Skip to Content

Mapa mesta

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Vybrané trasy

Bratislava->Nitra->
Zvolen->Hnúšťa


Celkom 267,7km, predpokladaný čas: 3:52

km názov
0 Bratislava - letisko M.R.Š
1,2 Bratislava - Vajnory/D1
4,8 Ivánka pri Dunaji/Vajnory
17,3 Senec
20,8 Blatné juh
40,5 Trnava 50
43,5 Vlčkovce SZ
45,1 Vlčkovce juh
51,1 Sereď juh
53,6 Dolná streda juh
58,3 Šoporňa SZ
79,4 Nitra/Lužianky
80,1 Nitra SZ
82,7 Nitra sev.
85,3 Nitra-Chrenová
85,5 Nitra Levická/Zlatomor.
100 Neverice JZ
102,3 Beladice sev.
102,9 Beladice
109 Tesáre nad Žitavou
111 Zlaté Moravce juh
113,8 Zlaté Moravce vých.
119 Olichov
128,1 Hronský Beňadik sev.
130,3 Humná
131,1 Tekovská Breznica JZ
136,1 Nová Baňa juh
145,3 Žarnovica JZ
146,7 Žarnovica juh
147,4 Žarnovica JV
153,1 Bzenica
157,3 Hliník nad Hronom SV
163,3 Žiar nad Hronom - SNP
165,4 Ladomer záp.
166,8 Šášovské podhradie sev.
179,6 Budča záp. 2
185,5 Zvolen - Pustý hrad
193 Lieskovec
197,9 Zvolenská Slatina
201,3 Vígľaš juh
203,5 Pstruša
206,2 Stožok sev.
209,2 Detva sídl. záp.
213,5 Kriváň
222,6 Hriňová
228,3 Detvianská Huta
232,9 Látky vých.
241,8 Línia
253,2 Kokava nad Rimavicou
262,2 Klenovec
265,4 Maša
266,3 Hnúšťa SZ
267,7 Hnúšťa


Košice-Hnúšťa

Celkom 151,2km, predpokladaný čas: 2:17

km názov
0 Košice - letisko Barca
2,7 Košice Pereš JV
7,8 Košice železiarne
10,7 Šaca juh
19,6 Čečejovce
33,7 Turňa nad Bodvou SV
37,2 Zadielské Dvorníky
49,2 Jablonov nad Turňou SV
60,2 Krásnohorské Podhradie
63,3 Rožňava východne
76,2 Gombasek záp.
81,5 Plešivec
86,7 Bohúňovo
95,6 Starňa
98,5 Tornaľa
106 Figa
112,9 Bátka
119,5 Bakta
121,6 Rim. Sobota - Vinice
124,8 Rim. Sobota - Košická cesta
128,5 Rim. Sobota - Sobôtka
133,9 Veľké Teriakovce
135,7 Vrbovce
137 Hrachovo vých
139,7 Kociha
142,3 Rimavské Zalužany
143,8 Rimavská Baňa
147,1 Rimavské Brezovo
149,4 Likier
151,2 Hnúšťa


Žilina->Martin->
Banská Bystrica->Hnúšťa


Celkom 172,6km, predpokladaný čas: 3:02

km názov
0 Žilina
6,6 Mojšová Lúčka
8,4 Zlatné
10 Strečno záp.
23,6 Vrútky/Turiec
24,6 Martin-Záturčianska
32,2 Martin juh
33,3 Žabokreky záp.
37 Príbovce
41,8 Karlová
51,6 Diviaky vých.
52,8 Turčianské Teplice sev.
55 Háj
57,5 Čremošné
66,6 Malý Šturec - sedlo
72,5 Horný Harmanec
74,8 Dolný Harmanec
77,4 Harmanec
83,2 Banská Bystrica - Jakub
84,5 Banská Bystrica - Kostiviarska
85,1 Banská Bystrica - Karlovo
85,3 Banská Bystrica - Sásová
89,6 Kynceľová
90,2 Banská Bystrica - Na Hrbe
90,6 Senica juh (BB)
92,5 Šalková sev.
93,8 Slovenská Lupča JZ
102,7 Lučatín vých.
103,7 Medzibrod JZ
108,2 Bukovec
109,3 Nemecká
120,5 Podbrezová
129,5 Brezno
135,2 Rohozná
139,7 Kubická
141,6 Michalová
143,3 Pohronská Polhora
151,7 Bánovo
159,8 Tisovec
163,4 Rimavská Píla
166,5 Hačava
172,6 Hnúšťa

--
Mesto Hnúšťa

Google aktualizoval google

Google aktualizoval google map a Hnúšťa dostala ako darček na záver roku 2006 nové, jemnejšie rozlíšenie :-) Vychutnajte si kvalitnejšie satelitné pohľady na naše mesto.
--
Mesto Hnúšťa

Mapa vo vysokom rozlíšení

Mapa vo vysokom rozlíšení bude niekedy z októbra. Vie niekto z nejakého detailu v mape určiť presnejšie obdobie, kedy mohla byť táto mapa skenovaná?X