Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2.októbra 2017
nás navždy opustila pani Vilma Kišová
narodená 10.novembra 1926
naposledy bytom Revúca, predtým bytom Hnúšťa, Bakulíniho 169.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vilmou Kišovou
bude dňa 4.októbra 2017 o 15.00 hodine na nádvorí rodinného domu,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.

Zverejnené: 
03.10.2017 - 15:32


X