Skip to Content

Mestské zastupiteľstvo 017 22.02.2016

Komentáre

Chcem sa opýtať prečo tento

Chcem sa opýtať prečo tento článok alebo link z neho nieje niekde trvalo celý mesiac na prvej stránke niekde na boku lebo veľa ľudí sem príde len raz - dva krát za týždeň a do vtedy je už na druhej strane. Je to vlastne najdôležitejšia udalosť kde sa ľudia dozvedia čo sa deje, prejednáva alebo pripravuje v meste a okolí (keďže s toho čo čítam ešte nahrávanie v našom meste nieje isté aj napriek tomu že už aj niektoré dediny nahrávajú zastupiteľstvá).

Ďakujem za odpoveď

Stačí na prvej strane hore

Stačí na prvej strane hore ťuknúť na Zasadnutia MsZ a tam sú všetky. Netreba hľadať.

Prajem príjemný večer. Po

Prajem príjemný večer. Po prečítaní zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mi dovoľte v súvislosti s vyjadrením, že som bola zodpovedná za nesprávnosť dvoch členov rady školy a preto bola rada školy v čase môjho odvolania neligitímna, dať veci na správnu mieru.
Zriadenie rady školy v súlade s právnymi predpismi upravuje zákon 596/2003 Z.z. (vid. par.25 odst.1) a Vyhláška MŠ SR 291/2004 Z.z. a 230/2009 Z.z. (vid.par.1, odst.1, odst.3 a par.5, odst. 5).Za fakt, že rada školy nebola ustanovená v súlade so zákonom a teda nemohla platne rozhodovať o mojom odvolaní z funkcie riaditeľky je pochybenie Mesta Hnúšťa ako zriaďovateľa ZUŠ Hnúšťa.

V súvislosti s avizovanou návštevou p. primátora v ZUŠ Hnúšťa by som chcela podotknúť, že o riešení problémov nebola reč a učiteľský kolektív bol oboznámený tým, že napriek rozhodnutiu súdu jediným riaditeľom ostáva Mgr. M. Bračo (mimochodom bývalý predseda rady školy, ktorá iniciovala moje odvolanie).

S pozdravom Mgr. Gabriela FussyováX