Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.augusta 2017
nás navždy opustil pán Ján Kvetko
narodený 25.novembra 1954
naposledy bytom Rimavské Zalužany 18, predtým bytom Hnúšťa.
Dom smútku v Rimavských Zalužanoch bude otvorený dňa 29.augusta 2017 v čase od 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Kvetkom
bude dňa 30.augusta 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavských Zalužanoch.

Zverejnené: 
29.08.2017 - 10:32


X