Skip to Content

Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o. sa zameriava na rozšírenie výroby využitím vybudovaných stavebných a strojných kapacít v Priemyselnej zóne Hnúšťa

- stavebné povolenie pre adaptáciu hál môže byť vydané do 30 dní od podania žiadosti

- mesto Hnúšťa je výlučným vlastníkom a projektovým manažérom Priemyselnej zóny Hnúšťa

- mesto Hnúšťa ponúka služby súvisiace s vývojom priemyselných oblastí a možností zabezpečovať celú škálu relevantných služieb – identifikácia, analýza, zaobstaranie, riadenie a príprava projektu, nájdenie konečného používateľa, vyjednávanie a ukončenie transakcie

- primátor mesta deklaroval silnú podporu a spoluprácu mesta so strategickým investorom

Viac informácii na http://www.investhnusta.sk/X