#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NAJBLIŽŠIE PODUJATIE

29.04.2018 od 15:00

príšerákovci

Príšerákovci - rozprávka

30.04.2018 od 17:00

stavanie mája

Stavanie mája

KALENDÁR AKCIÍ

Kalendár akcií

ÚRADNÁ TABUĽA

Oznam

Zasadnutia zastupiteľstva

zasadnutia

VZDELÁVANIE

Vzdelávanie

KULTÚRA

Kultúra

MESTSKÁ POLÍCIA

Mestská polícia

PLÁN SEPAROVANÉHO ZBERU

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

Smútočné oznámenia

DôLEžITé Adresy

AKTUALITY

20.04.2018

Keď slová sú zbytočné...

Keď slová sú zbytočné...

Piatok 20.4.2018 bol pre mesto Hnúšťa dňom nielen slnečným, ale aj dňom výnimočným. Bol venovaný našej planéte Zem. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov so znečisťovaním planéty.

Detail

18.04.2018

Presadil sa v medzinárodnej konkurencii

Presadil sa v medzinárodnej konkurencii

Dňa 11.04.2018 si na Radnici v Lučenci slávnostne prebral cenu medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie 2018, žiak ZUŠ Hnúšťa, Dalibor Leng. Získal jedno z dvoch hlavných ocenení a to Cenu Matice Slovenskej. Sme radi, že sme sa opäť nestratili v konkurencii 95 škôl s 1164 prácami z 9 krajín sveta. Výhercovi srdečne gratulujeme a poďakovanie patrí aj jeho rodičom za dopravu na túto peknú akciu. ZUŠ Hnúšťa

Detail

18.04.2018

Budúcnosť sveta - 3. ročník výtvarnej súťaže: životné prostredie

Budúcnosť sveta - 3. ročník výtvarnej súťaže: životné prostredie

Mesto Hnúšťa vyzýva žiakov, rodičov a základné školy, v rámci spoločných aktivít pri príležitosti Dňa Zeme, aby sa zapojili do 3. ročníka výtvarnej súťaže na tému životné prostredie, ktorá je organizovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

Detail

16.04.2018

Taekwondo -seminár poomsae s českými majstrami!

Taekwondo -seminár poomsae s českými majstrami!

Na seminári poomsae v Rimavskej Sobote sa zúčastnilo spolu cca 45 cvičencov, trénerov, rozhodcov na ktorom nechýbal i náš Taekwondo klub Hnúšťa-Tisovec.

Detail

16.04.2018

SSE: V R. Sobote opäť zriadili zákaznícke centrum, otvorené je jeden deň v týždni

SSE: V R. Sobote opäť zriadili zákaznícke centrum, otvorené je jeden deň v týždni

V Rimavskej Sobote po niekoľkých rokoch opäť zriadili zákaznícke centrum Stredoslovenskej energetiky. Ide o vysunuté pracovisko z Lučenca s jedným zamestnancom, zákazníci môžu ich služby využiť jeden deň v týždni.

Detail

13.04.2018

m

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Mesto Hnúšťa v súlade s § 9 ods. 2) písm. b) a § 9a ods. 3) zákona č. 138/1991 Zb. vyhlasuje VOS - o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku - nehnuteľnosti, nebytový priestor vo výrobnej hale s.č.942 SVF, o celkovej výmere 4469 m2 a lakovne o výmere 96 m2, nachádzajúcej sa v priemyselnom parku mesta Hnúšťa, postavenej na parcele číslo CKN 1143/3 a CKN 1143/25, v katastrálnom území Hnúšťa, zapísanej na LV č. 1392 vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota.

Detail

13.04.2018

Bezpečne na cestách ...

Bezpečne na cestách ...

Dňa 12.04.2018 sme mali v našej MŠ Klokočovej vzácnu návštevu, keďže je mesiac apríl i mesiacom bezpečnosti pozvali sme k nám náčelníka mestských policajtov v Hnúšti – p. Mgr. M. Migaľu a J. Vranca, ktorí nám rozprávali o bezpečnosti na cestách , doprave, reflexných prvkoch, o tom ako má byť správne vybavený bicykel, čo musí mať na sebe cyklista pri jazde, tiež ako sa správa chodec.

Detail

12.04.2018

Písmenko na návšteve v MŠ

Písmenko na návšteve v MŠ

Počasie býva ako sa hovorí "vrtkavé" – raz nám svieti slniečko, inokedy fúka vietor alebo prší. A práve marcový dážď prekazil návštevu detí MŠ z Rimavskej Bani v našej knižnici. No štvrtok 5.apríla, v tento slnečný deň, sa Písmenko rozhodol, že sa vyberie navštíviť tieto deti a stráviť s nimi pekné dopoludnie.

Detail

12.04.2018

"Kaluoka´hina, začarovaný koralový útes"

"Kaluoka´hina, začarovaný koralový útes"

Už po druhý krát sme v MŠ Klokočovej na vlastnej koži zažili netradičnú formu doplnkovej výučby a zároveň sme sa snažili podporiť záujem detí o svet okolo nás.

Detail

11.04.2018

pamätná tabuľa

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 195.VÝROČIE NARODENIA SAMA VOZÁRA

Samo Vozár – básnik, publicista, prekladateľ, tvorca subjektívne orientovanej romantickej poézie.

Detail

10.04.2018

Kick - Box Leon Hnúšťa

Kick - Box Leon Hnúšťa

V Sobotu dňa 24.03.2018 sa konalo v Prešove druhé kolo Slovenského pohára v Kick - Boxe, ktorého sa zúčastnili aj športovci zo športového klubu Kick - Box Leon Hnúšťa.

Detail

10.04.2018

Podpora od Nadácie Volkswagen Slovakia

Podpora od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen podporila v grantovom programe Vzdelaním k integrácii projekt OZ ATHÉNA „Alternatívna komunikácia s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím“.

Detail

09.04.2018

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne 10.04.2018 od 07:30 hod. do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na odberných miestach Maša č. 553 – 560, 587, 598 - 602

Detail

06.04.2018

Jubilejný XX. ročník Hnúšťanského akordu

Jubilejný XX. ročník Hnúšťanského akordu

Finále Hnúšťanského akordu 2017/2018 rozhodlo o víťazoch Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. - 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.

Detail

06.04.2018

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne 9.5.2018 od 07:30 hod. do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na odberných miestach Hnúšťa - časť Hačava, číslo domu 0, 3-7, 11, 13-15, 17-25, 28-34, 36-40, 43, 44, 49, 51-54, 56, 57, 60-64, 66, 68-70, 73, 78, 80-82, 84, 86-90, 1000.

Detail

06.04.2018

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne 10.5.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na odberných miestach Hnúšťa - časť Mútnik, číslo domu 0, 6, 7.

Detail

30.03.2018

„OBLEJ MA ŠUHAJKO ...“

„OBLEJ MA ŠUHAJKO ...“

V Materskej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti – v obláčikovej triede, sa deti zo súboru „Púpavienka“ už celý týždeň chystali na Veľkú noc. Vyfarbovali vajíčka, zajačikov, vyzdobovali celú triedu. A v utorok, 27. marca 2018 ukázali deťom z celej škôlky veľkonočné zvyky. Vyobliekali sa do krojov, spievali a tancovali: „Kvetná nedeľa, kdeže si bola ?...“ Dievčatá odriekali riekanky:„To vajíčko maľované, kvietočkami cifrované, tomu ho ja darujem, koho verne milujem!“

Detail

29.03.2018

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne 3.5.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na odberných miestach Hnúšťa - časť Hačava, číslo domu 23, 107 - 116, 118, 132, 985, Hačava - Skálie 125, 126.

Detail

28.03.2018

logo

Dotazníkový prieskum CVČ - pre rodičov

Centrum voľného času Hnúšťa prosí rodičov o vyplnenie krátkeho dotazníka na zistenie verejnej mienky a ďakuje za spoluprácu

Detail

28.03.2018

 Taekwondo klub Hnúšťa  obhájil titul prvenstva ako tím  na domácej pôde!

Taekwondo klub Hnúšťa obhájil titul prvenstva ako tím na domácej pôde!

V sobotu - 24.03.2018 Mestská športová hala v Hnúšti privítala 67 pretekárov z 10 slovenských taekwondo klubov, ktorí súťažili v kategórii pooomsae – zostavách v predvádzaní techník.

Detail

27.03.2018

st

VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno - tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 24. marca 2018 v telocvični ZŠ s MŠ V. Mináča zorganizovali VIII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 23 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Klenovca, Rimavskej Soboty, Revúcej, Cinobane a Veľkého Blhu. Výborný guľáš navarili dobrovoľníci z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie.

Detail

27.03.2018

POH

Program odpadového hospodárstva BBSK na roky 2016-2020 - zverejnenie záverečného stanoviska

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“. Podľa § 14 odsek 5 zákona Mesto Hnúšťa ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Z dokumentu je možné robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Detail

26.03.2018

Básničkovo a výstavka vlastných kníh, leporiel.

Básničkovo a výstavka vlastných kníh, leporiel.

Malá trieda v MŠ Klokočovej, sa dňa 22.4.2018, premenila na "Básničkovo." Básničkovo dokonca navštívila aj samotná babka Jaga. Tá so totiž dozvedela, že sa detičky naučili krásne básničky a vyrobili leporelá. Preto neváhala a prišla medzi deti a na vlastné uši si prišla vypočuť prednes básničiek v podaní šikovných detičiek. Spočiatku si deti mysleli, že ich babka Jaga prišla strašiť, ale keď videli že ich babka ocenila potleskom aj tancom, smelo sa usadili a v napätí podporovali všetkých recitujúcich. Všetky básničky boli krásne: o zvieratkách, o hračkách, o knižkách, o jedle, o zúbkoch, atď.

Detail

26.03.2018

bab

Upozornenie na protizákonnosť vypaľovania trávy.

Blížiace sa jarné obdobie je v našom okolí už pravidelne spojené s nepochopiteľnou zámernou ľudskou činnosťou, vypaľovaním suchých trávnatých porastov. Takéto požiare sú veľmi rizikové najmä tým, že sa môžu veľmi ľahko zmeniť na zložité lesné požiare, často v nedostupnom teréne.

Detail

23.03.2018

TOMI  KID KOVÁCS v ZŠ Klokočova Hnúšťa

TOMI KID KOVÁCS v ZŠ Klokočova Hnúšťa

Slovenský profesionálny boxer, majster Európy. Nič mu nepadlo z neba. Dostal dar , ten tvrdo rozvíjal a priniesol mu výsledky. Dnes je celý náš slovenský národ naňho hrdý.

Detail

23.03.2018

logo

Informovanie občanov o výluke medzi železničnými stanicami

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 27.-28.marca 2018 v čase od 8:00 do 12:15 hod. z dôvodu výluky medzi ŽST Rimavská Baňa – Hnúšťa budú vlaky Os6706 a Os6707 nahradené autobusmi.

Detail

23.03.2018

Rozprávkový svet v Materskej škole NR v Hnúšti

Rozprávkový svet v Materskej škole NR v Hnúšti

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna kniha a v nej žila krásna princezná... Je to fantázia alebo skutočnosť? Ako vnímajú deti v predškolskom období svet fantázie a svet vlastných pravidiel, ktoré ukrýva každá rozprávka? Vedia prirodzene vysvetliť skutočnosť medzi fiktívnym a skutočným príbehom v rozprávke? Dokážu popísať rozdiel, čím sa rozprávka líši od skutočnosti?

Detail

23.03.2018

Pripomíname si 90 rokov od narodenia muzikanta a úžasného človeka Jána Jasenku zo Sirka

Pripomíname si 90 rokov od narodenia muzikanta a úžasného človeka Jána Jasenku zo Sirka

Ján Jasenka 30.3.1928 Sirk - 6.4.1991 Revúca. V Sirku v rodine baníka uzrel svetlo sveta na jar v roku 1928 muzikant Ján Jasenka. Spievať začal s prvými slovami, na husle brnkal už vtedy, keď ich dočiahol zvesiť zo steny nad prípeckom. So sestrou Milkou tvorili spevácke duo. Otec bol baník, no i on v nedeľu bral do mozoľnatých rúk krehké husličky a vyhrával celej rodine smutné i veselé pesničky. Ján vyhrával všade, chodil za dom na stránišku pod starý košatý buk a tam konkuroval spevavým vtákom. Už v tých časoch mal detskú ľudovú muzičku, hrávali s ním chlapci zo Sirka Janko Pelech, Ondro Kontra, Slavo Kontra a ďalší. Rôčky ubiehali, kapela sa rozbehala a aj ten košatý buk sa po otcovej smrti vyvrátil.

Detail

23.03.2018

Vynášanie Moreny!

Vynášanie Moreny!

Dňa 19.3.2018 deti z MŠ Klokočovej vítali príchod jari a lúčili sa so zimou prostredníctvom najznámejšieho ľudového zvyku a tradícii na celom Slovensku - slamenej bábky - Moreny.

Detail

23.03.2018

Vítanie  jari v Materskej škole NR v Hnúšti

Vítanie jari v Materskej škole NR v Hnúšti

Symbol zimy, chorôb a smrti - Morenu – odohnali naše deti v utorok 20.3.2018, a tak sa žezla nadobro ujala farebná a voňavá pani Jar.

Detail