Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.marca 2017
nás navždy opustila pani Jolana Sviteková
narodená 29.júla 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Kotlištská 339.
Dom smútku bude otvorený dňa 20.marca 2017 od 15.30 do 16.30 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jolanou Svitekovou
bude dňa 21.marca 2017 o 13.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Hnúšti.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti.

Zverejnené: 
20.03.2017 - 07:54


X