Skip to Content

Hlásenie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 12.októbra 2017 v čase od 9.00 do 14.00 hodiny bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici 1.mája 523 - 542. Dodávka pitnej vody bude prerušená z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí.
V tejto súvislosti Vás prosíme o predzásobenie sa pitnou vodou.
V priebehu prác môže dôjsť k skúšobnému napúšťaniu vodovodného potrubia a tým k dočasnému obnoveniu dodávky vody.

Zverejnené: 
11.10.2017 - 15:05


X