Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.augusta 2017
nás navždy opustila pani Juliana Wolfsbergerová
narodená 3.februára 1933
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Julianou Wolfsbergerovou
bude dňa 25.augusta 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v starom Likieri.

Zverejnené: 
24.08.2017 - 08:29


X