Skip to Content

Forums

Fórum Témy Príspevky Posledne pridané
Fórum občanov mesta

Každý používateľ diskusného systému je za publikované názory plne zodpovedný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Používaním diskusného systému na hnusta.sk používateľ vyjadruje súhlas s Pravidlami používania diskusií na hnusta.sk a zaväzuje sa ich dodržiavať.

V diskusiách na hnusta.sk podporujeme a vítame:

 • príspevky, ktoré obohatia ostatných diskutujúcich o nové informácie alebo názor
 • odlišné názory s iným uhlom pohľadu
 • inteligentný prejav a vecnú debatu

V diskusiách na hnusta.sk je zakázané:

 • akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie
 • vkladať viacnásobne sa opakujúce príspevky, v ktorých používateľ prezentuje svoj názor, komerčnú informáciu, odkaz na internetové stránky, alebo iný obsah (tzv. tapetovanie)
 • zverejňovať vulgárne, pornografické alebo inak spoločensky neprípustné príspevky
 • zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb
 • zverejňovať prevzaté texty bez súhlasu autora, alebo iným spôsobom porušovať autorské práva
 • zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
 • zverejňovať obchodné informácie, prezentovať akékoľvek komerčné produkty a aktivity.
 • používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo v mene zamestnancov mesta Hnúšťa
Vyjadrite svoj názor, čo sa Vám páči a čo naopak nepáči v našom meste
307 347 od používateľa smilan
pred 5 dní 21 hod
Kultúrne okienko
4 21 od používateľa msks
pred 2 roky 31 týždňov
Návrhy, nápady, riešenia občanov mesta
14 69 od používateľa Anonymný prispievateľ (bez overenia)
pred 7 rokov 18 hod
Ponuka pracovných miest, diskusia o možnosti zamestnať sa v našom meste a blízkom okolí
20 340 od používateľa Anonymný prispievateľ (bez overenia)
pred 4 roky 26 týždňov
V Hnúšti aktívne pôsobia tieto športové kluby: Volejbalový klub TJ ISKRA Hnúšťa, Futbalový klub TJ ISKRA Hnúšťa, Kick – box LEON Club, Turistický klub Hnúšťa, Atletický klub mesta Hnúšťa, Združený klub kulturistický, Tenisový oddiel, Kynologický klub, Šachový klub, RTVŠ Hnúšťa. V tejto rubrike sú príspevky týkajúce sa našich športových klubov, ale aj športu všeobecne.
6 13 od používateľa filip (bez overenia)
pred 2 roky 37 týždňov
Popis vecí, predmetov, osôb, zvieracích miláčikov, ktoré ste stratili alebo našli a máte k ni­m osobný, citový, rodinný alebo iný vzťah, prí­padne hľadáte niekoho alebo niečo z minulosti.
2 2 od používateľa vystavba
pred 3 roky 10 týždňov
Všeobecné poznámky a pripomienky
6 30 od používateľa smilan
pred 7 rokov 24 týždňov
Informácie z mesta, mestského úradu a samosprávy
Informačná virtuálna vývesná tabuľa mesta
9 72 od používateľa Anonymný prispievateľ
pred 10 rokov 26 týždňov
Informácie z Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady, od primátora, poslancov a ďalších predstaviteľov mesta
7 18 od používateľa Anonymný prispievateľ (bez overenia)
pred 9 rokov 30 týždňov
Položte otázku predstaviteľom mesta
14 393 od používateľa Juhásová (bez overenia)
pred 2 roky 20 týždňov
Verejné priestranstvo mesta Hnúšťa
7 160 od používateľa TD TAXI Hnusta
pred 7 rokov 14 týždňov


X