Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.marca 2017
nás navždy opustila pani Viera Kaločaiová
narodená 24.septembra 1969
naposledy bytom Hnúšťa, Maša 599.
Dom smútku v Klenovci bude otvorený dňa 18.marca 2017 v čase od 15.00 do 16.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vierou Kaločaiovou
bude dňa 19.marca 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne.

Zverejnené: 
17.03.2017 - 15:14


X