Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.mája 2017
nás navždy opustil pán Ján Hedvigy
narodený 21.marca 1963
naposledy bytom Hnúšťa, Dolná 79.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Hedvigym
bude dňa 7.mája 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Likieri.

Zverejnené: 
05.05.2017 - 13:17


X