Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Materská škola Nábrežie Rimavy 447

webová stránka: http://www.msnrrimavienka.sk/


Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

Situovaná je v budove pavilónového typu. Disponuje priestrannými, svetlými triedami, veľkým dvorom na hranie, s pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami a dostatkom zelene. Vybavenie spĺňa hygienické a bezpečnostné normy a je uspôsobené potrebám detí predškolského veku.

Materská škola má 6 tried a poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na individuálny prístup k deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti vychovávajú a vzdelávajú kvalifikované pedagogické pracovníčky:

Riaditeľka školy: Mgr. Beata Tokárová
Učiteľky: Mgr. Elena Hulmanová – zástupkyňa riaditeľky
Hrušková Želmíra, Gabriela Balážová, Mgr. Júlia Bodollóová, Edita Grláková, Zlata Huľuková, Soňa Juhaniaková, Jela Kyseľová, Lucia Chudicová, Zlatica Miková, Ľubomíra Hroncová, Bc.Janetta Guzmová

Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri materskej škole:
Vedúca školskej jedálne: Eva Šuleková
Kuchárky : Adriana Kožiaková – hlavná kuchárka, Zuzana Kožiaková , Bc. Ivana Kobyliaková
Prevádzkové pracovníčky: Oľga Sliacka, Katarína Petroková, Janka Nosková.