Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.marca 2017
nás navždy opustil pán Ivan Júre
narodený 13.decembra 1934
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 448.
Dom smútku v Klenovci bude otvorený dňa 23.marca 2017 od 13.30 hod..
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ivanom Júrem
bude dňa 23.marca 2017 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Klenovci.

Zverejnené: 
21.03.2017 - 13:11


X