Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.júla 2017
nás navždy opustila pani Judita Striežovská
narodená 13.novembra 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 90.
Dom smútku bude otvorený dňa 20.júla 2017 od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Juditou Striežovskou
bude dňa 21.júla 2017 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hačave.
Do kostola bude prevezená hodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
20.07.2017 - 11:03


X