Skip to Content

Mestské zastupiteľstvo 025

Číslo MsZ: 
25
Dátum rokovania: 
28.02.2013 - 14:30 - 17:00

 
Program :
1/ Otvorenie.
2/ Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva.

3/ Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa.
4/ Návrh na uznesenie.
5/ Záver.
 
 

PrílohaVeľkosť
hlasovanie-_25.msz_-_28.2.2013.pdf41.42 KB
zapisnica_msz_25_-_28.2.2013.pdf137.61 KB
uznesenie_msz_25_-_28.2.2013.pdf114.12 KB

Komentáre

Zaujímavé, že v iných mestách

Zaujímavé, že v iných mestách s transformáciou Technických služieb na obchodné spoločnosti problém nemali a pekne fungujú. Dokonca sa ich činnosť a výkony sprehľadnili tým, že odvedenú prácu konkrétnemu subjektu odfakturujú a za jej vykonanie zodpovedajú.

To by bola veľká hlúposť a

To by bola veľká hlúposť a začiatok totálneho krachu TS. Najlepšia forma pre mesto i občanov je príspevková organizácia. Treba len lepšiu kontrolu zo strany zriadovateľa a poriadneho riaditeľa.

Ako rozhodnú poslanci, tak

Ako rozhodnú poslanci, tak bude. Veď v Hnúšti vlastne už nemôžte asi nič pokaziť....

Dobrý deň, reagujem na Váš

Dobrý deň, reagujem na Váš komentár, lebo sa týka predpokladám môjho vyjadrenia v zápisnici. Treba si však uvedomiť, že v zápisnici je uvedený pojem priama transformácia (zmena príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť). Zákon o rozpočtových pravidlách definuje presné možnosti zániku príspevkových organizácií, a to rozdelením, zlúčením, alebo splynutím s právnym nástupcom, ktorým môže byť len rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. Ak by príspevková organizácia zanikla bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa. A až následne potom vzniká priestor na založenie novej obchodnej spoločnosti. Nič viac a nič menej som vyjadrením na zastupiteľstve nechcela povedať. Rozhodovanie o fungovaní TsM je v kompetencii iného subjektu. S pozdravom.

Nie, moja reakcia bola len vo

Nie, moja reakcia bola len vo všeobecnej rovine na to, že mesto Hnúšťa dodnes nemá Technické služby prispôsobené aktuálnemu stavu a potrebám. A skôr reakcia pani poslankyne Jurčovej vyznela veľmi alibisticky a bezradne. Buď Technické služby budú aj naďalej príspevkovou organizáciou mesta a budú "prevšetko" za vymedzený rozpočet, alebo prejdú na obchodnú spoločnosť a poskytované výkony budú fakturovať jednotlivým subjektom. Budú skrátka samostatným subjektom, len ich vlastníkom bude naďalej mesto. Zároveň ich hospodárenie bude prehľadnejšie keďže budú nezávislé od rozpočtu mesta a ich služby budú flexibilnejšie. O tomto už mala byť dávno diskusia v MsZ a tento problém uzavretý.X