Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Materská škola Klokočova 740


ČMaterská školao by ste o nás mali vedieť:

Naša materská škola je umiestnená v centre mesta. Je to účelová budova, pozostávajúca z dvoch pavilónov a hospodárskej časti. Za budovou je priestranný dvor s pieskoviskami, preliezkami, hojdačkami. Mierne kopcovitý terén nám dáva dostatok možností na využívanie záhrady po celý rok, najmä na sezónne činnosti v zime – sánkovanie, bobovanie, v lete sa otužujeme slnkom a vodou – kúpaním sa v bazénoch.

Na deti čaká útulné a estetické prostredie s množstvom hračiek, hracích kútikov v priestranných herniach našej 3 – triednej materskej školy.

Našou prvoradou úlohou je pripravovať deťom prostredie plné lásky, bezpečia, istoty a dôvery, aby deti k nám chodili rady a objavovali vždy niečo nové, zaujímavé.


Motto školy:

„Zmyslom detstva je hravosť,
doprajme deťom uspokojenie z tohto stavu
a potešenie byť dieťaťom“

Umožňujeme:

  • Postupný adaptačný pobyt spolu s rodičmi,
  • Dochádzku do MŠ i stravovanie podľa požiadaviek rodičov,
  • Rozvíjame talenty detí v tanečnom krúžku, vo výtvarnom krúžku
  • Oboznamujeme s ľudovými tradíciami a zvykmi,
  • Plníme úlohy Projektu „ Škola podporujúca zdravie,
  • Plníme úlohy Projektu Environmentálnej výchovy,
  • Plníme úlohy Projektu „ Adamko hravo – zdravo“,
  • Uskutočňujeme poldenné pobyty v prírode
  • Celodenný pobyt v prírode v závere školského roka


O Vaše deti sa starajú a výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú kvalifikované pedagogické pracovníčky spolu s ďalším personálom:

Riaditeľka školy: Anna LIPTÁKOVÁ

Učiteľky: Marta Kormošová, Viera Drozdíková, Jana Bajužiková, Eva Šafáriková, Milota Ulická, Zlatica Miková - ( dopĺňa úväzok riaditeľky školy)

Pracovníčky školskej jedálne : Slavomíra Tökölyová ( ved. ŠJ ), Anna Ľuptáková

Prevádzkové pracovníčky: Katarína Mihalíková, Iveta Ladiková, Anna Bobáková