Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ján Oláh
narodený 29.októbra 1953
naposledy bytom Klenovec.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Oláhom
bude dňa 11.októbra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne.

Zverejnené: 
10.10.2017 - 15:58


X