kidsmartSAM_8518

ĎAKUJEME...

Mám veľmi rada príjemné stretnutia.   Jedno z takých je aj každoročné, predvianočné posedenie pri stromčeku bývalých pracovníčok v Materskej škole na Nábreží Rimavy. Zásluhou vedenia tejto MŠ sa moja radosť znásobila preto, že som sa stretla s priateľkami, s ktorými som prežila veľa pekného. Tešili sme sa, že nám bolo dopriate stretnúť sa v známom prostredí, ktoré bolo dlhé roky našim pracoviskom.   
Chcem sa v mene všetkých zúčastnených veľmi pekne poďakovať deťom, za milé vystúpenie a pani riaditeľke, pani zástupkyni a vedúcej ŠJ za to, že sa nám v toto príjemné popoludnie venovali. Vážime si, že nezabúdajú na svoje bývalé spolupracovníčky, pretože pre nás je to balzam na dušu, hlavne v tento predvianočný čas.  
  Ešte raz, srdečná vďaka!      
Oľga Gálová

2013-msnr-vdaka64
2013-msnr-vdaka61
2013-msnr-vdaka59
2013-msnr-vdaka58
2013-msnr-vdaka56
2013-msnr-vdaka55
2013-msnr-vdaka54
2013-msnr-vdaka53
2013-msnr-vdaka52

ŠAŠO JAŠO, ALEBO „AKO TO BOLO NA MDD“

V pondelok Športová hala v Hnúšti žila detským smiechom, výskotom a džavotom. Šaškovia, veselá hudba a vyzdobené steny haly vítali všetkých malých i veľkých návštevníkov. Rodičovské Združenie Materskej Školy Nábrežie Rimavy si tu pripravilo pre deti , ale i učiteľky pár krásnych prekvapení z príležitosti oslavy MDD. Rozmanité hry, športové aktivity, kreslenie na tvár, tvorivé dielne vyčarili úsmev na tvárach detí i dospelých. Krásne dopoludnie pre deti šaškovia zavŕšili sladkou odmenou, medailou a slovami „Opäť o rok, kamaráti!“

Rodičovské Združenie MŠ NR ďakuje všetkým zapojeným rodičom za ich čas, ochotu a nápaditosť , Technickým Službám za pomoc pri príprave a organizácii a samozrejme učiteľom, ktorí po celý čas stáli po našom boku, pomáhali a podporovali nás.
(RZ MŠ NR Hnúšťa)

2013-msnr-mdd-880
2013-msnr-mdd-879
2013-msnr-mdd-873
2013-msnr-mdd-870
2013-msnr-mdd-866
2013-msnr-mdd-863
2013-msnr-mdd-857
2013-msnr-mdd-854
2013-msnr-mdd-849
2013-msnr-mdd-846
2013-msnr-mdd-845
2013-msnr-mdd-843
2013-msnr-mdd-841
2013-msnr-mdd-840
2013-msnr-mdd-839
2013-msnr-mdd-836
2013-msnr-mdd-832
2013-msnr-mdd-824
2013-msnr-mdd-823
2013-msnr-mdd-821
2013-msnr-mdd-820
2013-msnr-mdd-819
2013-msnr-mdd-817
2013-msnr-mdd-815
2013-msnr-mdd-814
2013-msnr-mdd-808
2013-msnr-mdd-802
2013-msnr-mdd-800
2013-msnr-mdd-798
2013-msnr-mdd-797
2013-msnr-mdd-795
2013-msnr-mdd-792
2013-msnr-mdd-789
2013-msnr-mdd-784
2013-msnr-mdd-776
2013-msnr-mdd-772
2013-msnr-mdd-770
2013-msnr-mdd-767
2013-msnr-mdd-760
2013-msnr-mdd-759
2013-msnr-mdd-757
2013-msnr-mdd-755
2013-msnr-mdd-753
2013-msnr-mdd-751
2013-msnr-mdd-742
2013-msnr-mdd-736
2013-msnr-mdd-734
2013-msnr-mdd-729
2013-msnr-mdd-727
2013-msnr-mdd-726
2013-msnr-mdd-721
2013-msnr-mdd-718
2013-msnr-mdd-716
2013-msnr-mdd-710
2013-msnr-mdd-708

Materská škola v školskom roku 2013/2014

Udalosti, akcie, výsledky, hodnotenia činnosti Materskej školy na Nábreží Rimavy v školskom roku 2013/2014.

...Kde začína rozprávka

Batôžky na chrbátiku, obuté tenisky, autobus pred škôlkou, úsmev na perách a pokrik „hurá, hurá, hurá!!!“. Takto sme sa my, veselo naladené detičky z MŠ Nábrežie Rimavy vybrali na poldenný výlet na Polom. Cesta autobusom ubiehala rýchlo. Na salaši nás čakal nádherný výhľad a pes Maco. Milý ujo Roško nám ukázal kráľovstvo ovečiek, porozprával nám o tom, aké výrobky vyrábajú z mliečka a dokonca pre nás pripravil hotovú syrovú hostinu.

Aj Mackovi sa ušlo. Cesta ďalej bola nádherná. Staručké rozpadnuté domčeky, okolitá príroda, nám dodávali chuť prebádať túto krásnu zabudnutú dedinku. Najkrajší výhľad sa nám naskytol na konci cesty, kde sme si rozložili svoje batôžky a vyšantili sa po lúkach so šarkanmi. Aj ovečky nás tam navštívili, celé stádo! Domov sme si vzali tie najkrajšie kytice - kyticu zážitkov a prírodnín.

Ďakujeme ujo Roško a teta Janka!  

/Za deti MŠNR z Hnúšte napísala Mgr. Viera Lengová/

2014-msnr-polom-845
2014-msnr-polom-836
2014-msnr-polom-826
2014-msnr-polom-801
2014-msnr-polom-800
2014-msnr-polom-799
2014-msnr-polom-798
2014-msnr-polom-795
2014-msnr-polom-792
2014-msnr-polom-785
2014-msnr-polom-784
2014-msnr-polom-782
2014-msnr-polom-769
2014-msnr-polom-764
2014-msnr-polom-760
2014-msnr-polom-745
2014-msnr-polom-740
2014-msnr-polom-729
2014-msnr-polom-724
2014-msnr-polom-719
2014-msnr-polom-718
2014-msnr-polom-715
2014-msnr-polom-707
2014-msnr-polom-706
2014-msnr-polom-703
2014-msnr-polom-696

2% pre deti z MŠ Nábrežie Rimavy

Milí rodičia, vážení občania, priatelia a známi!

Ak pracujete, aj tento rok máte jedinečnú príležitosť svojimi 2% z  dane z príjmu priniesť viac radosti a pohody deťom v našej materskej škole.

Stačí ak :

 • požiadate svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie,
 • vyplníte svoje údaje vo formulári v prílohe
 • vyplnený formulár pošlete spolu s potvrdením o zaplatení dane na Váš daňový úrad do 30. apríla 2014, alebo ich doručíte do materskej školy.

V minulom roku získalo RZ pri MŠ 2283,61 €, ktoré budú v tomto roku použité na rekonštrukciu slniečkovej triedy a na zakúpenie didaktickej techniky.

Všetkým, ktorí nám touto formou pomohli patrí veľké

ĎAKUJEME

 {2percMSNR.jpg} od všetkých vďačných detí.

PrílohaVeľkosť
vyhlasenie_editovatelne.pdf101.69 KB

Ako sme oslavovali Deň detí

MDD oslávila naša MŠ Nábrežie Rimavy veľmi príjemne. Pripravili ho rodičia v spolupráci s MŠ. Šnúra výletov, vychádzok a športových hier bola plná zábavy, hier a oddychu. Začali sme v utorok a pokračovali po zvyšok celého týždňa. „Stredniaci“ i predškoláci si užívali nádherné prostredie farmy Maďovho mlynu v Rimavskom Brezove. Očarení krásou koní, jazdou na koni sme prežili krásne dopoludnie. Naši najmenší dostali pozvanie do záhrady mamičky Mišky Hroncovej, ktorá pre nich pripravila veselý a bohatý program. Za odvahu a statočnosť sme dostali sladké medaily.
MŠ ďakuje Rodičovskému Združeniu za pekne strávený týždeň.
/MŠ NR, Hnúšťa/

2014-msnr-farma-0618_095833
2014-msnr-farma-0618_095759-1
2014-msnr-farma-0618_095759
2014-msnr-farma-0618_095706
2014-msnr-farma-0618_095635
2014-msnr-farma-0618_095538
2014-msnr-farma-061836
2014-msnr-farma-061835
2014-msnr-farma-061827
2014-msnr-farma-061810
2014-msnr-farma-061808
2014-msnr-farma-061806
2014-msnr-farma-061804

Ako sme rozveselili smutného strašiačika

Kde sa vzal, tu sa vzal v triede uplakaný strašiačik stál. A plakal a plakal. Žaloval sa, že sa mu zo záhrady stratili kamarátky tekvičky a on zostal sám. Počul ho kamarát od susedov – usmievavý strašiačik - a spolu s deťmi z triedy číslo 5 a 6 mu porozprávali, že ľudia na jeseň úrodu zo záhrady zberajú a uskladňujú v pivniciach. Aby strašiačika rozveselili, pozvali ho na tekvicovú party, kde sa spievalo, tancovalo a tvorivo pracovalo. Deti z tekvíc vyrobili pre neho kamarátov: tekvičku, tekvičiačika a ježkov z pichliačikov.

Na záver sa uskutočnila strašidelná, svetelná šou ako odmena pre šikovné deti. Takto príjemne sme prežili dopoludnie v stredu 22. 10. 2014.
(Deti z triedy č. 5. a 6. z MŠ NR Hnúšťa)

2014-msnr-strasiak-277
2014-msnr-strasiak-267
2014-msnr-strasiak-256
2014-msnr-strasiak-255
2014-msnr-strasiak-226
2014-msnr-strasiak-225
2014-msnr-strasiak-218
2014-msnr-strasiak-208
2014-msnr-strasiak-200
2014-msnr-strasiak-131
2014-msnr-strasiak-123
2014-msnr-strasiak-122
2014-msnr-strasiak-118

Ako sme v našej materskej škole oslávili krásny sviatok našich mamičiek

Mamka moja zlatá, mamka, mamička,
Tebe patrí táto prekrásna kytička.
Nech ti povie každý lupienok aj kvet,
Že si moja mamička, môj celučičký svet.

V našej MŠ sa počas celého týždňa oslavovalo. Každá trieda s radosťou privítala tú najvzácnejšiu a najdrahšiu návštevu, a to svoje mamičky. Deti svojim mamičkám z lásky darovali kytičku piesní a básní, tancovalo sa a radovalo. Obdarovali ich darčekom, ktorý samé vytvorili. V nejednom mamičkinom oku sa zaleskla slzička šťastia a pýchy.
Všetkým mamičkám prajeme veľa zdravia, lásky a šťastia do ďalších dní.
Deti z MŠ NR Hnúšťa

2014-msnr-mamicky-87
2014-msnr-mamicky-83
2014-msnr-mamicky-78
2014-msnr-mamicky-77
2014-msnr-mamicky-755201587858216_2574184950645385454_n
2014-msnr-mamicky-755201427858232_2012022187041746825_n
2014-msnr-mamicky-70
2014-msnr-mamicky-66
2014-msnr-mamicky-65
2014-msnr-mamicky-63
2014-msnr-mamicky-61
2014-msnr-mamicky-59
2014-msnr-mamicky-455493407919016_2825605465351235900_n
2014-msnr-mamicky-455493254585698_4209951978815857657_n
2014-msnr-mamicky-455493127919044_7376643892566756866_n
2014-msnr-mamicky-455493004585723_1324708501026006505_n
2014-msnr-mamicky-309
2014-msnr-mamicky-306
2014-msnr-mamicky-301
2014-msnr-mamicky-290
2014-msnr-mamicky-29
2014-msnr-mamicky-22
2014-msnr-mamicky-20
2014-msnr-mamicky-16
2014-msnr-mamicky-11

DEŇ JABĹČKA

„Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené.....“ spieva sa v pesničke, ktorú my deti z Materskej školy NR v Hnúšti vieme krásne zaspievať. A nie len to – dozvedeli sme sa aj to, aké je jabĺčko zdravé, aké maškrty sa z neho dajú napiecť, pretože naše staré mamy nám napiekli z jabĺčka mnoho koláčov na rôzne spôsoby, a tety kuchárky nám pripravili z jabĺčka všelijaké šaláty.

Všetky tieto dobroty sme ochutnali spoločne s našimi rodičmi a starými rodičmi v utorok - 7.10. 2014 v našej školskej záhrade. Naša oslava jabĺčka bola venovaná predovšetkým starým rodičom pri príležitosti mesiaca Úcty k starším, aby sme ich trošku potešili, a hlavne strávili s nimi spoločné chvíle tvorivými prácami na tému „jabĺčko“. Veríme, že sme potešili ich srdiečka, v ktorých ostanú hrejivé spomienky do ďalších dní života.
Program bol bohatý. Dievčatá z tanečného krúžku sa premenili na jabĺčka a zatancovali na pesničku o jabĺčku. Zvieratká si rovnako podelili jabĺčko v scénke, ušlo sa zajkovi, vrane, ježkovi, medveďovi, Deti ich za spravodlivosť potešili spoločnou pesničkou o ježkovi.
Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým starým mamám, aj maminkám za „jabĺčkové dobroty“. Nechýbala ani výstavka produktov z jabĺk, ochutnávka ovocných šalátov, teplý jablkový čaj, ktoré nám pripravili tety kuchárky.

Tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle!
Deti a kolektív z materskej školy Nábrežie Rimavy Hnúšťa

2014-msnr-jablcko-81
2014-msnr-jablcko-71
2014-msnr-jablcko-68
2014-msnr-jablcko-66
2014-msnr-jablcko-63
2014-msnr-jablcko-59
2014-msnr-jablcko-50
2014-msnr-jablcko-45
2014-msnr-jablcko-42
2014-msnr-jablcko-33
2014-msnr-jablcko-29
2014-msnr-jablcko-27
2014-msnr-jablcko-25
2014-msnr-jablcko-20
2014-msnr-jablcko-104
2014-msnr-jablcko-03
2014-msnr-jablcko-02

Deň otvorených dverí v MŠNR

Začiatkom júna sa v našej škôlke uskutočnil „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ pre našich kamarátov – nových škôlkárov. Pani riaditeľka T. Berčíková srdečne privítala rodičov aj detičky v novej zrekonštruovanej, pestrofarebnej triede. Detičky privítal aj šaško Jaško, s ktorým si spolu i s Fíhou všetci zacvičili a zahrali sa kruhové hry.

Pohrali sa s hračkami v triede a spoločne sme sa vybrali do školskej záhrady. Kamaráti sa hojdali, šmýkali, zahrali sa na pieskovisku.

Všetci sme sa cítili príjemne a tešíme sa, že sa opäť s veselou náladou stretneme v septembri.

2014-msnr-dod728
2014-msnr-dod724
2014-msnr-dod722
2014-msnr-dod719
2014-msnr-dod718
2014-msnr-dod717
2014-msnr-dod705
2014-msnr-dod704
2014-msnr-dod702
2014-msnr-dod698
2014-msnr-dod693
2014-msnr-dod690
2014-msnr-dod689
2014-msnr-dod680
2014-msnr-dod679
2014-msnr-dod676
2014-msnr-dod672
2014-msnr-dod669
2014-msnr-dod668
2014-msnr-dod667
2014-msnr-dod662
2014-msnr-dod660
2014-msnr-dod657
2014-msnr-dod654
2014-msnr-dod653

Dovidenia milá škôlka

Končí sa školský rok 2013/2014. Brány materskej školy sa zatvoria, utíchne štebot a veselá vrava. Pre našich predškolákov to znamená, že už od septembra sa im otvorí nová brána a to školská.

Slová piesne „Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme malí...“ , ktorú zaspievali naši predškoláci v stredu 18. 06. 2014 dojali k slzám nielen nás, ale aj prítomných rodičov,  zástupcov Rodičovského Združenia a ostatných prítomných.

Tradične sa slávnostná rozlúčka s našimi predškolákmi konala v obradnej sieni MsÚ v Hnúšti. Po príhovore pána primátora Mgr. M. Bagačku budúci prváci dostali osvedčenie o úspešnom ukončení materskej školy, ktoré si hrdo niesli domov.
MŠ NR Hnúšťa

2014-msnr-rozlucka-511
2014-msnr-rozlucka-502
2014-msnr-rozlucka-500
2014-msnr-rozlucka-497
2014-msnr-rozlucka-496
2014-msnr-rozlucka-495
2014-msnr-rozlucka-493
2014-msnr-rozlucka-492
2014-msnr-rozlucka-487
2014-msnr-rozlucka-485
2014-msnr-rozlucka-484
2014-msnr-rozlucka-481
2014-msnr-rozlucka-479
2014-msnr-rozlucka-475
2014-msnr-rozlucka-471
2014-msnr-rozlucka-470