Skip to Content

Mestská polícia v Hnúšti

Kontakt

Mestská polícia
mesta Hnúšťa
Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

telefón:
047/2028810
0908 885 127

linka
tiesňového volania:
159

E-mail:Mestská Polícia

bola zriadená v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestská polícia vykonáva tieto hlavné úlohy:
(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 5) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, 6) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

------------------------------------------------------------------
4) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
5) § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.


Úradné hodiny

pondelok 07:30 01:30
utorok 07:30 01:30
streda 07:30 01:30
štvrtok 07:30 01:30
piatok 07:30-15:00 19:00-06:00
sobota každá druhá 15:30-02:30
nedeľa - -

V každú druhú sobotu budú príslušníci MsP vykonávať všetky pracovné činnosti bez obmedzenia. Občania, ktorí budú predvolaní v úradných veciach cez pracovné dni do kancelárie MsP k úkonom, ktoré znesú odklad a pracovné povinnosti, alebo iné vážné okolnosti im neumožňujú dostaviť sa na predvolanie cez pracovný týždeň budú môcť po dohode s predvolávajúcim policajtom presunúť úkony aj na sobotu.

Zoznam členov Mestskej Polície
Meno a priezvisko Funkcia Kontakt
Mgr. Milan Migaľa Náčelník MsP 0908885127
Mgr. Miloš Barto Príslušník MsP 0908885127
Dezider Kaločai Príslušník MsP 0908885127
Jozef Vranec Príslušník MsP 0908885127
Peter Sokol Príslušník MsP 0908885127
 {migala.jpg}
Mgr. Milan Migaľa
 {barto.jpg}  {kalocai.jpg}  {vranec.jpg}
Mgr. Miloš Barto Dezider Kaločai Jozef Vranec

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Komentáre z rokov

Komentáre z rokov predchádzajúcich sme presunuli sem (klikni!).

Dobry den, Na par forach sa

Dobry den,

Na par forach sa pisalo o pokutach ktore sa zacinaju udelovat psickarom v pripade neodpratania necistot po psikoch. Mohli by ste nas prosim informovat na ktorych miestach v Hnusti su specialne odpadkove kose prisposobene na odpratania znecistenia po psikoch? Vopred dakujem za odpoved.

S pozdravom

Ja sa tiež chcem spýtať,

Ja sa tiež chcem spýtať, či MsP vie o tom smetisku, čo za krátky čas vytvorila tá talentovaná rodina, ktorú mesto presťahovalo z meštianky na Hačavu. Smetisko sa nachádza priamo za domom, ktorý im bol kúpený. Onedlho sa tá hromada odpadkov začne zosúvať priamo do rieky Rimava. Je vôbec možné, aby neprispôsobivé osoby nemuseli platiť za odpad, ani mať kontajnery na smeti a ešte mohli bez postihu znečisťovať okolie?

Smetisko za domom na Hačave

Smetisko za domom na Hačave - Skálii je zlikvidované. Príslušníci MsP dňa 17.3.2008 situáciu na mieste preverili, priestupcov stotožnili a obyvateľov domu vyzvali, aby znečistenie priestranstva za domom až po koryto Rimavy vyčistili s termínom do 18.3.2008.
Dnes 18.3.2008 o 16:00 hod. som v popoludňajšej zmene osobne vykonal kontrolu miesta. Komunálny odpad bol z miesta za domom čiastočne vyprataný a obyvateľom domu sme uložili vyčistiť uvedenú lokalitu úplne, a to aj od stavebného a komunálneho odpadu, ktorý bol na mieste ešte z obdobia pred ich nasťahovaním do domu. Opätovnú kontrolu sme vykonali 18.3.2008 o 19:00 hod. Miesto bolo od odpadu úplne vyčistené, odpad bol zhromaždený a naložený na vlečku, ktorú k domu pristavili technické služby a dňa 19.3.2008 bude vyvezený.
Pri tomto rodinnom dome je umiestnený kontajner na komunálny odpad, ale koľko za likvidáciu odpadu platia obyvatelia uvedeného domu neviem.

Migaľa

Dobry vecer, Bola by som

Dobry vecer,

Bola by som povdacna keby sa mi niekto vyjadril na hore uvedenu otazku. Konverzacia sa zvrtla na nieco o co som sa nezaujimala.

Vopred dakujem.

S pozdravom

Mrzí ma, že sa nenašiel

Mrzí ma, že sa nenašiel nikto, kto by na Vašu otázku z kompetentných odpovedal od 17. marca. Odpoveď je však jednoduchá. Nepočul som o pokutovaní psíčkarov za neodpratanie si exkrementov a to práve z toho dôvodu, že Hnúšťa ešte nemá vybudovaný systém zberu takéhoto odpadu. Pokutovaní môžu byť však za porušovanie VZN mesta o chove zvierat a najmä na území centrálnej mestskej zóny. Či sa tak už stalo, budem sa pýtať v interpeláciách poslancov na najbližšom zasadnutí MsZ náčelníka našej polície. Po vyriešení problému parkovacích plôch na sídliskách, vyriešení problému so skládkou tuhého komunálneho odpadu, sa poslanci budú isto venovať aj tejto problematike, ktorá má rastúci trend.
S úctou
M. Pliešovský

V súvislosti so

V súvislosti so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementamia a najmä verejne prístupných miest, v rámci ktorých je vodenie psov zakázané v zmysle ustanovení VZN mesta č. 5/99 mestská polícia od 1.1.2008 eviduje a riešila, a to aj v blokovom konaní súvisiace priestupky. To, že mesto zatiaľ nemá osobitné zberné miesta na psie fekálie, nie je zákonný dôvod na to, aby boli prehliadané, ignorované a neriešené súvisiace priestupky. Za primárne nakladanie s odpadom zodpovedá predsa v prvom rade jeho pôvodca. To akože, keď budete produkovať jadrový alebo vysokotoxický odpad, budete ho vynášať na trávniky v meste len preto, že mesto ho nelikviduje? Pokiaľ mestská polícia zistí znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementami a v súvislosti s týmto konaním budú naplnené všetky obligatórne znaky skutkovej podstaty niektorého z priestupkov z osobitnej časti Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, konanie bude postihované, a to nekompromisne. Pre takéto formy barbarstva nepoznám ospravedlnenie. Minimálne za pozornosť stojí, že o likvidáciu takéhoto druhu odpadu sa zaujímate, práve teraz keď sa jednoducho treba zmieriť s tým, že dlhodobému, opakovanému a hromadnému páchaniu priestupkov aj v súvislosti s porušovaním VZN mesta bez vyvodenia osobnej zodpovednosti bude postupne jednoducho v meste koniec. Pokiaľ ste chovateľom psa a pohybujete sa s ním po verejných priestranstvách láskavo mi odpovedzte, čo ste robili s fekáliami doteraz?

Na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa v rámci diskusie poslanci na podnet poslankyne p. Ginisivej zaoberali aj otázkou zberných miest pre psie fekálie. Z legislatívneho a odborného hľadiska sa k téme vyjadril aj vedúci oddelenia výstavby, rozvoja územia a životného prostredia MsÚ Ing. Kolimár a riaditeľ TS mesta Ing. Merňák. Riešenie problému sa neodložilo a rieši sa.

Migaľa

Už dlhšie vídavať po

Už dlhšie vídavať po sídliskách vyberať z kontajnerov vyhodené potraviny skupinou detí vo veku okolo 6 rokov pochádzajúce z neprispôsobivej komunity spoluobčanov. Deti sú v žalostnom stave, zanedbané, bez hygieny, hladné. Ak narazí hliadka na ne, nech ich identifikuje a oznámi túto skutočnosť MsÚ a ten nech to oznámi príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny, aby bola vyvodená zodpovednosť voči zákonným zástupcom týchto detí, ktorí zjavne príspevky na deti využívajú na iné účely a ich starostlivosť o deti je nulová...

dobry den.chcem len sa

dobry den.chcem len sa opytat ci je normalne ked prislusnik mestskej policie napadne bez priciny obcana romskej narodnosti a este je k tomu aj ten rom vinn??je toto ta priorita policajna ze "sluzit a chranit"???mylsim si ze nie.a k tomu este ked ho chcel jeho kamarat postavit na nohy tak sa na neho vyrutit traja policajti a dokopat ho do bezvedomia a potom ho dalej mlatit na polici???a to len preto ze maju priezvisko kenicky???je to jedna velka hanba zneuzivvat pravomoc verejneho cinitela na to aby sa vyvysovali nad romami.hanba malo by sa s tym neco robit.pan bagacka odporucam spravit si poriadok v radoch tejto institucie.dakujem

Hlavne že Kenický bol

Hlavne že Kenický bol triezvy

Prial by som Vám aby sa

Prial by som Vám aby sa vám stal susedom. Potom Vaše chápanie by malo iný rozmer.

Ako je to možene,že strielal

Ako je to možene,že strielal psy na verejnom priestranstve,ked nema na to povolenie... p.MIGALA

...mozne je vsetko, ale len

...mozne je vsetko, ale len do vtedy kym si to nevsimne niekto kto ma, lebo ako ja viem tak toto robi protizakonne...

Ked už chcu pani policajti

Ked už chcu pani policajti riešiť statie áut na parkovisku na májovke tak potom podme na každeho rovnakym metrom a nie len ked niekto anonymne nahlasi že auto stoji v protismere alebo na trave,ked to nik nenahlasi tak idete okolo a nič si nevšímate!

Zdravím všetkých mestských

Zdravím všetkých mestských policajtov máte novú pomocnú silu z RS ostrieľaný, silný a zdatný mladík cca 20 r. ktorý vykoná všetko pre Hnúšťu nebojte on to umííííí.... hehe

Dobrý deň. Mohol by sa niekto

Dobrý deň.
Mohol by sa niekto kompetentný vyjadriť k piatkovej hromadnej bitke cigánov v Kolónii? Aké opatrenia prijmete aby sa podobné veci už neopakovali? Obyvatelia sa už po zotmení boja vychádzať z bytov..

Veru a nielen po zotmení.

Veru a nielen po zotmení.

A ja sa chcem opýtať, kto

A ja sa chcem opýtať, kto povolil skládku stavebného odpadu na lúke pri činžákoch na májovke a prečo?X