Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.marca 2017
nás navždy opustila pani Mária Chovancová
narodená 24.marca 1946
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 516.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Chovancovou
bude dňa 31.marca 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne.

Zverejnené: 
29.03.2017 - 15:16


X