Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.septembra 2017
nás navždy opustila pani Mária Migaľová
narodená 8.novembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Migaľovou
bude dňa 20.septembra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
19.09.2017 - 11:11


X