Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 23.apríla 2017
nás navždy opustil pán Ján Haviar
narodený 9.augusta 1949
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Haviarom
bude dňa 15.mája 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený polhodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
12.05.2017 - 14:30


X