Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 26.júna 2017
nás navždy opustil pán Jaroslav Kenický
narodený 17.januára 1959
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 144.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Kenickým
bude dňa 29.júna 2017 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený polhodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne.

Zverejnené: 
28.06.2017 - 15:02


X