Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.júna 2017
nás navždy opustil pán Viliam Pehen
narodený 18.marca 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 46.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Viliamom Pehenom
bude dňa 6.júna 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v starom Likieri.

Zverejnené: 
05.06.2017 - 15:12


X