Skip to Content

Hlásenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10.októbra 2017
nás navždy opustil pán Ladislav Palúš
narodený 1.marca 1978
trvale bytom Rimavské Brezovo 45, naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Dom smútku v Rimavskom Brezove bude otvorený dňa 11.októbra 2017 od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ladislavom Palúšom
bude dňa 12.októbra 2017 o 15.00 hodine v Dome smútku v Rimavskom Brezove, odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.

Zverejnené: 
10.10.2017 - 16:02


X