Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.mája 2017
nás navždy opustil pán Michal Fabo
narodený 14.júla 1944
naposledy bytom Hnúšťa, M. R. Štefánika 444.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Michalom Fabom
bude dňa 17.mája 2017 o 14.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
16.05.2017 - 11:30


X