Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11.mája 2017
nás navždy opustil pán Peter Ruda
narodený 30.novembra 1965
naposledy bytom Hnúšťa, Budovateľov 812.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Petrom Rudom
bude dňa 14.mája 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne.

Zverejnené: 
12.05.2017 - 14:23


X