Skip to Content

Mestské organizácie

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a zakladať obchodné spoločnosti.

MESTO HNÚŠŤA má zriadené nasledovné :

1. Rozpočtové organizácie mesta

školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou:

Základná škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa
Základná škola centrum I. Hnúšťa
Základná umelecká škola Hnúšťa

školské zariadenia bez právnej subjektivity:

Materská škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa
Materská škola Klokočova Hnúšťa
Centrum voľného času Hnúšťa

2. Príspevkové organizácie mesta:

Technické služby Hnúšťa
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa

3. Obchodné spoločnosti:

Mestský bytový podnik Hnúšťa s.r.o so 100% účasťou mesta
Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o so 100% účasťou mestaX