Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.apríla 2017
nás navždy opustila pani Zuzana Odelgová
narodená 9.februára 1934
naposledy bytom Rovné 61.
Dom smútku v Hnúšti bude otvorený 11.apríla 2017 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zuzanou Odelgovou
bude dňa 12. apríla 2017 o 15.00 hodine v kultúrnom dome v obci Rovné.
Pochovaná bude v miestnom cintoríne.

Zverejnené: 
11.04.2017 - 15:35


X