Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.októbra 2017
nás navždy opustila pani Janka Cabanová
narodená 1.mája 1923
naposledy bytom Klenovec, 1.Mája 582, predtým bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jankou Cabanovou
bude dňa 10.októbra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
09.10.2017 - 10:56


X