Hnúšťanský hlas

 {hnustansky-hlas.png} V prílohe sa nachádzajú publikované čísla Hnúšťanského hlasu zverejnené vždy po vydaní a distribúcii nového čísla.

Zoznam zverejnených čísiel:

2008

Hnúšťanský Hlas 3/2008
Hnúšťanský Hlas 4/2008
Hnúšťanský Hlas 5/2008
Hnúšťanský Hlas 6/2008
Hnúšťanský Hlas 7,8/2008
Hnúšťanský Hlas 9/2008
Hnúšťanský Hlas 10/2008
Hnúšťanský Hlas 11/2008
Hnúšťanský Hlas 12/2008

2009

Hnúšťanský Hlas 1/2009
Hnúšťanský Hlas 2/2009
Hnúšťanský Hlas 3/2009
Hnúšťanský Hlas 4/2009
Hnúšťanský Hlas 5/2009
Hnúšťanský Hlas 6/2009
Hnúšťanský Hlas 7/2009
Hnúšťanský Hlas 8/2009
Hnúšťanský Hlas 9/2009
Hnúšťanský Hlas 10/2009
Hnúšťanský Hlas 11/2009
Hnúšťanský Hlas 12/2009

2010

Hnúšťanský Hlas 1/2010
Hnúšťanský Hlas 2/2010
Hnúšťanský Hlas 3/2010
Hnúšťanský Hlas 4/2010
Hnúšťanský Hlas 5/2010
Hnúšťanský Hlas 6/2010
Hnúšťanský Hlas 7/2010
Hnúšťanský Hlas 8/2010
Hnúšťanský Hlas 9/2010
Hnúšťanský Hlas 10/2010
Hnúšťanský Hlas 11/2010
Hnúšťanský Hlas 12/2010

2011

Hnúšťanský Hlas 1/2011
Hnúšťanský Hlas 2/2011
Hnúšťanský Hlas 3/2011
Hnúšťanský Hlas 4/2011
Hnúšťanský Hlas 5/2011
Hnúšťanský Hlas 6/2011
Hnúšťanský Hlas 7/2011
Hnúšťanský Hlas 8/2011
Hnúšťanský Hlas 9/2011
Hnúšťanský Hlas 10/2011
Hnúšťanský Hlas 11/2011
Hnúšťanský Hlas 12/2011

2012

Hnúšťanský Hlas 1/2012
Hnúšťanský Hlas 2/2012
Hnúšťanský Hlas 3/2012
Hnúšťanský Hlas 4/2012

Hnúšťanský Hlas 5/2012

Hnúšťanský Hlas 6/2012

Hnúšťanský Hlas 7/2012
Hnúšťanský Hlas 8/2012
Hnúšťanský Hlas 9/2012/1
Hnúšťanský Hlas 9/2012/2
Hnúšťanský Hlas 9/2012/3
Hnúšťanský Hlas 9/2012/4
Hnúšťanský Hlas 9/2012/5
Hnúšťanský Hlas 9/2012/6
Hnúšťanský Hlas 9/2012/7
Hnúšťanský Hlas 9/2012/8
Hnúšťanský Hlas 9/2012/9
Hnúšťanský Hlas 9/2012/10
Hnúšťanský Hlas 9/2012/11
Hnúšťanský Hlas 9/2012/12
Hnúšťanský Hlas 10/2012
Hnúšťanský Hlas 11/2012
Hnúšťanský Hlas 12/2012

PrílohaVeľkosť
HH-april-2008.pdf8.73 MB
hh_maj.pdf6.93 MB

Hnúšťanský hlas... ...počúvaj slová očami... ...čítaj ich srdcom!

V prológu roku 2011 vyhlásil mesačník Národná osveta - mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti 3. ročník celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych a kultúrnoinformačných novín a časopisov.

Hnúšťanský hlas - kultúrno-spoločenský mesačník obyvateľov Hnúšte a okolia sa do tejto súťaže po prvýkrát zapojil.

V silnej konkurencii mu však Národná osveta, Slovenský syndikát novinárov, Klub regionálnej a podnikovej tlače SSN, Katedra žurnalistiky FF UK v Bratislave, Obecné noviny- týždenník miest a obcí Slovenska, Národné osvetové centrum v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy a s podporou Tlačovej agentúry Slovenskej republiky udelili mimoriadnu cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za propagáciu a podporu rozvoja miestnej kultúry a záujmovej činnosti v podmienkach miest a obcí

MIESTNE NOVINY 2011

.

Hnúšťanský hlas sa tak zaradil medzi pätnásť ocenených (vo všetkých kategóriách) z cca 340 miestnych periodík na Slovensku.

Ďakujeme a GRATULUJEME všetkým, ktorí akoukoľvek činnosťou pomohli tomuto periodiku v Hnúšti.

img_0492.jpg
img_0490.jpg
HH-8824
HH-8823
HH-8822
HH-8821
HH-8820
HH-8819
HH-8818
HH-8817
HH-8816
HH-8815
HH-8814
HH-8813
HH-8812
HH-8811
HH-8810
HH-8809
HH-8808
HH-8801
HH-8798
HH-8797
HH-8796
HH-8795

S písaným hlasom sme spolu päť rokov

 {hnustansky-hlas.png} Občiansky záujem, súhlas a angažovanosť občanov nemožno dosiahnuť bez systematickej komunikácie zo strany samosprávy. Sme dodnes presvedčení o tom, že informovanie a dobrá komunikácia je viac než len dodržiavanie povinnej litery zákona. A preto sa v meste snažíme popri iných formách informovanosti občanov vydávať i tlačené médium – vlastné noviny. No i tie majú svoju históriu. Myšlienkou pravidelného informovania občanov mesta o kultúrnych podujatiach sa koncom osemdesiatych rokov začalo zaoberať mestské kultúrne stredisko, vtedy ako Združený závodný klub, vydávaním Kultúrneho spravodaja vo formáte A5, ktorý neskôr prešiel do formátu A4 ako Spravodaj mesta Hnúšte v náklade 350 kusov (10 strán + obal). Jedno číslo bolo predávané po 1,50 Sk. Popri ňom sa občas mihli hnúšťanské časopisy ako Písmenko vydávané mestskou knižnicou, Semienko vydávané rímsko-katolíckou cirkvou alebo osemstranový mesačník Detského fondu SR pri Obvodnom úrade v Hnúšti: Rimava. V júni roku 1999 sa zo spravodaja stal spisovne Spravodajca mesta Hnúšte – mesačník občanov v cene 3,- Sk. V určitej fáze ho postihla nepravidelnosť vydávania až po úplné prerušenie. Ďalší pokus o znovuobnovenie spravodajcu sa udial v septembri 2003 nultým číslom farebného vydania na 12 stranách vo formáte A5. Ten z technických príčin zastagnoval hneď v októbri toho istého roku. Hlad po tlačenej informácii dostal svoju reálnu podobu v decembri 2004, kedy vyšlo nulté číslo Hnúšťanského hlasu. Týmto novým názvom sme nadviazali na tradíciu vydávania novín v Hnúšti HLAS GEMERA z roku 1944, ktorý redigoval Július Valach, strýko nášho rodáka a čestného občana mesta prof. Jána Valacha. Od vtedy ubehlo už rovných päť rokov. V našich novinách prinášame správy zo zasadnutí zastupiteľstva, pozývame na kultúrno-spoločenské podujatia, reagujeme na podnety občanov, približujeme históriu mesta a jeho častí, vyzdvihujeme vzácne osobnosti, prezentujeme jednotlivé školy, kluby, združenia a píšeme o zdaroch i neúspechoch našich športovcov. Štatisticky uvediem, že za posledných päť rokov sme pripravili a vydali 846 článkov, ukázali 1038 aktuálnych, či historických fotografií a uverejnili 157 reklám a inzercií. Chceme našim čitateľom poďakovať za podporu a priazeň, ktorá nás zaväzuje, tak ako doteraz, k pravidelnej a objektívnej informovanosti.
Martin Pliešovský, člen redakčnej rady HH

2012/12 Hnúšťanský hlas

Ponuka z čísla: Borowcove akvarely po prvýkrát na Slovensku, Deň nevidiacich pri pomníku Mateja Hrebendu, Prvákov z Gymnázia MH prijali do cechu študentského, Návšteva talianskych priateľov vedená Dr.Giusepem De Catom

PrílohaVeľkosť
nov_december_2012.pdf36.03 MB

201301 Hnúšťanský hlas

V prílohe sa nachádza Hnúšťanský hlas 1/2013

PrílohaVeľkosť
novinyjanuar.pdf23.62 MB

201302 Hnúšťanský hlas

V prílohe sa nachádza Hnúšťanský hlas 2/2013

PrílohaVeľkosť
nov_februar_2013.pdf30.67 MB

201303 Hnúšťanský hlas

V prílohe sa nachádza Hnúšťanský hlas 3/2013

PrílohaVeľkosť
nov_april_2013.pdf19.83 MB

201304 Hnúšťanský hlas

V prílohe sa nachádza Hnúšťanský hlas 4/2013

PrílohaVeľkosť
nov_april_2013s.pdf40.45 MB

201305 Hnúšťanský hlas

V prílohe sa nachádza Hnúšťanský hlas 5/2013

PrílohaVeľkosť
nov_april.pdf27.31 MB

201306 Hnúšťanský hlas

Júnové číslo prináša fotoreportáž z XVIII. ročníka Dní mesta Hnúšťa. Ďalej informuje o ceste žiakov ZUŠ za umením do Európskeho hlavného mesta kultúry - Košíc. Športové správy prinášajú úspechy našich bedmintonistov na Majstrovstvách Slovenska, ako aj vynikajúce umiestnenie Petra Zátrocha na Svetovom pohári v Innsbrucku, ktorý tu reprezentoval Slovensko v kickboxe.

PrílohaVeľkosť
nov_jun.pdf21.22 MB

201307 Hnúšťanský hlas

Prvé prázdninové číslo HH prináša témy:
Od príchodu sv. Cyrila a Metoda uplynulo 1150 rokov.
Americkí lektori na Letnej rolete v Hnúšti.
Pred sto rokmi sa narodil prof. Štefan Pasiar.
Do kraja Mateja Hrebendu zavítali nevidiaci a slabozrakí.
Ako naši folkloristi reprezentovali na Klenovskej rontouke.
A turisti z Hnúšte šli po stopách divokých tiesňav a vodopádov...

PrílohaVeľkosť
nov_jul.pdf24.12 MB

201308 Hnúšťanský hlas

Námestie Janka Francisciho dostáva finálnu podobu. Písalo sa v augustových novinách.
Ďalej sa v nich píše o oslavách šesťstoročníc v okolitých obciach na Gemeri. Dozviete sa aj o Jánošíkovej Malohontskej epizóde, ale aj o Pavlovi Ostricovi, ktorý sa stal vicemajstrom Slovenskej republiky v kulturistike.

PrílohaVeľkosť
nov_august.pdf32.06 MB

201309 Hnúšťanský hlas

Septembrové číslo HH sa v úvodníku zaoberá otázkou či je vhodné pustiť dieťa do školy s mobilným telefónom? Zhodnotili sme hudobné leto a predstavili krátkometrážny film Igora Vodrážku. Okrem toho nás chlapi z mužskej speváckej skupiny Húžva reprezentovali na Agrokomlexe v Nitre a dvakrát sme písali o aktivitách našich turistov, ktorí si v lete namierili do Ráztočného, ale pod strom zelený si zastali aj na Kráľovej holi.

PrílohaVeľkosť
nov_sept_2013_c.pdf17.03 MB

201310 Hnúšťanský hlas

V októbrom čísle sa dozviete o slávnostnom otvorení zrekonštruovaného námestia, o vynikajúcej atmosfére pri varení tradičnej kotlíkovej kapustnice, o desiatich spoločných rokoch mikroregiónu Sinec-Kokavsko, ale aj o návšteve Hnúšťanov v talianskom San Severe. Na pôde základnej školy na nábreží sa otvorili zelené oázy a Ján Moncoľ prispel článkom o živote v "robotníckej kolónii".

PrílohaVeľkosť
nov_oktober.pdf31.17 MB

201311 Hnúšťanský hlas

Novembrové číslo prinieslo:
- Špeciálna základná škola na divadelnom dianí u priateľov v Poľsku,
- v knižnici sme sa stretli so spisovateľkou Beou Bazalovou, debatovali s Jozefom Banášom a otvorili výstavu mladej výtvarníčky Gabiky Stančíkovej,
- ukončili sme pastiersku sezónu v Teriakovciach, uctili si jubilantov v Lukovištiach a zúčastnili na súťaži "Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v Drienčanoch.

PrílohaVeľkosť
nov_novembera.pdf7.61 MB

201312 Hnúšťanský hlas

Posledné vydanie Hnúšťanského hlasu v roku 2013 prinieslo informácie:
o otvorení múzea socialistických kuriozít,
o sezóne na dopravnom ihrisku, ktorá lámala rekordy,
o búraní bariér v knižnici,
o úspešnom koncerte Františka Nedvěda v Hnúšti,
o účasti na Gemerskej podkovičke,
o prvom hnúšťanskom filmovom festivale či o dvadsaťročnom súbore moderného tanca Bzučo.

PrílohaVeľkosť
nov_december_cele.pdf29.83 MB

201401 Hnúšťanský hlas

Novoročným príhovorom primátora mesta otvorili sme desiaty ročník vydávania Hnúšťanského hlasu, ktorý v januárovom čísle priniesol články najmä o okrúhlych výročiach - 680. výročia prvej písomnej zmienky o Hnúšti i 80. výročí stredného školstva v Hnúšti. Napísali sme o vianočných besiedkach, akcii pri vrbovskom Betleheme a aj o vianočnom vystúpení členov ZPOZ v rímsko-katolíckom kostole. Nezabudli sme uverejniť mená víťazov šesťnásteho ročníka v speve populárnej piesne Hviezdička, ani víťaza súťaže Snow film festu.

PrílohaVeľkosť
nov_januar_2014_cele.pdf34.21 MB

201402 Hnúšťanský hlas

Vo februárom čísle HH nás v srdciach hreje "Valentín", no poteší aj príchod nového investora či spisovateľa Pavla Baričáka. Pripomíname si aj oslobodenie nášho mesta, ako aj sté výročie od narodenia prof. Štefana Tóbika. V športe zahrejú dve zlaté v prvom kole Slovenského pohára v kickboxe i zachladí turistov KST Hnúšťa na vrchole klenovského Vepra.

PrílohaVeľkosť
februar2014.pdf6.7 MB

201403 Hnúšťanský hlas

"Kolísku i hrob mu zaobstaral mesiac marec" - pod týmto názvom sme našli článok o Matejovi Hrebendovi v HH. Ten priniesol v jarnom vydaní info o návšteve delegácie z USA, o nových chodníkoch, o novej výstave M. Pliešovského i hokejovom derby severookresných rivalov Klenovca a Hnúšte.

PrílohaVeľkosť
nov_mar_cele_2014.pdf12.45 MB

201404 Hnúšťanský hlas

V reportáži Ing. Kovalčíka sa zaoberáme lesom, ktorý v apríli skutočne vnímame akosi citlivejšie. Píšeme o realizácii externého fitnescentra, o odovzdaní krojovaných súčiastok folklórnym súborom z Hnúšte, Klenovca a Kokavy n. Rimavicou v kancelárii MAS Malohont. Karnevalové veselice v hnúšťanských školách zaplnili niekoľko stránok našich novín.

PrílohaVeľkosť
nov_april_2014_cele.pdf28.16 MB

201405 Hnúšťanský hlas

Počasie láka do prírody. Turisti si to vychutnali. Najprv na Hradovú, potom z krasového územia cez poľany. Kulturisti mali v mestskej športovej hale sviatok: konali sa Majstrovstvá Slovenska juniorov 2014. No nie len športom je človek živý.
Špecialkári súťažili v speve, v umeleckej škole sa šibalo, gymnazisti boli aktívni v rámci Dňa Zeme, oslavoval sa sviatok Rómov i hromadne darovala krv. To všetko a ešte viac v májovom HH.

PrílohaVeľkosť
nov_maj_komplet.pdf16.27 MB

201406 Hnúšťanský hlas

Počasie láka do prírody. Turisti si to vychutnali.

Príloha: HH 6/2014

201407 Hnúšťanský hlas

Prvé prázdninové číslo HH prinieslo mestské novoty: píše sa o nových parkovacích miestach na ulici Klokočovej, ako aj o poslaneckej výmene, kde poslanca Miroslava Brača nahradil na posledných päť mesiacov tohto volebného obdobia Marian Petrok. Nájdete tu aj článok o vyčíňaní veternej smršte nad Hnúšťou, ktorá spôsobila najväčšiu kalamitu lesom v tejto lokalite. Športové kluby predstavujú svoje aktivity.

PrílohaVeľkosť
nov_jul.pdf44.03 MB

201408 Hnúšťanský hlas

Druhé prázdninové číslo sa nieslo v znamení tohtoročných výročí: 70 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania, 100 rokov od začiatku I. svetovej vojny, ako aj 800. výročia poľských Striežoviec, našich partnerov. Dôležitou správou bolo zverejnenie informácií o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré predseda NR SR vyhlásil na sobotu 15. novembra.

PrílohaVeľkosť
nov_august2014_cele.pdf18.68 MB

201409 Hnúšťanský hlas

Prázdniny žiakom, študentom, no aj dovolenky učiteľom skončili. V septembri nastúpili do školských lavíc a za katedry. Aký je to po dvoch mesiacoch šok, dozviete sa v septembrovom čísle HH. Okrem toho sa náš hlas venuje aj významnému tohtoročnému výročiu SNP. Informuje i o novinkách v MAS Malohont. Nezabúda na drobné novinky v meste a okolí. Čítajte náš Hnúšťanský hlas.

PrílohaVeľkosť
nov_september_2014_cele.pdf17.2 MB

201410 Hnúšťanský hlas

V októbrovom čísle sme sa zamýšľali nad tradíciou úcty k seniorom, ktorých sme pozvali na spoločné mestské stretnutie so zábavným programom a okrem toho sa v come backu pozreli na tohtoročné ústredné oslavy 70. výročia SNP. Nechýbala potešujúca správa o novom investorovi v priemyselnom parku.

PrílohaVeľkosť
nov_oktober_2014_cele.pdf27.66 MB

201411 Hnúšťanský hlas

Pred komunálnymi voľbami hlas prináša zoznam všetkých kandidátov na primátora a poslancov v dvoch volebných obvodoch. Obsahuje i pozvánku na ďalší ročník filmového festivalu Snow film fest v kine Rimava v Hnúšti ako aj úspechy hnúšťanských športovcov.

PrílohaVeľkosť
noviny_november_2014.pdf17.41 MB

Hnúšťanský hlas júl 2015

Hnúšťanský hlas júl 2015
PrílohaVeľkosť
hn-strana1.pdf8.66 MB
hn-strana2.pdf1.45 MB
hn-strana3.pdf6.47 MB
hn-strana4.pdf4.98 MB
hn-strana5.pdf1.18 MB
hn-strana6.pdf2.47 MB
hn-strana7.pdf18.59 MB
hn-strana8.pdf28.06 MB
hn-strana9.pdf17.58 MB
hn-strana10.pdf377.51 KB
hn-strana11.pdf902.63 KB
hn-strana12.pdf4.71 MB