#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu materskej školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Našim cieľom je vytvoriť, čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí, a to nie je možné bez rešpektovania Vašich názorov.

Dotazník vyplňte preto prosím zodpovedne, čestne, úprimne a svedomito, aby ste vyjadrili len svoje vlastné názory. Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie dobrovoľné a jeho výsledky budú využité iba na skvalitnenie práce školy. Vaše odpovede v žiadnom prípade nezneužijeme vo Váš neprospech.

Dotazník  otvoríte kliknutím na tento link:

https://www.survio.com/survey/d/T8V3E9Y7L5H7S1E9D