Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a zarmútená rodina
oznamujú,že dňa 01. marca 2013 nás navždy opustil
pán Miroslav Kúdelka
narodený 21. decembra 1955, naposledy bytom Hnúšťa, Clementisa 214.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Miroslavom Kúdelkom bude v nedeľu 03. marca 2013 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
01.03.2013 - 14:26


X