Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a zarmútená rodina
oznamujú,že dňa 03. marca 2013 nás navždy opustil
pán Dušan Chamula
narodený 26. júla 1946, naposledy bytom Hnúšťa, Clementisa 199.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Dušanom Chamulom bude zajtra 05. marca 2013 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
04.03.2013 - 14:48


X